»
S
I
D
E
B
A
R
«
Netnapló-pályázat 1. helyezés!
2012 10 26 by premamoya
Netnapló 1. helyezés!

Netnapló 1. helyezés!

A Netnapló pályázatot hirdetett pedagógusok számára, melyben színvonalas, saját készítésű oktatási anyagok beküldését kérték. Az iskolánk tanárai által nemrégiben kidolgozott Kalandnap anyagáról Szusilá mátádzsí (Madarász Gáborné) készített egy szakmai jellegű bemutatást, amit a bírálók 1. helyezéssel jutalmaztak!

A beküldött anyag alább olvasható:

Egy olyan komplex szintetizáló folyamatot szeretnék bemutatni, ami az iskolában egy adott időszakban tanult tananyagok gyakorlatban történő alkalmazását dolgozza fel játékos keretek között. Ez a terepgyakorlat (vagy, ahogyan mi nevezzük: a Kalandnap) az elméleti tudást gyakorlatban, tevékenységgel egybekötve ellenőrzi le: tehát nem a tanult anyag van kikérdezve szóban, vagy írásban, hanem egy sokkal életszerűbb helyzetben van lemérve a gyerekek tudása. Konkrétan megfogalmazva: a gyermek képes-e, tudja-e alkalmazni a gyakorlatban (az életben) az iskolában tanult ismereteit.

Összetett volta miatt a Kalandnap több területet is magába foglal:

  • méri a gyerekek tudását, ismeretanyagát, azok gyakorlati helyzetben való alkalmazását,
  • lehetőséget teremt a gyerekek kompetenciáinak kinyilvánítására,
  • fejleszti a csapatszellemet, az összetartást,
  • lehetőséget ad a kreativitásra, önálló ötletek, gondolatok megnyilvánítására
  • örömteli, játékos keretek között élménnyé teszi a tanultak visszaadását (felelet, dolgozat helyett)
  • gyakorlati tapasztalatok által mélyíti a tudásukat, később is jobban emlékeznek rá, mert egy pozitív élménnyel társul
  • lehetőséget teremt a szülőkkel való együttműködésre (egyes részekre szülői segítséggel készülnek fel)

Egyházi iskolaként a Kalandnapba mi még belefoglaltuk a szentírások történeteit, filozófiai tanításait, de erre most csak részben térek ki a bemutatás során, inkább azokat hangsúlyozom ki, amiket más iskolák is tudnak hasznosítani belőle.

Kalandnap:

A Kalandnap tulajdonképpen egy folyamatos rákészülést jelent. Amellett, hogy a tanultakat kell majd alkalmazni ott, napi szinten is fenn tartjuk a gyermekek érdeklődését, lelkesedését. Nálunk a gyerekek minden nap részt vesznek a szülőkkel együtt a reggeli templomi programokon, aminek egyik része a „lecke”, a szentírásokból való felolvasás. Erről rövid jegyzetet készítenek maguknak (mindenki a korosztályának, képességeinek megfelelően), amit az iskolába érkezve megmutatnak a tanárnak. Ha mindenki írt valamit, akkor húzhatnak egy képrészletet (csapatszellemet fejleszti, ha egy valaki is nem írt, akkor nem húzhatnak), amit felragasztanak a faliújságon található puzzle-lapra. Ez addig megy, amíg ki nem telik a kép. Ha készen van egy kép, azért cserébe kapnak valami kis titokzatos tárgyat, amit majd a Kalandnapra magukkal kell vinniük, ott tudják majd felhasználni (ez lehet egy kulcs, egy térképrészlet, egy cserépdarab stb.)

A Kalandnapokat úgy tesszük izgalmassá, egyedivé, hogy mindig kitalálunk egy kerettörténetet, (egy küldetést, egy missziót, egy kutatást), amit nekik kell teljesíteni, véghezvinni, megoldani. Tulajdonképpen észre sem veszik, hogy mindeközben a tudásuk mérve van a gyakorlati alkalmazás során, hiszen ők csak egy kalandnak fogják fel az egészet.

Bemutatásomban egy ilyen Kalandnapnak a folyamatát szeretném ismertetni. Táblázatba rendezve szemléltetem, hogy az adott szituáció milyen tananyagot, ismeretet mér, illetve, hogy milyen kompetenciát fejleszt a gyerekekben.

Az előző hetek, hónapok alatt a gyerekek a képekért cserébe kaptak egy kulcsot, egy vaktérképet és egy díszes üvegben hamulúgot (amit ők készítettek technika órán), ezeket vitték magukkal.

