»
S
I
D
E
B
A
R
«
Tanfolyam 4. rész: Oktatási rendszerek
2010 03 24 by premamoya

Minden tanárnak ismernie kell a különböző oktatási rendszereket. Egy olyan alaprendszert szeretnénk bemutatni és hangsúlyozni, ami az érzékek szabályozásán, az elme fegyelmezésén és a feljebbvalók tiszteletén alapszik.

Célszerű minden iskolának kiválasztania egy rendszert. De arra is lehetőség van, hogy különböző tantárgyaknál különböző oktatási rendszereket használjunk. Nagyon fontos tudnia a tanárnak, hogy milyen oktatási rendszer áll amögött, ami az osztályban történik.

Fontos tudni azt is, hogy bizonyos oktatási rendszerekkel mit lehet, és mit nem lehet elérni.

1. Klasszikus módszer

Ennél a módszernél az első évek memorizálással és a részletek megszervezésével telnek. Amikor a gyermek éretté válik – amikor elkezd vitatkozni és ellentmondani -, akkor megtanulja a logika szabályait és hogy hogyan kell érvelni. Amikor a diák már függetlenebb lesz: megtanulja előadni gondolatait és megvalósításait szabatosan, meggyőzően.

E rendszer magasabb szintjei bráhmanáknak (papoknak) és ksatrijáknak (vezetőknek) vannak. (Ezt a rendszert használták pl. az ókori Görögországban, amikoris a felsőoktatás általában az intellektuális beállítottságú diákok számára volt.)

2. Sztenderd, spirális rendszer

A legtöbb nyugati iskolában ezt tanítják. A tanár megtervezi a leckéket, előadja azokat, útmutatást nyújt és felbecsüli a diákok fejlődését. A legtöbb sztenderd tankönyv spirális megközelítést használ. 3-4 hétig egy téma van soron, utána tesztelés következik, majd 3-4 hétig újabb téma következik a végén újabb teszteléssel.

A sorozat minden évben visszatér ugyanarra a területre, mélyebb megértést nyújtva minden évben egy-két új területet is bevezetnek.

A rendszer előnye: könnyebbség a tanárnak. Minden bele van építve a tankönyvbe és a hozzá tartozó anyagba.

A rendszer hátránya: a következő évre a diák elfelejti az anyagot. Unalmas lehet 3-4 hétig ugyanazon a témán dolgozni.

A spirális rendszer a következő feltételek között működik jól:

a) Ha a diák egyénileg is érdeklődik a téma iránt és tudását gyakran használja az osztályon kívüli munkában.

b) Ha a tanár kiegészíti és módosítja a tankönyvet, hogy megoldja a problémákat.

c) Ha a téma olyan természetű, hogy a diák nap mint nap rákényszerül arra, hogy használja a tudását. (Pl. nyelvtan)

3. Szentirás-alapú (elvi) rendszer

Ez Sríla Prabhupáda könyveit veszi alapul és irányvonalul. A tanár a szentírások igazsága alapján érvel. Összekapcsolja a téma elveit a diák jellemével és képességeivel. Esetleg jegyzeteket irat a diákkal: hogyan alkalmazza a lelki elveket egyénileg az életében. Ez a rendszer a témát kapcsolja a szentíráshoz és nem fordítva.

A tanár elkezdi a témát, majd talál idevágó részeket a szentírásban, ezzel megmagyaráz és megvilágít különböző szempontokat. A diákok részt vesznek ebben a kutatásban, és részletes jegyzeteket írnak.

4. Az alapos ismeretszerzés módszere

A tankönyvek, munkafüzetek, amelyekbe a tanulók írnak egyéni tanulási programra adnak lehetőséget.

A tanárnak minimális útmutatást kell adnia. (Mert a tankönyvek tartalmazzák a tananyagot.)

A tanár így könnyedén bánhat nagyobb csoportokkal és minden gyerek halad a saját ütemében minden tárgyban.

Kb. kéthetenként a tanár vagy egy nagyobb diák megvizsgálja a munkákat. Kijavítja a hibákat vagy a diák dolgozik még a témán.

Cél: az „automatizmus” elérése. (Mintegy „túltanulják” a feladatot.)

Így a diák a gondolkodás magasabb szintjeire koncentrálhat.

5.a. Programozott tanulás

Alapos tudáselsajátítást tesz lehetővé. Nagyon apró lépésekben viszi végig a diákot az anyagon, közben állandóan teszteli. Minden tévedést azonnal kijavítanak. Szilárd tanulás, ritkán felejtik el. Gyorsabban tanulnak, mint a sztenderd módszernél. Könnyen lehet adaptálni számítógépre. Spirális szerkezet szerint működik.

5.b. Növekvő tanulás

Nagyon kis részekben tanítja meg a témát. Nincs spirális szerkezet. Mindent, amit megtanult, azt gyakoroltatja, és állandóan használja.

Rendkívül hatásos: a tanulás természetes és könnyű.

Az anyagokat ritkán felejtik el. A tanulás tovább tart, mint a sztenderd módszernél.

Azonban a diákok igazán jól elsajátítják az információt és automatikusan használják.

6. Összekapcsoló tanulási rendszer

Összekapcsolja néhány téma tanulását egy bizonyos téma köré. (Sríla Prabhupáda könyveit is lehet így tanulmányozni.)

