Szentírásainkból
Szentírásainkból

Az Utthāna-, vagy Prabodhini-ekādaśī dicsőségét a Skanda-purāna írja le az Úr Brahmā és Nārada Muni közötti beszélgetésben.

Egy alkalommal az Úr Brahmā így szólt Nārada Munihoz, “Ó, legkiválóbb bölcs! Kérlek, hallgasd meg, milyen dicsőséges az Utthāna-ekādaśī, amely minden bűnös visszahatást megsemmisít, gyarapítja a jámborságot, és megajándékoz a felszabadulással. A Gangā felsőbbrendűsége érintetlen volt, amíg meg nem nyilvánult ebben a világban az Utthāna-ekādaśī, amely a növekvő hold idejére esik Kartika (október/november) havában, és amely minden bűnt hamuvá éget. Az óceán és a tó kegyessége páratlan volt, amíg meg nem nyilvánult az Utthāna-ekādaśī. Ennek megtartásával könnyedén el lehet érni ugyanazt az eredményt, mint ezer lóáldozat és száz rājasuya-áldozat bemutatásával.”

Miután meghallotta az Úr Brahmā szavait, Nārada Muni így szólt, „Ó, kedves apám! Kérlek, mondd el nekem, mi az érdeme annak, aki naponta csak egyszer eszik, ha csak este vacsorázik, vagy teljesen böjtöl?”

Az Úr Brahmā így válaszolt, „Ha valaki ezen a napon csak egyszer eszik, akkor ennek az egy életének valamennyi bűnös visszahatása megsemmisül. Ha csak vacsorázik, akkor két életének bűnös visszahatásai semmisülnek meg, a teljes böjt hét élet bűnös visszahatásait tudja elpusztítani.

Ó, kedves fiam! Ez az Utthāna-ekādaśī mindent megad, amit még nem láttunk, ezért nem kívánkoztunk utána és ami ritka a három világban. Hamuvá égeti a súlyos bűnöket, legyenek bár akkorák, mint a Mandara-hegy. Ó, oroszlán a bölcsek között! Ha valaki ezen az napon összegyűjt némi jámborságot , akkor a Sumeru-heggyel egyenlő eredményre tesz szert. A vallásos elvek nem maradhatnak meg azok testében, akik nem imádkoznak az Úrhoz, akik megszegték a fogadalmaikat, ateisták, káromolják a Védákat, beszennyezik a szentírásokat, más feleségét élvezik, vagy ostobák. Nem szabad bűnös tetteket elkövetni, helyette kegyes cselekedeteket kell végrehajtani. Nem semmisülnek meg a vallásos elvei annak, aki a kegyes cselekedetekre hajlik. Száz életének bűnös visszahatásait győzi le az, aki nagy bizalommal tartja meg az Utthāna-ekādaśī fogadalmát. Ha ezen az éjszakán ébren marad, akkor múlt, jelen és jövő nemzedékei mind visszatérnek az Úr Visnu hajlékára.

Ó, Nārada! Minden felhalmozott jámborsága teljesen megsemmisül annak, aki nem tartja meg az ekādaśī fogadalmát Kārtika hónapjában, és nem imádja az Úr Visnut. Ó legkiválóbb brāhmana! Biztos, hogy Kārtika hónapjában az Úr Visnut kell imádni. Az, aki Kārtika havában saját maga által főzött ételeket ajánl fel és fogyaszt el, az elnyeri a Candrayana-vrata eredményét. Ha ebben a hónapban az Úr Visnuról hall és énekel, az olyan, mintha száz tehenet ajándékozott volna el. A szentírások rendszeres tanulmányozásával annyi eredményre tesz szert, mint ezer áldozat bemutatásával. Az Úr örök hajlékára kerül az, aki meghallgatja az Úrról szóló elbeszélőt, és tehetsége szerint adományt ad neki.”

Nārada Muni így szólt: „Ó, Uram! Kegyeskedj elmagyarázni nekem, milyen folyamattal kell megtartani ezt az ekādaśīt!”

Brahmā nagyapa így válaszolt: „Ó, kétszer születettek legkiválóbbja! Reggel korán kell felkelni, a brahma-muhurta idején. Mosd meg a szád, fürödj meg, és imádd az Úr Keśavát! Aztán tégy fogadalmat, miközben a következő mantrát énekled, ’Böjtölni fogok ekādaśī napján, és másnap csak egyszer eszem. Ó, Pundarikāksa! Ó Acyuta! Meghódolok neked. Kérlek, védelmezz meg!

Örömmel, nagy odaadással kell megtartani az ekādaśī fogadalmat, és éjjel ébren kell maradni az Úr Visnu közelében. Közben az Úr transzcendentális tulajdonságairól kell hallani és énekelni. Mindenfajta kapzsisággal fel kell hagyni ekādaśī napján. Minden jámbor ember eléri legfelsőbb célját, ha betartja ezeket az utasításokat.”

Az Úr Brahmā így folytatta, „Ha valaki kadamba-virágokkal imádja az Úr Janārdanát, nem fog Yamarāja hajlékára jutni. Ha Kārtika havában rózsákkal imádja az Úr Garudadvaját, vagy az Úr Visnut, biztosan elnyeri a felszabadulást. Ha bakula és aśoka-virágokkal imádja az Urat, akkor mindaddig megszabadul a bánkódástól, amíg a Nap és a Hold felkelnek az égen. Ha az Urat sami-levelekkel imádja, elkerüli Yamarāja büntetését. Ha az esős évszakban campaka-virágokkal imádja az Úr Visnut, a félistenek irányítóját, akkor nem kell ismét megszületnie az anyagi világban. Ha sárga színű ketaki-virágokat ajánl fel az Úr Visnunak, akkor minden, több millió élet alatt felhalmozott bűnös visszahatása megsemmisül. Ha az Úr Jagannāthának ajánl fel piros színű, illatos, százszirmú lótuszvirágokat, akkor az Úrnak arra a hajlékába tér vissza, amelyet Svetadvípa néven ismernek.

Ó, legkiválóbb brāhmana! Ekādaśī éjszakáján ébren kell maradnia. dvādaśī napján az Úr Visnut kell imádni, és a fogadalmat a brāhmanák megvendégelésével kell teljessé tenni. A Legfelsőbb Úr nagyon elégedett lesz azzal, aki a képességének megfelelően imádja lelki tanítómesterét és adományokat ajánl fel neki.”

(A fordítás Vass Andrea érdeme)

One Thought to “Az Utthāna-ekādaśī böjtnap története”

  1. Ó, ha egy, vagy két nappal előbb tudom a részleteket! Többmillió előző élet bűneinek a visszahatását megsemmisíteni! Kérdés, hogy tudnék-e szerezni sárga színű ketaki-virágot? Erről van szó? http://spiritual.panditbooking.com/wp-content/uploads/2016/04/ketaki-flower.png

Leave a Comment