Egy tanár kísérte őket, de úgy, hogy nem szólt bele, hol, mit, hogyan kell csinálni a gyerekeknek, inkább csak felügyelőként volt jelen. A gyerekek nagyon élvezték!

Esemény Tananyag, ismeretanyag Kompetencia
1.Reggel a gyerekek kaptak egy borítékot, amiben egy levél és egy pendrive volt. Egy indológus írt nekik levelet, miszerint egy indiai faluban egy ásatáson találtak egy idegen nyelvű írást. Sikerült megfejteni, hogy ez szanszkritul van, és le is fordították (kb: mi az élet értelme? mit kell tennie annak, aki készül elhagyni ezt a világot?) (ezek filozófiai kérdések, a vallásunkhoz kapcsolódóan, az elmúlt időszak reggeli leckéi ezekhez kapcsolódóak voltak)

Viszont a probléma az, hogy nem tudja, hol keresse a választ erre a kérdésre. Az egyik falubélivel beszélgetett, és ő hozzájuk (a krisna-völgyi gyerekekhez) irányította, ők biztosan tudják a megoldást. „Kérlek, segítsetek nekem a kutatásban! Ha megvan a válasz, küldjétek el nekem sms-ben!”

Magyar óra, olvasás Anyanyelvi  kommunikáció (olvasás, értelmezés)
2.A feladat: hogyan tovább? Van egy pendrive, ezzel kellene valamit kezdeni, ehhez egy számítógép kell. Hatékony, önálló tanulás (logikus gondolkodás, kreatív ötletek, hogyan lehet a pendrive-ról az információt megszerezni)

Szociális és állampolgári ismeretek (keresni valakit, akinek van számítógépe, megszólítani, elkérni tőle)

3.Miután kértek az egyik tanártól egy laptopot, meg kellett nézni, hogy mit tartalmaz a pendrive. Informatika óra Digitális kompetencia (számítógép használat, pendrive használat, számítógép- könyvtárakban való eligazodás)
4.Miután sikerült a pendrive-on megnézni az információt, kiderült, hogy egy hangüzenet van rajta. Ezt meghallgatták, de ez angolul volt. Angol-nyelv óra Idegennyelvi kommunikáció (angol beszédértés)
5.A hanganyag egy párbeszédet tartalmazott, amelyből kiderült, hogy hol van a következő állomáshely, ahová menniük kell. A helyszín itt Krisna-völgyben egy szent hely volt, amit szent helyek órán már tanultak, felkerestek. Szent helyek, szent emberek óra Hatékony, önálló tanulás (korábbi ismeretek felidézése)

Természettudományos kompetencia (tájékozódás)

6.Ezután felkerekedtek, elindultak megkeresni az adott helyszínt. Miután megérkeztek, ott várta őket egy kis csomag, személyre szabott feladatokkal, amiket ki kellett tölteniük. A kérdések úgy voltak összeállítva, hogy magyar és történelmi ismeretek is voltak bennük. A keresztrejtvény megfejtéséhez  mindenki feladatából kellett egy részlet, így itt ismét igazi csapatmunkára volt szükség. Magyar óra

Történelem óra

Hatékony, önálló tanulás (adott feladat megoldása az addigi ismeretek alapján)

Szociális és állampolgári kompetencia (csapatszellem, együttműködés)

7.A rejtvény megfejtéséből kiderült, hogy akit meg kell keresniük, az a „kertek őrzője”. Hatékony, önálló tanulás (gondolkodás, rébusz megoldása)

Természettudományos kompetencia (tájékozódás)

8.A közeli kertészetbe vették az irányt, ahol is meg kellett keresni a főkertészt. Ehhez őt meg kellett szólítani, „kicsikarni” belőle az információt. Anyanyelvi kommunikáció (beszéd)

Szociális és állampolgári kompetencia (személy megszólítása, adott helyzetben, időben való helyzetfelismerés, kommunikációs készség, információkérés)

9.Ő adott nekik egy csomagot, amiben szintén egy rébusz volt: a következő helyszínt kellett megfejteni. Környezet ismeret, Természet ismeret óra Hatékony, önálló tanulás (gondolkodás, rébusz megoldása)

Természettudományos kompetencia (tájékozódás)

