Böjtnap a győzelemért
Böjtnap a győzelemért

Február 17-én tartottuk a Vidzsayá nevű böjtnapot (ekádasí). Aki e böjtöt megtartja, vagy e nap dicsőségét valaki másnap elmondja, arra olyan dicsőséges győzelem vár, mint amilyet az Úr Rámacsandra aratott Rávana felett. Elhatároztuk, hogy megelevenítjük e bölcs tanításokat, hogy legyőzhessük az érzékeink és az elménk anyagi késztetéseit, s ily módon jobban fejlődhessünk a lelki életben.

E böjt áldásos lelki hatásairól az egyik ősi szentírás (Szaknda-purána) számol be:

Judhisthira Mahárádzsa így szólt, „Óh, Úr Sri Krisna, ó Vaszudeva dicső fia, kérlek, légy kegyes hozzám, és beszélj nekem arról az ekádasiról, amely Phálguna hónap (február-március) sötét felére esik.”

Az Úr Sri Krisna így válaszolt, “Óh, Judhisthira, királyok királya, örömmel beszélek neked erről a nagy böjtről, amelyet Vidzsajá Ekádasi néven ismernek. Aki ezt szigorúan megtartja, sikert ér el ebben az életben és a következőben is. Valamennyi bűne megsemmisül annak, aki ezen az Ekádasin böjtöl és hall fenséges dicsőségéről.”

“Nárada Muni egyszer megkérdezte a lótuszon ülő Úr Brahmát a Vidzsajá Ekádasi felől.Nárada így szólt, ’Óh, félistenek legjobbja, kérlek, mondd meg nekem, milyen érdemet nyerhet az, aki teljes hittel megtartja a Vidzsajá Ekádasit?’

„Nárada apja válaszolt, ’Kedves fiam, ez a kiváló böjtnap tiszta, és minden bűnt megsemmisít. A mai napig még soha sem mondtam ezt el senkinek, de te minden kétségen kívül megértheted, hogy ez az Ekádasi megajándékoz a neve által jelzett eredménnyel (vidzsajá – győzelem).”

„Amikor az Úr Rámát tizennégy évre az erdőbe száműzték, Ő, valamint isteni fivére Laksmana és Szítá istennő koldusokként éltek Pancsavatiban. Rávana elrabolta Szítát, és Rámát látszólag teljesen összezavarta a bánat. Miközben szeretett hitvestársát kereste, találkozott a haldokló Dzsatájuval, majd megölte ellenségét, Kabandhát. A nagy bhakta-keselyű Dzsatáju még elmondta Rámának, hogyan rabolta el a feleségét Rávana, azután visszatért Vaikunthára.”

Ráma és Szugríva

„Az Úr Ráma és Szugríva, a majmok királya barátok lettek. Együtt szedték össze a majmok és a medvék nagy hadseregét, és elküldték Hanumándzsít Sri Lankára, ahol megláthatta Dzsánakít, Szítá-devít az asóka-kertben. Átadta neki Ráma üzenetét, majd visszatért Rámához az asszony üzenetével, és ezzel nagy szolgálatot tett a Legfelsőbb Úrnak.”


Hanumán megtalálja Szítát

„Szugríva segítségével az Úr Ráma Sri Lanká felé haladt. Amikor megérkezett a majmok hadseregével az óceán partjára, megértette, hogy a víz rendkívül mély. Ezért így szólt Laksmanához, ’Ó Szumitrá fia, hogyan nyerhetnénk elegendő érdemet ahhoz, hogy átkeljünk ezen a hatalmas óceánon, Varuna mérhetetlen hajlékán? Úgy látom, nem lesz könnyű átkelni, hiszen csak úgy nyüzsögnek benne a cápák és egyéb ragadozó halak.'”


Ráma és hadserege

„Laksmana válaszolt: ’Óh, mindenki között a legkiválóbb, az összes félisten eredete, óh Legelső Személy! Bakadálbhja, a nagy bölcs egy szigeten él, innen csak négy mérföldnyire. Óh, Rághava! Olyan idős és bölcs, hogy már nagyon sok Brahmá érkezését és távozását látta. Kérdezzük meg őt, hogyan érhetjük el biztonságosan a célunkat!’”


