Általános Iskola

Tanáraink

Ismerkedjen meg az iskolában tanító pedagógusainkkal

Tantárgyaink

Ismerkedjen meg az iskolában tanított tantárgyakkal

Az iskola története

Krisna-völgyben az általános iskolai oktatás már a Templom átadásának évében, 1996-ban elkezdődött. A gyerekek magántanulóként jártak a környékbeli (főként a somogyvámosi) iskolába. Krisna-völgyi tanárok készítették fel őket a félévenkénti vizsgákra, amiken rendszeresen szép eredményekkel szerepeltünk.

2002-ben került átadásra a jelenlegi épület az egyik gyülekezeti támogatónk, Prija-szakhí déví dászí adományaként, illetve Gokularádzsa dásza tervei alapján. Azóta folyamatosan itt zajlik az oktatás.
Az épület maximálisan 24 tanuló befogadására alkalmas. A tantermek, a tornaterem, a tanári szoba és a többi helyiség felszereltsége megfelel az állami előírásoknak.
A kis osztálylétszámok miatt a gyerekek kellemes, családias hangulatban tanulhatnak, ami hatékonyabbá teszi az oktatásukat és a nevelésüket.
2009-ben hivatalosan akkreditált intézmény lettünk. Pedagógusaink  mind általános iskolai tanítói, vagy tanári végzettséggel rendelkeznek, emellett a  vallási tárgyak oktatásában is képzettek. Többségük vaisnava teológusi diplomával is rendelkezik.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek ugyanazt az értékrendet kapják a tanáraiktól az iskolában, mint a családtagjaiktól otthon, valamint Krisna-völgyben annak minden lakójától.
A Nemzeti Alaptanterv közismereti tananyagain túl célunk a lelki neveléshez kapcsolódó tárgyak (templomi ének-zene, védikus irodalom, szent helyek, templomi imádat, …) megtanítása.
Mivel egy önfenntartó közösséget fejlesztünk, ezért a biofarmhoz kötődő tevékenységek (biokertészet, tehénvédelem, kézművesmesterségek, vegetáriánus főzés,  stb.) megtanítása is része a mindennapi képzésnek.

Az Ökoiskola címet 2010-ben nyertük el. Rendszeresen szervezünk különböző programokat (konferenciák, tanfolyamok) a környezet-tudatossággal kapcsolatban. Évről-évre nagyon sikeresek az öko-rajzpályázataink.
Emellett aktívan részt veszünk más környezettudatos versenyekben pályázatokban (pl.: 2011 Zöldi Ákos – országos 2. helyezés)

Iskolánk hazánkban kiemelkedő abban, hogy csak megújuló energiaforrásokat használunk. A fűtés és a melegvíz-ellátás fával, az áramtermelés napelem és szélkerék együttes alkalmazásával történik.
Általános iskolánk folyamatosan megtekinthető, s minden évben kb. 6-8.000 vendég látogat el hozzánk.
2014. szeptemberétől általános iskolánk kibővült óvodai feladatellátással.