Śrila Prabhupāda a védikus tanításról
Śrila Prabhupāda a védikus tanításról

A varṇāśramának az a célja, hogy lehetővé tegye, hogy az emberek Isten-tudatossá váljanak.

Az embereket tehát a varṇa és āśrama rendszerén keresztül arra kell nevelni, hogy váljanak vaiṣṇavákká.
Ahogy vannak iskolák és egyetemek, ahol a diákokból vegyészmérnököket, ügyvédeket, valamint más tudományágakban jártas specialistákat képeznek, úgy olyan iskolák és egyetemek is kellenek, amelyek arra tanítják a diákokat, hogyan legyenek brāhmaṇák, kṣatriyák, vaiśyák, śūdrák, brahmacārīk, gṛhasthák, vānaprasthák és sannyāsīk. Ez az előfeltétele annak, hogy az államban jó polgárok éljenek.
A négy yuga — Satya, Tretā, Dvāpara és Kali — közül a Kali-yuga a legrosszabb, de ha bevezetjük a varṇāśrama-dharma folyamatát, még ebben a Kali-korban is visszaállhat egy olyan helyzet, mint a Satya-yugában. A Hare Kṛṣṇa mozgalom, a Kṛṣṇa-tudatos mozgalom ezt tűzte ki céljául. (Śrīmad-Bhāgavatam 9.10.50-51 magyarázat)

Az iskoláztatás főképp a brāhmaṇák számára van — annak idején szó sem lehetett a kṣatriyák, vaiśyák vagy śūdrák iskolai oktatásáról. A kṣatriyák a hadviselés tudományát tanulták, a vaiśyák pedig apjuktól vagy más kereskedőktől sajátították el a kalmárkodást — a Védák tanulmányozása nem az ő dolguk volt. Jelenleg azonban mindenki jár iskolába, s mindenki ugyanolyan oktatásban részesül, noha senki sem tudja, hogy mi lesz ennek az eredménye. Az eredmény a legkevésbé sem kielégítő, ahogyan ezt kiváltképp a nyugati országokban láthatjuk is. Az Egyesült Államok hatalmas oktatási intézményeket tart fenn, amelyekben mindenki tanulhat, de az eredmény az, hogy a legtöbb diákból hippi lesz.
A felsőoktatás nem való mindenkinek. Csak a brahmanikus kultúra terén képzett, kiválasztott egyének folytathatnak magasabb szintű tanulmányokat. A művelődési intézményeknek nem a technikai tudományok oktatását kell célul kitűzniük, mert egy műszaki szakembert nem lehet igazán műveltnek nevezni — az ilyen ember śūdra. Valóban műveltnek (paṇḍitának) csak azt lehet tekinteni, aki a Védákat tanulmányozza. Egy brāhmaṇának az a kötelessége, hogy megismerje a védikus irodalmat, s hogy a Védák tudományát más brāhmaṇáknak is átadja. Kṛṣṇa-tudatos mozgalmunkban mi egyszerűen csak arra neveljük a tanítványainkat, hogy jó brāhmaṇák és vaiṣṇavák legyenek. Dallasi iskolánkban diákjaink angolt és szanszkritot tanulnak, s ezen a két nyelven tanulmányozzák könyveinket, amelyek között ott van a Śrīmad-Bhāgavatam, A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van és Az odaadás nektárja is. Minden diákból műszaki szakembert képezni hiba. Kell lennie egy rétegnek a tanulók között, akik brāhmaṇák lesznek. A védikus irodalmat tanulmányozó brāhmaṇák nélkül a társadalomban teljes fejetlenség uralkodik. (Caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 17.253 magyarázat)

 

Leave a Comment