»
S
I
D
E
B
A
R
«
A természet gurui – Az ostoba kulinga madár
2012 05 24 by premamoya
A kulinga madár

A kulinga madár

Élt egyszer egy vadász, aki étellel csalogatta magához a madarakat, majd kivetette rájuk hálóját.

Úgy élt, mintha maga a halál személyisége jelölte volna ki őt, hogy legyen a madarak gyilkosa. Amint egyszer az erdőt járta, meglátott egy madárpárt, két kulinga madarat, s a tojót csalétkével csapdába ejtette.

Amikor a hím kulinga madár látta, hogy párját a Gondviselés karmai között nagy veszély fenyegeti, nagyon elkeseredett. A szerencsétlen madár szeretetében, s mert képtelen volt feleségét megmenteni, siratni kezdte őt.

Óh, jaj, mily kegyetlen is a Gondviselés! Párom, akin senki sem segíthet, veszélyben van, s utánam sír. Mit nyer a Gondviselés azzal, hogy elveszi ezt a szegény madarat? Mi haszna belőle?

Ha a kegyetlen Gondviselés elveszi tőlem a feleségemet, aki a testem fele, mért nem visz el engem is? Mi haszna az életemnek fél testtel, párom halálát gyászolva? Mi jó várhat rám így?

A szerencsétlen, anya nélkül maradt madárfiókák a fészekben várják, hogy anyjuk megetesse őket. Nagyon kicsik, és még a szárnyuk sem nőtt ki. Hogyan fogok gondoskodni róluk?

Miközben a kulinga madár könnyekkel a szemében siratta elvesztett feleségét, az érett idő késztetésére a vadász, aki vigyázva a közelben rejtőzködött, kilőtte nyilát. A nyíl átszúrta a kulinga madár testét, és megölte őt.

Ezért egyikőtök se keseregjen a test elvesztése miatt, legyen az akár a sajátotok, akár másoké. Csakis a tudatlanság következtében tesz az ember a test alapján megkülönböztetéseket, így gondolkozván: „Ki vagyok én? Kik a többiek? Mi az enyém? Mi a másoké?”

(Srímad Bhágavatam 7.2.50-56, 60)


Hozzászólások

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa