Iskola: 30/931-2773 Óvoda: 30/540-8662[email protected]

Nárada Muni segít!

Kedves Gyerekek! 

Nárada Muni azért jelent meg a Gurukula honlapján, hogy a segítségetekre legyen. Ha szeretnéd tudni, hogyan szerezhetsz jobb jegyet egy tantárgyból, látogasd meg! Ha valamivel kapcsolatban kérdésed, van, nézz körül az oldalán, hátha megtalálod a választ. Ha nem találsz választ a kérdésedre, akkor kérdezd őt bátran! 

Ha jobb jegyet szeretnél a tantárgyakból

Nézd át az értéklési útmutatót, ami alapján megtudod, hogy miben tudsz javítani a beadandóidban és dolgozataidban.

AZ 1.-3. OSZTÁLYOKNÁL:

Szeretnénk megbizonyosodni róla, hogy biztosan tudjátok a matematika alapjait, hiszen ezt az élet minden területén fogjátok használni! Legyen valakiből akár szakács, akár bhajanos, akár kertész, mindenkinek kell tudnia számolni, osztani, szorozni, kivonni. Hogy megbizonyosodjunk arról, hogy értitek és tudjátok alkalmazni, ezért szóban is kikérdezünk Benneteket, de természetesen írásban is lesz felmérő, ahogyan azt korábban megszoktátok. 

Kérjük, dolgozzatok pontosan, szépen! Az írott feladatokban legyenek leírva a rész-számítások is, hogy lássuk, hogyan jutottatok el a megoldásig!

A 4.-7. OSZTÁLYOKNÁL:

A nagyobb osztályosok esetén már arra lennénk kíváncsiak, hogy az eddig megtanult alapokat hogyan tudjátok alkalmazni, amikor egy összetett feladattal találkoztok. Hiszen az életben is így fogtok találkozni a matematikával. Összetett és szöveges feladatokon keresztül fogjátok megérteni, hogy az 5X5 vagy a négyzet területének a számítása ismerete hogyan segít egy házterv készítésénél, vagy más gyakorlati feladatnál. 

Másik fontos tantárgy a matek mellett a magyar nyelv és irodalom, aminek az alapjait nagyon jól meg kell tanulnotok. Fontos, hogy jól és folyékonyan olvassatok, olvashatóan és helyesen írjatok, megtanuljátok értelmezni is azt, amit olvastok. Ez hasznotokra lesz egész életetekben, akár a szentírásokat tanulmányozzátok, akár levelet írtok a lelki tanítómestereteknek, akár prédikáltok, akár továbbtanultok.

Amiatt, hogy segítsük a tanulásotok folyamatát, többféle módon fogunk megbizonyosodni róla, hogy elsajátítottátok –e megfelelően a tanulnivalókat. 

Továbbra is fogtok felmérőket írni egy-egy nagyobb anyagrész végén, ahogy eddig is megszoktátok. 

Ezenkívül a napi munkátokat is értékelni fogjuk, amiket visszaküldtök a helyesírásotokat, a fogalmazásotokat, vagy akár a hangos olvasásotokat értékelve. 

A történelem tanulása folyamán jól láthatjuk, hogy hogyan gondolkodnak a bhakták és hogy hogyan a nyugati emberek. Az összehasonlításoknak köszönhetően jól megismerheted a számodra nem ismert nézeteket, s megláthatod, hogy minden nézet csak annyiban lesz helyes, amennyiben a tökéletes Krisna-tudatot követi. Ha valaki más utakon jár, biztos, hogy bajba fog kerülni. Megismerhetsz más vallásokat, életmódokat, s ha már ismered őket, akkor könnyebb viszonyulni másokhoz. Ha jobban értjük más kultúrák lényegét, akkor jobban együtt tudunk működni velük. Ha látod más kultúrákban a hasonlóságokat, akkor könnyebben tudsz kapcsolatba lépni azokkal a személyekkel, akik az adott kultúra szokásai szerint élnek.