10.A következő helyszínre ki volt készítve egy íj, sok nyílvessző, illetve egy kis táblán a hozzá tartozó információ. A feladat: a távolban levő konzervdobozt kellett eltalálni a nyílvesszővel. Testnevelés óra (íjászat) ügyességi feladat
11.Miután ez sikerült, a konzervdobozban volt a következő helyszín: a tehenészet. Feladat is volt: útközben meg kellett fejteni a kottáról a dallamot. Ének-zene óra (elmélet) Esztétikai –művészeti tudatosság és kifejezőképesség (kottaolvasás, memorizálás)
12.A tehenészetnél egy újabb táblán megtudták, hogy itt el kell játszani különféle hangszereken a megfejtett dallamot. Ének-zene óra (gyakorlat) Esztétikai –művészeti tudatosság és kifejezőképesség (zenélés, hangszerek használata)
13.Az „égiek” áldásaként egyszer csak lehullott közéjük egy kis csomag (az emeletről dobták le), amiben a következő helyszín volt, szintén rébuszban megfogalmazva (a „vízgyűjtőt” kellett megkeresni) Hatékony, önálló tanulás (gondolkodás, rébusz megoldása)

Természettudományos kompetencia (tájékozódás)

14.A tó mellett egy papír jelezte, hogy az információ egy rongydarabon van, itt valahol. Miután megtalálták, látták, hogy csupa sár, nem lehet elolvasni. Így a magukkal hozott hamulúg segítségével kimosták, és így már lehetett is látni az írást. Technika óra Hatékony, önálló tanulás (gondolkodás)

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia (a rendelkezésre álló eszközök használata, kínálkozó lehetőség megragadása: hamulúggal ki lehet mosni a koszt)

15.A rongydarabon utasítások voltak: „Menj el a kerítésig, fordulj jobbra 45 fokot, menj előre 35 métert, fordulj balra 90 fokot, menj előre 65 dm-t…”, és így megtaláltak egy kis lelakatolt dobozt. (a kulcsát már megkapták korábban az egyik képért cserébe) Matematika óra Matematikai kompetencia (problémamegoldás a mindennapokban, a matematikai ismeretek segítségével eljutni a kívánt helyre)

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia (a rendelkezésre álló eszközök használata, kínálkozó lehetőség megragadása: kulcs használata)

16.A dobozban egy iránytű és egy térképrészlet volt, itt illesztették hozzá a korábban megkapott vaktérképet. Ezek segítségével eljutottak a közeli kiserdőbe. Természet-ismeret, Környezet-ismeret óra Természettudományos kompetencia (tájékozódás, vaktérkép használata, iránytű használata)
17.Az erdőben a fafajták azonosításával találták meg a következő üzenetet. Természet-ismeret, Környezet-ismeret óra Természettudományos kompetencia (fafajták ismerete)
18.A játék során minden helyszínen az üzenetek mellett volt egy képrészlet. Ezeket most összeragasztották, amiből egy írás jött ki. (Ez „dévanágari” írás, a szanszkrit nyelv betűjeleivel volt, ezt is tanulják nálunk a gyerekek) Szanszkrit óra Idegennyelvi kommunikáció (szanszkrit írás betűinek az ismerete)
19.Miután ezt sikeresen leírták latin betűkkel, visszatértek az iskolába, hogy a szentírásokban megkeressék ezt a verset. Magyar óra Anyanyelvi kommunikáció (olvasás, keresés tárgymutatóban, lexikonhasználat, betűrend, írás)
20.A szentírás egyik részében sikeresen megtalálták a keresett verset, ez volt a válasz az indológus kérdésére. Ezt a verset telefonon sms-ben elküldték a megadott telefonszámra. Informatika óra Digitális kompetencia (mobiltelefon használat)
21.Kb. fél óra múlva jött a válasz: köszöni szépen a gyerekek segítségét az indológus.

4 hozzászólás  
Bhakti-devi dd writes:
október 26th, 2012 at 14:09

nagyon szép, gratulálunk! 🙂

srí mami writes:
október 26th, 2012 at 15:15

Ez az Susi! Szuperek vagytok, csak így tovább!!!!

Acyuta Gopi dd writes:
október 26th, 2012 at 17:06

Ez nagyon jó. Gratulálok! Azt hiszem, ezt a ‘Kalandnapot’ én magam is nagyon élveztem volna.

Bányai Hilda writes:
október 27th, 2012 at 12:53

Hare Krisna!

Elősör is szeretnék gratulálni a Szusilá matajinak az első helyhez. 🙂
Olvasva ezt a kalandnap leírást, kitűnik, biztosan nagyon élvezték a gyerekek.Szerintem egy ilyen napot nem csak gyerekek, de bármilyen felnőtt “csoport” is élvezne. 🙂
Mégegyszer gratulálok!!!
Sz:Hilda.

Hozzászólások

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa