Iskola: 30/931-2773 Óvoda: 30/540-8662[email protected]

Ének és bhajana gyakorlása fiúknak

Ének és bhajana gyakorlása 1. 2. 3. osztályos fiúknak

Játékos feladatok

Ritmus gyakorlatok

Hallás gyakorlatok

Szolmizációs gyakorlatok 3. o.

Ének és bhajana gyakorlása 4.5.6. osztályos fiúknak

Játékos feladatok

4. osztály

5. 6. osztály

Ritmus gyakorlatok

Hallás gyakorlatok és szolmizáció