2021. szept. 13-17. Vaisnava etikett 1-4.F.L.

A héten a tisztaságról, tisztálkodásról beszélünk, tanulunk. Miért fontos a tisztaság? Mi a küső-belső tisztaság? Hogyan tartsuk tisztán és miért a környezetünket? Mik a vaisnava tisztasági szabályok, szokások? A tisztaság elvei: – Krisna a legtisztább (pavitram), – samskarak– emlékezzünk mindig Krisnára (smartavya satatam Visnu…)– az elvek a szenítrásainkban (dharma 4 lába, tudás folyamata, bráhmanák tulajdonsága,…

Read More

2021. szept.13-17. Védikus irodalom 5-8.L.

A Bhagavad-gítá következő fejezeteit vesszük a héten a lányokkal: Elolvassuk a verseket, átbeszéljük a magyarázatokban lévő fontosabb filozófiai pontokat, és a munkafüzetben megoldjuk az idevonatkozó feladatokat. 5.osztály:   1. fej. 1-26 vers Előkészület a háborúra 6-7.osztály: 7. fej. 15-30. vers A különböző élőlények viszomyulása Krisnához 8.osztály: 18. fej. 1-12. vers A tökéletes lemondás 18. fej.…

Read More

2021. szept. 13-17. Rajz F.5-8.

Emberi test ábrázolása, az emberi test arányai. 2. Aranymetszés szabálya: Az aranymetszés vagy aranyarány egy olyan arányosság, ami a természetben és művészetben is gyakran megjelenik, természetes egyensúlyt teremtve a szimmetria és az aszimmetria között. Aranymetszési arányok találhatók számos ókori épületen, középkori és reneszánsz képzőművészeti alkotásokon. Az ókori püthagoreusok (Püthagorasz és követői), akik szerint a valóság matematikai alapokon nyugszik, az aranymetszésben a létezés egyik alaptörvényét vélték felfedezni, ugyanis ez az arány felismerhető a természetben is (például az emberi testen vagy csigák mészvázán).…

Read More