2022.05. 02-04.magyar 4.osztály fiú

Hétfő  Nyelvtan: Tollbamondás  Olvasás: Tk. 127-128.Old szöveg részekre bontása, vázlatírás Kedd Nyelvta:Mf. 67-68.old Fogalmazás: Mf 72.old Szerda Szövegértés:  A király lustája dolgozik Bujkó, Má­tyás ki­rály lus­tá­ja bé­ké­sen hor­kolt a ki­rály sát­rá­ban. HOL ALUDT BUJKÓ? Má­tyás ki­rály éj­sza­ka is a ka­to­nák kö­zött volt, a ve­zé­rei­vel be­szélge­tett, az el­len­sé­get kém­lel­te. Bujkó he­lyet­te is aludt. MIT CSINÁLT MÁTYÁS…

Tovább

2022.5.2-6. ének/bhajana 4-8.osztály fiú-lány

Kedves gyerekek! Az alábbi akkordokat gyakoroljuk a harmóniumon. CEG CFA DGH DFA CEG A,#DF GHD ACE FAC Dúr és moll hangsort C-ről és F-ről táj ti és a ti táj ritmust gyakoroljuk A Gurudév dalt tovább folytatjuk Ismételjük a szankirtan és a harinám dallamot amit a Hare KRisna bhajana füzetben találtok meg.

Tovább