A Vijayya böjtnap története
A Vijayya böjtnap története

A Vijaya-ekādaśī böjtnap történetét a Skanda-purāṇa említi.

Yudhiṣṭhira Mahārāja így szólt, „Óh, Uram! Śrī Kṛṣṇa, óh Vasudeva dicső fia, kérlek, légy kegyes hozzám, és beszélj nekem arról az ekādaśīról, amely Phālguṇa hónap (február-március) sötét felére esik.

Az Úr Śrī Kṛṣṇa válaszolt: “Óh, Yudhiṣṭhira, királyok királya, örömmel beszélek neked erről a nagy böjtről, amelyet Vijayā-ekādaśī néven ismernek. Aki ezt pontosan megtartja, sikert ér el ebben az életben és a következőben is. Valamennyi bűne megsemmisül annak, aki ezen az ekādaśīn böjtöl, és hall annak fenséges dicsőségéről.

Nārada Muni egyszer megkérdezte a lótuszon ülő Úr Brahmāt a Vijayā-ekādaśī felől. Nārada így szólt: ’Óh, félistenek legjobbja, kérlek, mondd meg nekem, milyen érdemet nyerhet az, aki teljes hittel megtartja a Vijayā-ekādaśīt?’

Nārada nagyapja, az Úr Brahmā így válaszolt: ’Kedves fiam, ez a kiváló böjtnap tiszta, és minden bűnt megsemmisít. A mai napig még soha sem mondtam ezt el senkinek, de te minden kétségen kívül megértheted, hogy ez az ekādaśī megajándékoz a neve által jelzett eredménnyel (vijayā jelentése „győzelem”).

’Amikor az Úr Rāmát tizennégy évre az erdőbe száműzték, akkor Ő és isteni fivére, Laksmana, valamint Sītā istennő koldusokként éltek Pancavatiban. Rāvaṇa elrabolta Sītāt, és Rāmát látszólag teljesen összezavarta a bánat. Miközben szeretett hitvestársát kereste, találkozott a haldokló Jatāyuval, majd megölte ellenségét, Kabandhát. A nagy bhakta-keselyű, Jatāyu még elmondta Rāmának, hogyan rabolta el a feleségét Rāvaṇa, azután visszatért Vaikuṇṭhára (a lelki világba).

’Az Úr Rāma és Sugrīva, a majmok királya barátok lettek. Együtt szedték össze a majmok és a medvék nagy hadseregét, és elküldték Hanumánt Śrī Laṅkāra, ahol megláthatta Jānakīt, Sītā-devīt az aśoka-ligetben. Átadta neki Rāma üzenetét, majd visszatért Rāmához a felesége üzenetével, és ezzel nagy szolgálatot tett a Legfelsőbb Úrnak.

’Sugrīva segítségével az Úr Rāma Śrī Laṅkā felé haladt. Amikor megérkezett a majmok hadseregével az óceán partjára, megértette, hogy a víz rendkívül mély. Ezért így szólt Lakṣmaṇához: ’Óh, Sumitrā fia! Hogyan nyerhetnénk elegendő érdemet ahhoz, hogy átkeljünk ezen a hatalmas óceánon, Varuṇa mérhetetlen hajlékán? Úgy látom, nem lesz könnyű átkelni, hiszen csak úgy nyüzsögnek benne a cápák és egyéb ragadozó halak.’

’Lakṣmaṇa így válaszolt: ’Óh, legkiválóbb lény, aki az összes félisten eredete vagy! Óh, Legelső Személy! Bakalādālbhya, a nagy bölcs egy szigeten él, innen csak négy mérföldnyire. Óh, Rāghava! Olyan idős és bölcs, hogy már nagyon sok Brahmā érkezését és távozását látta. Kérdezzük meg őt, hogyan érhetjük el biztonságosan a célunkat!’

’Rāma és Lakṣmaṇa elmentek a páratlan Bakadālbhya Muni szerény āśramájába (kunyhójába). Amint a két Úr a közelébe ért, felajánlották neki tiszteletteljes hódolatukat, mintha második Viṣṇu lenne. Bakadālbhya azonban megértette, hogy Rāma valójában az Istenség Legfelsőbb Személyisége, akinek megvan a maga oka arra, hogy miért jelent meg emberi lényként a földön.