Újra és újra rájöhetünk, hogy milyen csodálatos a védikus kultúra, amit ha követünk, nem következik be az a sok borzasztó dolog, ami a történelem során bekövetkezett. A történelmet ókortól napjainkig vizsgáljuk, és ahogy haladunk előre az időben, láthatjuk, hogy az emberek egyre inkább elfelejtették a vallásos elveket, így egyre boldogtalanabbak is.

Sok személlyel ismerkedhetünk meg, akik példaként állhatnak előttünk. Személyükön keresztül, életútjuk vizsgálatával láthatjuk, hogy mely cselekedeteknek mi lesz a következménye, s így mi is könnyebben tudunk eligazodni adott helyzetekben, amikor döntés előtt állunk.

Ötödik osztályban az a fontos, hogy tanuljátok meg használni a térképet, próbáljátok kiemelni a lényeget a szövegből, a történetekből, és fontos, hogy folyamatosan tanuljatok.

A hatodik osztályban már remélhetőleg tudsz jó vázlatot írni, mélyebb összefüggéseket már fel tudsz ismerni, és komolyabban össze tudod hasonlítani a nyugati kultúrát a védikussal.

A hetedik, nyolcadik osztályban fontos, hogy már önálló véleményt tudj alkotni az adott témáról, és azt jól el tudd mondani vagy leírni.

A hon- és népismeret tartalmazza a népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Megismerhetitek a régi magyar egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek a család, az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza, a Kárpát-medence, a magyar nemzet és a Magyarországon élő népek megismeréséhez, megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek.

Megismeritek a magyar nép hagyományos gazdálkodó életmód szemléletét, amely a természettel való harmonikus együttélésre alapult, valamint a polgári értékeken alapuló városi életforma sajátosságait is. Mintát kaptok a közösségi életforma működésére, az egymásnak nyújtott kölcsönös segítség megvalósítható formáira, megismerik a népi hagyományokat, a keresztény kultúrkört. Mindezeket a saját életetekben is tudjátok hasznosítani a Krisna-tudatban.

–Ezt a tantárgyat csak 5. évfolyamban tanuljátok. A benyújtott feladatok (pl. rajz, plakát, fogalmazás, projekt, tárgy készítés stb.) elkészítése segít nektek, hogy a tankönyvben elolvasott anyagot gyakorlatban alkalmazzátok.

A védikus irodalom tantárgyat 6.7.8. évfolyamon fogjátok tanulni. Ez a tantárgy felkészít benneteket a sásztrikus vizsgára. A három év alatt az alábbi szentírásokat fogjátok tanulni:

Bhagavad Gíta, Srí Isopanisad, A tanítások nektárja, Az odaadás nektárja. Megtanultok rövid esszéket fogalmazni egy adott témával kapcsolatban, illetve átismétlitek az alsóban megtanult 52 verset szanszkritul és magyarul.

Megismeritek a Krisna-tudat legfőbb szentírásait, legfontosabb verseit. A sásztrikus vizsga teljesítése feljogosít benneteket több kedvezményre is, pl. ha a Bhakti főiskolán tanultok tovább, akkor sok tantárgyból felmentést kaptok, illetve ez a vizsga szükséges a második avatáshoz is.

A munkafüzet segítségével meg tudjátok tanulni a legfontosabb részeket. A dolgozatok, esszék a vizsgára való felkészülést segítik.

6. évfolyam: Bhagavad Gita I., II.

7. évfolyam: Bhagavad Gita III., Tanítások nektárja

8. évfolyam: Srí Isopanisad, Odaadás nektárja, Felkészülés a sásztrikus vizsgára

Ebben a tárgyban, a Védikus szentírásokban szereplő, számunkra legfontosabb verseket memorizáljuk, szanszkritul és magyarul.

