Szentírás alapú oktatás
Szentírás alapú oktatás

A szentírás alapú oktatás következő témája a szanszkrit nyelvvel kapcsolatos.

Részlet Aruddha dd. könyvéből:

Sríla Prabhupáda azt akarta, hogy a bhakta-gyerekek angolul (magyarul) és szanszkritul is megtanuljanak, hogy elmélyülten tudják tanulmányozni a könyveinket: ,

,Különösen a diákoknak gondosan olvasniuk kell a Srímad-Bhágavatamot. Ezért az az előírás az iskolánkban, hogy csak tanuljanak meg angolul (magyarul) és szanszkritul, mert akkor el tudják olvasni a fordítást, és ott vannak a szanszkrit versek. Kezdetektől fogva, ha a Bhagavad-gítával kezdik a tanulmányaikat, aztán áttérnek a Srímad-Bhágavatamra és elolvassák az egész irodalmat, akkor műveltebbek lesznek, mint a mester- vagy doktori diplomával rendelkezők. Többek lesznek. ” (Lecke, Los Angeles, 1974. július 12.)

Sríla Prabhupáda nem akarta, hogy a gyerekek csak azért tanuljanak szanszkritul, hogy nyelvtudósok vagy egyéb tudósok legyenek. Azt szerette volna, hogy a gyerekek megtanuljanak szanszkritul és angolul, hogy tudják olvasni a könyveit és másoknak is meg tudják tanítani ezeket a könyveket.

,,Nem az a célunk, hogy a diákok nagy nyelvtantudósokká váljanak. Nem. Nem ez a célunk. Hogyan tegyük őket teljesen Krisna-tudatossá. Ez a gurukula célja.” (Lecke, Vrindavana, 1976. március 31.)

Prabhupáda azt kérte, hogy minden szanszkrit óra kirtanával kezdődjön és végződjön. Amikor felnőtt bhakták mondták Prabhupádának, hogy szeretnének megtanulni szanszkritul, akkor Prabhupáda inkább prédikálni küldte őket. Figyelmeztette őket, hogy egy kis tudás nagyon veszélyes lehet ha az ember büszkévé válik és elveszti az odaadó szolgálatra való összpontosítást. Ahhoz, hogy az ember rendesen megtanuljon szanszkritul, legalább tizenkét éven keresztül kell szorgalmasan nyelvtant tanulnia.

Ennek ellenére Srila Prabhupáda azt akarta, hogy a gurukulákban tanítsanak szanszkritot, mert így a gyerekek kiskoruktól kezdve rendesen meg tudják tanulni a nyelvet és mélyebben megérthetik a szentírások jelentését amellett, hogy ennek a tudásnak a segítségével gyakorolhatják és prédikálhatják is a Krisna-tudatot. Prabhupáda azt mondta, hogy amikor a szanszkrit verseket tanulmányozzuk, minden szóban jelentések kincsestárát találhatjuk.

Az Úr Caitanya kiváló példát mutatott abban, hogyan kell a szanszkritot tanulni. Tizenhat évesen nyelvtan iskolát nyitott Navadvipában és egyszerűen csak Krisnáról beszélt. Később Sríla Jíva Gosvámí az Úr örömére megírta a Hari-námámrita-vyákarana című szanszkrit tankönyvet, ami minden nyelvtani szabályt az Úr szent nevein keresztül tanított meg. Így a tanulók mind Krisna neveit ismételték és hatalmas lelki haszonra tettek szert.

Sríla Prabhupáda hangsúlyozta, hogy a gyerekek minden reggel menjenek Bhágavatam leckére az idősebb bhaktákkal együtt, és olvassák fel a szanszkrit verset, a szavankénti fordítást, a vers fordítását és a magyarázatot. Aztán vitassák meg a versben felmerülő témákat.

,,Olvassátok a Bhágavatamot, figyeljetek a versek szép kiejtésére! Ezért ismételjük. Hallod a felvételt és megpróbálod ismételni. Csupán a mantra ismétlésétől megtisztulsz… Aki ismétli a verset, és aki hallja a verset az automatikusan jámborrá válik. Jámborrá. Hogy az ember jámbor legyen, annyi erőfeszítést kell tennie, ezt csinálni, azt csinálni, csak hallani a Srímad-Bhágavatam és a Bhagavad-gítá ezen verseit. (Lecke, Los Angeles, 1973. április 14.)

Sríla Prabhupáda azt mondta, hogy a könyveiben található szanszkrit verseket értsük meg és tanuljuk meg. Újra és újra elismételjük a verseket, hogy megtanuljuk őket és eszünkbe jussanak, amikor szükségünk lesz rájuk.

