»
S
I
D
E
B
A
R
«
Ötezer éves játékok
2011 01 11 by premamoya
Ősi játékok

Ősi játékok

Hogy milyen vidám játékokat játszott ötezer évvel ezelőtt az Úr Krisna és az Úr Balaráma a kis tehénpásztor barátaikkal? Az alábbi idézetek (Srímad-Bhágavatam 10. ének 18. fejezet) részletesen választ adnak erre az izgalmas kérdésre:

bhramanair langhanaih ksépair      ászphótana-vikarsanaih
csikrídatur niyuddhéna      káka-paksa-dharau kvacsit

Krisna, Balaráma és barátaik, a tehénpásztorfiúk játék közben pörögtek, ugrándoztak, lökdösődtek, dobálóztak, vállon veregették egymást és birkóztak. Krusna és Balaráma néha játékból megcibálták a fiúk haját.
MAGYARÁZAT:   Az ácsáryák (lelki tanítók) ehhez a vershez a következő magyarázatot fűzik: A bhramanaih szó arra utal, hogy a tehénpásztorfiúk néha azt játszották, hogy gépek, és csak forogtak-pörögtek, míg egészen el nem szédültek. Szökdécselni is szerettek, a ksepaih szó pedig azt árulja el, hogy néha labdával dobálóztak, köveket hajigáltak, vagy egymás karját megragadva lökdösték egymást. Ászphótana azt jelenti, hogy néha a másik vállára csaptak vagy hátba veregették, vikarsanaih azt, hogy játék közben néha csak megfogták és elrángatták egy társukat, niyuddhena pedig arra utal, amikor puszta barátságból „szkandereztek” vagy más módon mérték össze az erejüket. Káka-paksa-dharau azt jelenti, hogy Krisna és Balaráma néha játékból megcibálták barátaik haját.

kvacsid bilvaih kvacsit kumbhaih      kvacsámalaka-mustibhih
aszprisya-nétra-bandhádyaih      kvacsin mriga-khagehayá

A tehénpásztorfiúk olykor bilva– vagy kumbha-gyümölccsel, néha egy-egy marék ámalakival játszottak, máskor pedig érintőztek, szembekötősdit játszottak, vagy az erdei állatokat és a madarakat utánozták.

MAGYARÁZAT:   Sríla Sanátana Gosvámí azt mondja, hogy az ádyaih — „más ilyen játékokkal” — szó alatt kergetőzést, hídépítést és hasonló játékokat kell értenünk. Délben, amikor az Úr Krisna lepihent, egy másik kedvtelésre került sor. A közelben vonultak el énekelve a tehénpásztorlányok, Krisna barátai pedig úgy tettek, mintha csak a tej áráról kíváncsiskodnának, de közben joghurtot és más tejtermékeket csentek tőlük, s aztán elszaladtak. Krisna, Balaráma és barátaik olyan játékokat is játszottak, melyeknek során csónakokon át kellett kelniük a folyón.
Sríla Visvanátha Csakravartí Thákura azt is hozzáteszi, hogy amikor a fiúk a gyümölcsökkel játszottak, az azt jelentette, hogy egy párat jó magasra feldobtak a levegőbe, s a többi gyümölccsel igyekeztek ezeket eltalálni. A nétra-bandha olyan játék volt, amikor egyiküknek kendőt kötöttek a szemére, valaki pedig hátulról befogta a szemét, s a bekötött szemű fiúnak ki kellett találnia a tenyeréből, hogy ki áll mögötte. Amikor efféle játékok voltak soron, mindig felajánlottak valami nyereményt a győztesnek: egy fuvolát, egy botot stb. Volt, amikor az erdei állatok harcát utánozták, néha pedig úgy csiripeltek, mint a madarak.

kvacsics csa dardura-plávair      vividhair upahászakaih
kadácsit szyandolikayá      karhicin nripa-csestayá

Néha békák módjára ugráltak ide-oda, máskor csak tréfálkoztak vagy hintáztak, néha pedig királyosdit játszottak.
MAGYARÁZAT:  Sríla Visvanátha Csakravartí Thákura a következőképpen magyarázza meg a nripa-csestayá szó jelentését: Vrindávanában, a Yamuná partján volt egy hely, ahol annak, aki át akart kelni a folyón, fizetnie kellett egy csekélyke összeget. A tehénpásztorfiúk néha mind idejöttek, s nem hagyták, hogy a vrindávanai lányok átkeljenek a Yamunán, ha nem fizetnek nekik előbb vámot. E kedvteléseket mindig a legnagyobb vidámság és nevetés kísérte.


Hozzászólások

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa