Olvasás: tk.: 72.o., mf.: 35.o.

Írás: 25.o.

Nyelvtan: tk: szótagolás és elválasztás, mf.: 36-38.o.

Szövegértés: 11.o.

Hasonló bejegyzések