Ez az életük több aspektusából is fontos, a bhaktáknak. Ha például leckét adunk a bhaktáknak, vagy prédikálunk, akár egymás között, akár vendégeknek, érdeklődőknek. nagyon fontos, hogy hitelesen pontosan tudjuk idézni a szentírásainkat.

Ebben a tárgyban nagyon fontos, a hitelesség megőrzése érdekében, a pontosság. A szavak pontos ismétlése. Hiszen a régi korokban is a nagy áldozatok végrehajtásánál a yajna bráhmanáknak is elvárás volt a yagja sikere érdekében a pontos versismétlés.

Ebben a tárgyban a számonkérés a versek füzet és mindenféle más segítség nélküli pontos ismétlése, felmondása.

ANGOL

Törekedj a rendezett, tagolt munkára. Ha rajzokkal és képekkel is tarkítod a beadandódat, akkor több pontot kaphatsz érte. Figyelj arra, hogy ne legyen szamárfüles, pacnis a munkád.

Ügyelj arra, hogy logikusan építsd fel a mondanivalódat és gondolatmenetedet. Adhatsz hozzá kreatív, érdekes tényeket is, amiket kutatásod során találtál. Ne légy szűkszavú! Használd a fantáziád, és ami a legfontosabb, élvezd a feladat készítését! 

Törekedj a választékos szókincs és pontos nyelvtani szerkezetek használatára. Mindig ellenőrizd a betűzést, és ha mondataid hosszabbak, akkor több pontot is szerezhetsz a projektre. Mondanivalódat új szavak kiszótárazásával is tarkíthatod.

A mozgalmunk nemzetközi, tehát nagyon sok külföldi guruval és bhaktával fogtok találkozni életetek során. Ahhoz hogy tudjatok kommunikálni velük, és nem utolsó sorban fordítással segíteni azokat akik nem beszélik a magyar vagy angol nyelvet, elengedhetetlen a gazdag szókincs és pontos nyelvtan ismerete. Mindemellett, ezekkel a projektekkel gyakorlohatjátok azt is, hogy hogyan adjatok elő egy szerintetek fantasztikus ötletet!

Szanszkrit

A nyelv tanulása fejleszti az intelligenciádat, okosabb is leszel tőle. Sok modern nyelv köztük az olasz, a spanyol, francia, német nagyon sokban a szanszkrit nyelven alapul. Ha ezt jól megérted, akkor a többi nyelvet is könnyű lesz tanulnod. Mi az iskolában azért tanuljuk a szanszkrit nyelvet, hogy a szentírásokat mélyebben tudjuk látni, és értelmezni. Ami magyarban egy szó, a szanszkritban millió árnyalat lehet, és ezt a fordítás nem tudja vissza adni. Kicsit olyan olvasni a szentírást, mintha fekete-fehéren látnánk a világot, és ha eredetiben olvassuk, akkor pedig színesben is láthatjuk ugyanazt a képet.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az anyagi világban a legtöbb ember szanszkritul beszél. Itt a Földön van csak pár millió ember, aki valami más nyelvet. Tehát ha kicsit messzebb utaztok kirándulni, vagy egy olyan mantrát használtok, amivel félisteneket hívhattok meg, akkor igen jól jöhet a szanszkrit nyelv. Nem beszélve a lelki világról…

ÉNEK

A lelki világban minden szó egy ének, minden lépés egy tánc! Krisna minden kedvtelése alatt az állatok hangjai tölti be a teret, az erdőben a fák leveleit szellő fújja, amik csilingelnek a szélben, a gopik és gopák énekelnek Krisnának. Amikor Krisna és Balaráma táncol a barátaik hangszereken kisérik mulatságukat. Ahhoz, hogy a szép éneket, és a hangszereken való játékot elsajátítsuk, szükségünk van megismerni a hangokat, a ritmusokat, a hangsúlyokat, a kifejező  éneklést a kedves arckifejezést. Ez a lelki világ 64 művészete közül az egyik. Amit értékelek az a törekvés, hogy akár egyedül, akár közösen, énekkel dicsőítve elmerüljünk Rádhá és Krisna szépségébe!