’Óh, Rāma,’ – szólt Bakadālbhya, ’óh, legjobb az emberi lények között! Miért jöttél el alantas hajlékomba?’

’Az Úr így válaszolt: ’Óh, hatalmas, kétszer-született brāhmaṇa (pap), idejöttem az óceán partjára a majmok és a medvék hadseregével, hogy átkeljünk a tengeren, meghódítsuk Laṅkāt és legyőzzük a démonok hordáját. Óh, legnagyobb bölcs, kérlek, légy kegyes hozzám, és mondd meg nekem, hogyan kelhetek át ezen az óceánon. Ezért jöttem el ma hozzád.’

’A bölcs így szólt, ’Óh, Úr Rāma! Elmondom neked, melyik a legkiválóbb böjt, amelynek megtartásával biztosan le fogod győzni Rāvaṇát és örök lesz a dicsőséged. Kérlek, hallgasd teljes figyelemmel.

’Az ekādaśī előtti napon készíts egy vizes-edényt aranyból, ezüstből, vagy akár rézből. Ha ezeket a fémeket nem tudod beszerezni, az agyag is jó lesz. Töltsd meg az edényt tiszta vízzel, aztán díszítsd fel nagyon szépen mangólevelekkel. Tedd egy szent oltár mellé, hét magféléből álló halomra. Most végy reggeli fürdőt, díszítsd fel a vizes-edényt virágfüzérekkel és szantálpéppel, fedele mélyedésébe pedig rakj árpát, gránátalmát és kókuszdiót. Most nagy szeretettel és odaadással imádd a vizesedény-mūrtit, és ajánlj fel füstölőt, szantálpépet, virágokat, egy ghī-lámpást és egy tál nagyon finom ételt. Virrassz egész éjjel a szent edény mellett. Az árpával stb. megtöltött fedélre tedd oda az Úr Nārāyaṇa egy arany mūrtiját.

Ekādaśī hajnalán végy reggeli fürdőt, aztán díszítsd fel a vizes-edényt finom szantálpéppel és virágfüzérekkel. Ezután imádd az edényt elsőosztályú füstölővel, szantálpéppel és egy ghī-lámpával, tégy oda nagy odaadással sokféle főtt ételt, gránátalmát és kókuszdiót a vizes-edény mellé. Ezután maradj ébren egész éjjel.

Dvādaśī (a böjt másnapja) hajnalán – miután megfelelően imádtad – vidd el a vizes-edényt egy szent folyó, vagy akár egy kis tó partjára. Óh, királyok királya, ajánld fel ezt az összes felsorolt dologgal együtt egy tiszta, a védikus tudományban jártas brāhmaṇának. Ha így megtartod a Vijayā-ekādaśīt, akkor katonai parancsnokaiddal együtt, bizonyos, hogy mindenképpen győztes leszel.’

Az Úr Rāmacandra, az Istenség Legfelsőbb Személyisége pontosan úgy tett, ahogyan Bakadālbhya Muni javasolta, s így a démonok teljes seregét legyőzte. Mindenki ilyen diadalmas lesz ebben a halandó világban, aki a Vijayā-ekādaśīt ugyanígy megtartja, és miután elhagyta ezt a világot, örökre Isten királyságában marad.

„Óh, Nārada, kedves fiam! Ebből a történetből megértheted, hogy miért kell megtartani ezt az ekādaśī böjtöt a kellő módon, szigorúan követve a szabályokat és az előírásokat. E böjtnek kellően nagy hatalma van ahhoz, hogy eltöröljön minden bűnös visszahatást, még a legszörnyűbbeket is.”

Śrī Kṛṣṇa hozzátette: “Óh, Yudhiṣṭhira! Aki csak hallja, vagy olvassa ezt a történetet, éppen olyan nagy érdemet nyer, mint az, aki bemutat egy lóáldozatot.’”

Így végződik a Phālguṇa-kṛṣṇa-ekādaśī, vagy Vijayā-ekādaśī dicsőségének története a Skanda-purāṇából.

 

Leave a Comment