A többszintű oktatáshoz hasznos (vagyis, mikor mindenkorú gyerek együtt tanul egy témát, de eltérő egyéni feladataik vannak).

Pl. a tanár kiválaszt egy Bhagavad-gítá verset.

Nyelvtanóra: azonosítják a főneveket vagy mondatokat írnak ezekkel a főnevekkel.

Történelem óra/földrajz óra: kapnak egy feladatot a diákok, ami olyan témán alapszik, amit a vers és a magyarázat említ.

Helyesírás: a diákok megtanulják a nehéz szavak helyesírását.

Fogalmazás: írnak a versről.

Vagy pl. a hal tanulmányozása. Akkor minden tárgyi terület ezzel a témával áll kapcsolatban.

Lehetnek egyénileg előírt munkák.

Ez a rendszer nagy terhet ró a tanárra, de a lecketerv a következő évben is használható.

6.a. Koncepció megközelítés (módosított összekapcsoló rendszer)

Gyakran használják egytantermes iskolákban. Megkönnyíti a sokszintű oktatást. Minden egyes tárgynál a tanár meghatároz egy koncepciót, amit minden szintű csoport egyidőben fog tanulni. (pl. mat.: törtszámok- nyelvtan: igék)

Ugyanaz az általános utasítás megy minden diáknak és minden csoport a saját képessége szerint dolgozik.

A kiadóknál sokszintű oktatási útmutatók állnak rendelkezésre.

Bhakták ezeket csak modellként használhatják.

7. Érdeklődésen alapuló tanulás

A tanulás a diák érdeklődésén alapul.

Pl. a diák kap 10-12 tervezett feladatot, amely minden tudományos tárggyal foglalkozik az adott érdeklődési területből.

Nagyon tapasztalt tanároknak javasolt a  használata, akik kevés diákot tanítanak egyidőben. (Pl. külön óra)

Idősebb diákoknál alkalmazható jobban.

8. Tanulás „nem tankönyvek”-ből

Charlotte Mason módszere. A tanulók olvasnak és megvitatnak a témához kapcsolodó könyveket. Így a gyerekek bevonása megtörténik a való élet cselekedeteibe.

9. Nem szabályozott oktatás

John Holt módszere. Jellemzője: az oktatás nem szabályszerű, gyermekközpontú és irányított.

Rövid jellemzése: „Nem iskolázás”. Gyakrabban alkalmazzák házi iskolákban. Intézmény és parancsolás-ellenes. Nincs „tanítás” a szó közönséges értelmében. (Előrodul, hogy 9-10 éves korukig nem tanulnak meg olvasni.) Olyan témákra koncentrálnak, ami érdekli őket.

Fontos, hogy jó tanár kell! A diák a tanárával együtt bekapcsolódik a felnőttek cselekedeteibe.

Érdekes tapasztalat, hogy többet tudnak a tanulók, mint egy jól megszerkesztett tanulmányprogram során tudnának. De általában az ilyen gyerekek művelt szülői, ill. ösztönző tudományos környezetből kerülnek ki.

Hátrányai: műveletlen szülők esetén, ha a gyereket nem érdekli a téma, bármi elvonhatja figyelmét (pl. TV), iskolában alkalmazva káoszhoz vezethet.

10. Néhány egyéb oktatási rendszer

(Ezeknek általában nagyon kevés helye van a Krisna-tudatos iskolában.)

10.a      Montessori rendszere

Egy  megszerkesztett, „felszerelt” környezetet biztosítanak, majd hagyja a tanulókat, hogy maguktól tanuljanak.

(A „nem iskolázási” rendszer legrosszabb fajtája: „hagyd magukra őket” kombinálva a „tankönyvrendszer” legrosszabb részével: „minden előre meg van határozva”.

Nem ad teret az egyéniségnek. Sríla Prabhupáda „mesterséges”-nek nevezte.

10.b      Rudolf Steiner vagy Waldorf-módszer

Az egész rendszer az evolúcióra épül fel (bár az evolúciót az iskola nem tanítja kizárólagos igazságként).

R. Steiner elmélete szerint az ember egyénileg az emberiség evolúciójával analóg módon fejlődik. Ez azonban sem biológiailag, sem pszichológiailag nem igazolt, csak egy spekuláció.

Az olvasás megtanulása az írás elsajátítása után történik. (Mivel az emberi civilizációban is előbb jelek voltak, amit meg kellett fejteni.)

Nevelési elv: minden gyerek legyen a saját maga vezére és találja meg a saját igazságát.

Steiner, a „guru” azt mondja: „nincs szükség gurura”.

Szemléletmódjuk veszélyes azokra, akik közel akarnak kerülni Sríla Prabhupáda gurukulájához (általános iskolájához).

Az oktatás egy spirál mentén történik. Minden egyes témára egy hónapig kerül sor egy évben, a témához visszatérnek a következő évben, magasabb szinten.

A rendszer előnye: kiemelt hangsúly van a művészeteken és a kreativitáson. (Zene, tánc, rajz, festés.)

————————————

Bizonyára Önben is felmerültek a témához kapcsolódó kérdések. Írja meg, s szívesen megválaszoljuk azokat.


Hozzászólások

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa