Neveléstudományi cikk
Neveléstudományi cikk

Megjelent egy részletes cikk a Képzés és Gyakorlat (Training and Practice) című neveléstudományi folyóiratban az általános iskolánkról.

A cikk egyik szerzője Kopházi-Molnár Erzsébet a Kaposvári Egyetemről, s mivel a kutatási anyaga jelentős mértékben támaszkodott Madarász Gáborné (Suśiila dd.) szakdolgozatára, ezért őt is megjelelte szerzőtársként.

Egy rövid bevezetőt idéznénk a bevezetőből:

“Jelen dolgozat célja, hogy bemutasson egy iskolát, mely a somogyvámosi Krisna-völgyben található. A Krisna-tudatú hívők több mint húsz évvel ezelőtt telepedtek le itt, s azóta iskolát és óvodát is működtetnek. Az iskola illeszkedik ugyan a hagyományosnak nevezhető magyar oktatási rendszerhez, és az egyházi iskolák közé sorolják, annak szervezése és tanítási módszerei azonban az ún. alternatív iskolákéval mutat sok tekintetben hasonlóságot. Mivel írásos anyag eddig erről a fiatal iskoláról nem állt rendelkezésre, a tanulmány ennek bemutatására tesz kísérletet.”

A teljes kutatási anyag megtalálható az Képzés és Gyakorlat honlapján: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1781875896

Leave a Comment