»
S
I
D
E
B
A
R
«
A természet gurui – A pók
2011 09 24 by premamoya
A pók

A pók

A póknak van egy különleges tulajdonsága, mégpedig az, hogy nem gabalyodik bele a saját hálójába!

A pók a hasának végében lévő mirigyből létrehozza a hálóját, amibe beleakadnak a levegőben repülő áldozatai. Ő azonban jól tudja, hogy a hálón mely pontokra lehet lépnie, s emiatt nem esik a saját maga alkotta háló csapdájába. Így a pók a hálóján képes egész gyorsan haladni. Ha a rovarok “megtanulnák” a póktól, hogyan kell közlekedni a hálón, akkor nem esnének a pókháló áldozatává.

Hasonló módon ez a körülöttünk lévő anyagi világ a testet öltött lélek számára is olyan, mint egy hatalmas pókháló, amibe jó alaposan belegabalyodtunk. Ha azonban e világ alkotójától, a Legfelsőbb Úrtól megtanuljuk helyesen használni ezt a teremtést, akkor ki tudunk kerülni az ismétlődő születés és halál bonyolult hálójából. Hogy hova léphetünk a hálón, vagyis az anyagi világ használati utasítását a Legfelsőbb Személytől eredő szentírások tartalmazzák.

A problémánkat az okozza, hogy nincs megfelelő tudásunk arról, miként lépkedhetünk úgy a hálón, hogy ne ragadjunk bele. A jámbor tetteink (karma) eredményeképpen egy jobb körülményben születünk meg, a bűnös tetteink (vikarma) pedig alacsonyabb tudatszintű létformákba juttatnak bennünket. Így a jó és a rosszz tettek kettőssége miatt születésről-születésre vergődünk a hálóban.

A védikus szentírások feltárják számunkra, hogy ha szeretnénk kikerülni az anyagi tettek szövevényes hálójából, akkor lelki cselekedetekben (akarma) kell lefoglalnunk magunkat, melyeknek célja egyedül a Legfelsőbb Úr szeretetteljes odaadó szolgálata.

Amikor az Úr Krisna személyesen alászáll valamelyik megjelenésében ebbe az anyagi világba, hogy csodálatos kedvteléseivel visszahívja azokat, akik belefáradtak a pókhálóval való küzdelembe, akkor Rá nincsen hatással a hálója, ahogyan a pók sem gabalyodik bele a saját alkotásába.

Mivel a Legfelsőbb Személy tettei teljesen lelkiek, ezért saját tetteivel, valamint a védikus szentírások szavain keresztül tanítja számunkra, hogyan kerülhetünk ki az anyagi szövevényes világ pókhálójából, s hogyan juthatunk vissza az univerzum határain túli eredeti, lelki otthonunkba.


Hozzászólások

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa