Egyes szám, kettes szám, többes szám

  Egyes szám (singularis)  
EsetRöv.KérdőszavakPéldaJelentése
AlanyNKi? Mi? Kik? Mik?devasIsten
MegszólítóV devaÓh, Isten!
TárgyAccKit? Mit?
Meddig?
Mennyi ideig?
Hová?
Milyen módon?
devamIstent, Istenbe
EszközIKivel? Mivel?
Mi okból?
Ki által?
devenaIstennel,
Isten által
Részes (célhatározó is)DKinek a részére?
Mi célból?
Merre?
devāyaIstennek
Honnan-határozóAbHonnan?
Mi okból?
devātIstenből,
Isten miatt
BirtokosGKinek a
(valamije, valakije)?
devasyaIstené
HelyhatározóLHol?Mikor?deveIstenben
  Kettes szám (dualis)  
EsetRöv.KérdőszavakPéldaJelentése
AlanyNKik? Mik?devau2 Isten
MegszólítóV devauÓh, két Isten!
TárgyAccKiket? Miket?
Meddig?
Mennyi ideig?
Hová?
Milyen módon?
devau2 Istent, 2 Istenbe
EszközIKikkel? Mikkel?
Mi okból?
Kik által?
devābhyām2 Istennel,
2 Isten által
Részes (célhatározó is)DKiknek a részére?
Mi célból?
Merre?
devābhyām2 Istennek
Honnan-határozóAbHonnan?
Mi okból?
devābhyām2 Istenből,
2 Isten miatt
BirtokosGKinek a
(valamije, valakije)?
devayos2 Istené
HelyhatározóLHol?Mikor?devayos2 Istenben
  Többes szám (pluralis)  
EsetRöv.KérdőszavakPéldaJelentése
AlanyNKik? Mik?devāsIstenek
MegszólítóV devāsÓh, Istenek!
TárgyAccKiket? Miket?
Meddig?
Mennyi ideig?
Hová?
Milyen módon?
devānIsteneket, Istenekbe
EszközIKikkel? Mikkel?
Mi okból?
Kik által?
devaisIstenekkel,
Istenek által
Részes (célhatározó is)DKiknek a részére?
Mi célból?
Merre?
devebhyasIsteneknek
Honnan-határozóAbHonnan?
Mi okból?
devebhyasIstenkből,
Istenek miatt
BirtokosGKinek a
(valamije, valakije)?
devānāmIsteneké
HelyhatározóLHol?Mikor?deveṣuIstenekben

-a tövű hímnemű főnevek ragozása

ld. fenti táblázat

  • deva (Isten), vyághra (tigris), krsna (Krsna), kála (idő), megha (felhő), putra (fia), danta (fog)

Fordítsd le az alábbi szavakat, kifejezéseket!

két tigrist
2 Isten részére
régi időkben
fehér felhőkből
a király 2 fia miatt
kígyó fogai

Mini szótár:

kis=alpa (mfn)
régi= purāna (mfn)
fehér=śveta
király=nr̥pa (m)
kígyó=sarpa (m)

Hasonló bejegyzések