Oldjátok meg a következő 3 feladatot!

 1) Írd át latinbetűsre a következő szavakat!

2) Fordítsd le szótár segítségével a következő mondatot!

Új nyelvtani anyag!

Eddig tanultuk a főnévragozást. Például már nem csak azt tudjuk mondani, hogy erdő vana, hanem hogy vane erdőben. Ezt láthatjátok a táblázat első oszlopában. A második oszlop a kettesszám tehát például vanayos két erdőben, és a harmadik oszlopban találod a többesszámot: például vanesu jelentése erdőkben.

3) Fordítsd le a következő mondatokat:

Hasonló bejegyzések