BHAJANA

A bhadzsan jelentése: imádat.

Az ének órán tanultakat alkalmazva elbűvölhetjük az imádatunkkal Krisnát, ha szépen figyelmesen énekeljük a Hare Krisna mahamantrát. És egyben ez a mai korra a feladatunk. A sok ezer Hare Krisna dallam éneklésével emlékezünk Krisnára és prédikáljuk az Ő dicsőségét. Ahogy Caitanya Mahaprabhu tanította nekünk az énekléshez hangszereket is használunk. Az órákon a mridanga (kétfenekű agyagdob), mint ősi hangszer több ezer éves ütésformáit tanuljuk. A karatála (kézi cintányér), mint másik fontos ritmushangszer használatát gyakoroljuk. A harmóniumon (kézipumpás billentyűs hangszer) való tanulás a szent dalok kíséretét segíti. A bhadzsan órák lehetőséget adnak az Isteni dalok megtanulására úgy, hogy azt a mindennapokban mindig alkalmazni tudjuk. Ezeket a szép dalokat az Áratik alatt, vagy fesztiválokkor tudjuk énekelni Rádhé Syám örömére. 

Biztos emlékeztek Hanumánra, aki olyan csodálatosan énekelt az Úrhoz, az én Vinámmal, hogy a kő megolvadt és a hangszerem a kőbe elmerült. Amikor abbahagyta dalolgatását a kő megszilárdult és a hangszerem beleragadt. Mérges is voltam mit művelt mialatt én a templomban voltam! Ragaszkodtam a hangszeremhez, és kértem csinálja vissza az egészet. Így Hanumán ismét énekelni kezdett és saját szememmel láttam, ahogy a kő elolvad és a Vinámat így ki tudtam szabadítani. Hihetetlen, hogy egy ilyen majomnak milyen odaadása van Ráma iránt.

A bhajana tantárgynál én is ezt az odaadásotokat fogom értékelni. Egyedül, vagy közösségben énekelve, dobolva vagy karatalozva, fuvolázva vagy tapsolva megnézem, hogy Rádhé Syám szívét hogyan bűvölitek el!   Ebbe beletartozik, a hangszerek tisztelete, mások bhajanjába való részvétel, a fesztiválok alatti lelkes részvétel akár bhajanban, kirtanban, abhisékban!

A célunk ezzel az ismeretanyaggal, hogy a környezetedben megjelenő és mindennapi tevékenységedben felhasználásra kerülő anyagok kémiai tulajdonságait, hatásait, azaz a kémiai jelenségeket, és azok összefüggéseit, törvényeit megértsd. Igy megismerheted a veszélyes anyagokat és az olyan vegyületeket is, amelyek hasznosak szervezetdre. Továbbá segít az anyagok tudatos felhasználásában, ha magad szeretnél elállítani különféle oldatokat, keverékeket, elegyeket..stb. Az anyag sokféleségének bemutatása mellett e sokféleség osztályozásával meg mutatjuk neked, hogy az igazából néhány egyszerű elv alapján jól megérthető és kezelhető. Krisna számunkra is látható teremtése csodálatos logikus felépítése ellenére, emberi mértékkel felfoghatatlan és végtelen. 

A fizika tanításával egyik célunk a ma használt technikai környezet, a modern világ értelmezése, megismerése. Ennek során megismered a természet szépségét, a fizikai ismeretek hasznosságát. A kísérletezésen alapuló önálló tapasztalatszerzés módszerével szeretnénk titeket bevezetni a fizikai megismerés folyamatába. Tanórai és otthoni kísérletekkel és mérésekkel, azok közös majd önálló értékelésén és értelmezésén át kívánjuk megmutatni a természet megismerésének folyamatát. A fizika segít neked, hogy meglásd Krisna teremtésének felfoghatatlan nagyszerűségét, és végtelenségét.

