Hari Nisukám!

Remélem, jól vagy! A héten egy dolgozat következne: nézd át a 6. és 7. fejezetet, ebből lesz 5-5 kérdés.

Jó munká!

sz Susila dd.

Dolgozat:

6. fejezet: Dhyána-yoga

1. Mit jelent a fejezet címe? (6.1 magy.)

2. Írd be a yoga-létra egyes részeinek nevét a megfelelõ helyekre (6.3 magy.)

       teteje:  …………………………

        3.fok:…………………………

        2. fok:.………………………

        1. fok:……………………….

         alja:     …………………………

3. Kinek az utasításait hajtjuk végre, ha az elménk a barátunk, vagy az ellenségünk? (6.6 +magy.)

 4. Mi jellemzi az evést és az alvást az alábbi kötõerõkben? (6.16 magy.)

       jóság, tudatlanság

5. Egészítsd ki a 6.30-as vers hiányzó részeit!  „Aki mindenhol Engem és mindent Bennem lát, …….

7. fejezet: Az Abszolútról szóló tudás

1. Magyarázd el 1-2 mondatban a 7.7-es versben szereplõ hasonlatot (gyöngy és fonál)!

2. A varnásrama-társadalom egyes csoportjaira mely kötõerõk jellemzõk? (7.13. magy.)

3. Mely bûnös emberek nem hódol meg Krisna elõtt? Írd le! Jellemezd pár szóval is õket! (7.15 +magy)

4. Miért szilárdítja meg Krisna a félistenimádókat a hitükben? (7.21 +magy.)

5. Mit jelent az aham brahmásmi kifejezés? (7.29 magy)

Hasonló bejegyzések