A bölcs Bakadálbhja

„Ráma és Laksmana elmentek a páratlan Bakadálbhja Muni szerény lakhelyére (ásramájába). Amint a két Úr a közelébe ért, felajánlották neki tiszteletteljes hódolatukat, mintha a második Visnu lenne. Bakadálbhja azonban meg tudta érteni, hogy Ráma valójában az Istenség Legfelsőbb Személyisége, akinek megvan a maga oka arra, hogy miért jelent meg emberi lényként a földön.”


Ráma és Laksmana a bölcs előtt

„Óh, Ráma! – szólt Bakadálbhja – óh legjobb az emberi lények között, miért jöttél el alantas hajlékomba?”

„Az Úr így válaszolt, ’Óh nagy, kétszer született bráhmana, idejöttem az óceán partjára a majmok és a medvék hadseregével, hogy átkeljünk a tengeren, meghódítsuk Lankát és legyőzzük a démonok hordáját. Óh legnagyobb bölcs! Kérlek, légy kegyes hozzám, és mondd meg nekem, hogyan kelhetek át ezen az óceánon? Ezért jöttem el ma hozzád.’

„A bölcs így szólt: ’Óh, Úr Ráma, elmondom neked, melyik a legkiválóbb böjt, amelynek megtartásával biztosan le fogod győzni Rávanát és örök lesz a dicsőséged. Kérlek, hallgasd teljes figyelemmel.”


A felajánlás kellékei

„Az Ekádasi előtti napon készíts egy vizesedényt aranyból, ezüstből, vagy akár rézből. Ha ezeket a fémeket nem tudod beszerezni, az agyag is jó lesz. Töltsd meg az edényt tiszta vízzel, aztán díszítsd fel nagyon szépen mangólevelekkel. Tedd le, és tedd egy szent oltár mellé, hét magféléből álló halomra. Most végy reggeli fürdőt, díszítsd fel a vizesedényt virágfüzérekkel és szantálpéppel, fedele mélyedésébe pedig rakj árpát, gránátalmát és kókuszdiót. Most nagy szeretettel és odaadással imádd a vizesedény-múrtit, és ajánlj fel Neki füstölőt, szantálpépet, virágokat, egy ghí-lámpást és egy tál nagyon finom ételt. Virrassz egész éjjel a szent edény mellett. Az árpával stb. megtöltött fedélre tedd oda az Úr Nárájana egy arany formáját (múrtiját).”

„Ekádasi hajnalán végy reggeli fürdőt, aztán díszítsd fel a vizesedényt finom szantálpéppel és virágfüzérekkel. Ezután imádd az edényt elsőosztályú füstölővel, szantálpéppel és egy ghí-lámpával, tégy oda nagy odaadással sokféle főtt ételt, gránátalmát és kókuszdiót a vizesedény mellé. Ezután maradj ébren egész éjjel.”

„Másnap hajnalán vidd el a vizesedényt egy szent folyó, vagy akár egy kis tó partjára. Miután megfelelően imádtad, óh Királyok Királya, ajánld fel az összes felsorolt dologgal együtt egy tiszta, a védikus tudományban jártas bráhmanának. Ha ezen a módon tartod meg a Vidzsajá Ekádasit, katonai parancsnokaiddal együtt, bizonyos, hogy mindenképpen győztes leszel.”


Legyózzük Rávanát!

„Az Úr Rámacsandra, az Istenség Legfelsőbb Személyisége pontosan úgy tett, ahogyan Bakadálbhja Muni utasította, és így a démonok összes seregét legyőzte. Mindenki ilyen diadalmas lesz ebben a halandó világban, aki a Vidzsajá Ekádasit ezen a módon megtartja, s miután elhagyta ezt a világot, örökre Isten királyságában marad.”


A győzedelmes Ráma

„Óh, Nárada, fiam! Ebből a történetből megértheted, miért kell megtartani ezt az Ekádasi böjtöt a kellő módon, szigorúan követve a szabályokat és az előírásokat. Ennek a böjtnek elég nagy a hatalma ahhoz, hogy eltöröljön minden bűnös visszahatást, még a legszörnyűbbeket is.”

„Sri Krsna hozzátette:’Óh, Judhisthira, aki csak hallja vagy olvassa ezt a történetet, éppen olyan nagy érdemet nyer, mint az, aki bemutat egy lóáldozatot.”

Így végződik a Phálguna-krisna Ekádasi vagy Vidzsajá Ekádasi dicsőségének története, a Szkanda-puránából.

Leave a Comment