A biológia a természettudományoknak az az ága, ami a bennünket körülvevő növény és állatvilággal foglalkozik. Teszi ezt, mind éghajlatok, mind tengerszint feletti magasság szerint.

Ez azért fontos a mi számunkra, hogy ha például sétálunk Krisna-völgyben vagy vendégeknek prédikálunk tudjuk, hogy abban a szép természeti tájban, ami körülvesz ott bennünket, melyik növénynek mi a neve, az életünkben, hogyan tudjuk hasznosítani. Ugyan így az állatoknál is, melyik állat, hogyan néz ki, ha esetleg összetalálkozunk vele jártunkban-keltünkben. Barátságos vagy esetleg ellenséges lehet velünk/ csíp vagy mar/ és vigyáznunk kell vele…

 Fontos ennél a tárgynál is a pontos megnevezés, a helyes és pontos fogalmazás. 

A számonkérés ebben a tárgyban feladatlapok kitöltésével és projektmunkák beadásával lesz.  

A  földrajz tantárgy azért fontos, hogy a már alsóbb osztályokban megtanult környezet és természetismeret tárgynak egy részét, azt ami a bennünket körbevevő élettelen természeti és ember által létrehozott gazdasági világgal foglalkozik, jobban megismerjük, meg tudjuk érteni értelmezni tudjuk. Ezzel szélesítve látókörünket a világban, mélyítve alapvető intelligenciánkat.

Ezt a tárgyat az életetek számos területén tudjátok majd használni. Akár a családotokkal kirándultok és tájékozódnotok kell, vagy felnéztek az  égboltra és tudni fogjátok, mik azok a fényes pontok az égitestek az égen akár nappal akár éjjel teszitek ezt, vagy prédikálás közben megkérdezitek a vendégtől aki épp Rádhé-Syámahoz jött, hogy honnan érkezett és ti el tudjátok helyezni azt a térképen magatokban akár az országon belülről, akár az országon kívülről érkezett a vendég…

A tárggyal kapcsolatban nagyon fontos az alapos tananyag tanulmányozás, s hogy viszonylag sok információból, viszonylag rövid idő alatt ki tudjátok emelni a lényeget. Ezt pedig, kronológikus, vagy logikus sorrendben fel tudjátok építeni, s akár olyan anyagokat is össze tudjatok rakni, amit mások könnyen tudnak értelmezni, így érdekes új információkhoz juthatnak a körülöttünk lévő világról és annak működéséről.

A környezetünk, vagyis a körülöttünk lévő világ érdekességét, és változatosságát tudjuk, úgy szemlélni, mint a Legfelsőbb Úr univerzális testét. A szentírások leírják, hogy a hegyek az Ő csontjai, a fák, füvek az Ő szőrszálai.

Azt is olvashatjuk, hogy ez a világ számtalan más univerzummal egyetemben teljes és tökéletes, mert Krisnától származik, aki a Legfelsőbb Tökéletesség.

Ha megismerjük a teremtett világot, s amennyiben egy ilyen látásmóddal tudjuk szemlélni a körülöttünk lévő környezetet, az segíthet nekünk, hogy közelebb kerüljünk Krisnához.

Ebben a tárgyban az értékelés, a már megszokott feladatlapok megírásával történik. Melyet ebben az időszakban, akár pontozásos feladatlap formában is megkaphattok.

Krisna olyan művészi, hogy a szépség mindenben benne van ami Ővele kapcsolatos. 

 

Hogyan készül a projekt munka

HOgyan küldd el a beadandódat

Történetek

Krisna mesék

Nagy személyiségek

Védikus történetek

Gyerek-gita

KÉrdésed van? Írj bátran!