»
S
I
D
E
B
A
R
«
Egy napunk – Védikus verstanulás óra
2012 09 12 by premamoya
Védikus verstanulás óra

Védikus verstanulás óra

A védikus szentírások verseinek tanulása már jó ideje egy nagyon hatékony módszer segítségével történik nálunk.

Az ötlet Dvaipáyana prabhutól származik, aki évek óta tanítja a szanszkrit nyelvű verseket a gyerekeknek. Az jutott az eszébe, hogy ha a verseket nem csak elmondják, hanem el is játsszák, mozdulatokkal kísérik, akkor biztosan jobban be fog épülni a gyerekek tudatába.

A módszer lényege, hogy a védikus versek egyes szanszkrit szavainak jelentéséhez mozdulatokat társítanak, melyeket közösen találnak ki a tanár és a gyerekek. A szöveg magyar fordításánál ugyanezekkel a mozdulatokat kísérik az előadást.

Mivel a szanszkrit verseket és annak magyar fordítását egyaránt eljátsszák, így a mozgáson keresztül a szanszkrit szavak jelentése automatikusan összekapcsolódik a magyar jelentéssel.Így elkerülhető az a probléma, hogy nincs értelmi kapcsolat a két szöveg között.

Ez nem csak az adott vers rögzítését könnyíti meg, de a későbbiekét is. Mivel egy adott szanszkrit szó máshol is előfordul, így az ahhoz kapcsolódó mozdulat és jelentés később újra használható, nem kell mindig újakat kitalálni. Ezzel tulajdonképpen egy szanszkrit nyelvű szótárat rögzítenek a gyerekek a mozgás segítségével.

A módszer másik nagy előnye, hogy mivel több érzékszerv koncentrál ugyanarra a jelentésre, ezért sokkal mélyebben beépül a szöveg jelentése, mintha csak bemagolnák.

Példaként bemutatjuk az Bhagav-gítá 14. fejezetének 10-dik versét. A szanszkrit szöveg az alábbi:

radzsasz tamas csábhibhúja      szattvam bhavati bhárata
radzsah szattvam tamas csaiva      tamah szattvam radzsasz tathá

Óh, Bharata fia, néha a jóság kötőereje kerül túlsúlyba, elnyomván a szenvedély és a tudatlanság minőségét, néha a szenvedély győzi le a jóságot és a tudatlanságot, máskor pedig a tudatlanság uralkodik a jóság és a szenvedély felett. Ily módon örök küzdelem folyik közöttük az elsőbbségért.

Az alábbi videorészlet szépen bemutatja a fent vázolt módszer gyakorlati alkalmazását és sikerét.

Videorészlet a védikus verstanulás órából


Hozzászólások

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa