olvasás: tk.: 50.o., mf.: 78.o.

nyelvtan: ban,ben,ba,be toldalékos szavak(tk,mf-ben is) 

írás: 34.o. 

szövegértés: 38.o.

Hasonló bejegyzések