,,A szanszkrit irodalomban minden szónak van egy bizonyos jelentése, bizonyos gondolata. Ezért nevezik samskrtá-nak… megtisztult irodalom.” (Lecke, Honolulu, 1976. Május 14.)

 

  • Hogyan tanítsunk a szanszkritot?

Ha mi nem tudunk szanszkritul, akkor az a legjobb megoldás, ha keresünk egy helyi bhaktát, aki rendszeresen tudja tanítani őket. Boise-ban szerencsések voltunk, hogy járt hozzánk egy szanszkrit tanár, Gary Thomas, egy több mint tíz nyelven beszélő nyelvzseni, aki magától tanult meg szanszkritul. Éveken keresztül kitartóan tanította a fiaimat egyszer egy héten. Az órák kihívást és szórakozást is jelentettek és néha két-három órán keresztül elmélyülten tanultak. Akkoriban Kusakratha Prabhu háromkötetes tankönyvét és Srila Prabhupáda Bhagavad-gítáját használták fő tananyagként. Gary most egy gyerekeknek szánt levelező szanszkrit kurzuson dolgozik, már próbaképpen tanítani is kezdett néhány diákot Amerikában.

 

  • Szanszkrit-tanulás a diák szemszögéből

Rádhiká-ramana elmagyarázza, hogy szerinte miért fontos a szanszkrit tanulás és milyen emlékei vannak a tanulmányairól.

A szülőknek és gurukula-tanárként szolgáló tanítványainak írt leveleiben Sríla Prabhupáda újra és újra hangsúlyozta, hogy az angol és a szanszkrit a legfontosabb tantárgyak, mert ha a diákok megtanulnak angolul és szanszkritul, akkor tanulmányozhatják a könyveit. Ezek a könyvek tartalmaznak minden tudást és ezért ez a két tárgy a legfontosabb eszköz, hogy tanulmányozhassuk Prabhupáda könyveit.

Amellett, hogy a jó angol és szanszkrit tudás felbecsülhetetlen értékű eszköz Sríla Prabhupáda könyveinek tanulmányozásához, akadémiai és kulturális szempontból is nagyon hasznos. Manapság az angol elengedhetetlen a munkahelyeken és az üzleti életben, a szanszkrit pedig a védikus kultúra anyanyelveként csodálatos örökségünk kulcsa.

Prabhupáda nem várta el minden tanítványától, hogy megtanuljon szanszkritul. Amikor felnőtt bhakták mondták neki, hogy szeretnének megtanulni szanszkritul, hogy fejlesszék a sástrikus tanulmányaikat, Prabhupáda gyakran azt mondta nekik, hogy nem érdemes. Elmagyarázta, hogy már lefordította nekik mindezeket a könyveket. Nem kell szanszkritul tanulniuk, mert az nagyon sok időt és erőfeszítést jelent. De, amikor Prabhupáda a gyerekekről beszélt, mindig hangsúlyozta, hogy meg kell tanulniuk szanszkritul. Gyerekként a diákoknak elég idejük van, hogy rendesen megtanulják a nyelvet és amit gyermekkorukban megtanulnak, azt egész életükben használhatják.

 

  • Szanszkrit-tanulás tanárral

Az a legjobb, ha a szülők keresnek egy jó szanszkrit tanárt. Indiában a szanszkrit manapság is az iskolai tananyag része és Észak-Indiában általában hetedik-nyolcadik osztályig kötelező, noha gyakran fárasztó és unalmas tárgynak tekintik. Az indiai barátaim mindig panaszkodtak: mindig csak ismételgetni kell a szavak ragozását: phalam, phalem phalani, stb. Hiábavalónak érezték, és tényleg, ki nem érezné annak? Nem érdekli őket a szanszkrit. Mi értelme van? Úgy érzik, hogy egy halott nyelvet tanulnak, amit soha nem fognak használni.

De bhaktaként sokkal motiváltabbak vagyunk. Ezért a legjobb, ha keresünk egy bhakta szanszkrit-tanárt. Boise-ban olyan szerencsések voltunk, hogy egy Gary Thomas nevű kedves amerikai érdeklődő rendszeresen eljött enni a szüleim Govinda éttermébe. Évekig tanult szanszkritul egyedül, és rájöttünk, hogy egy nyelvzseni. De mindig azt mondta, hogy becsületesen tett szert a tudásra és bárki megtanulhat nyelveket annyira mint ő. A szanszkrit volt a kedvenc nyelve és szívesen tanított minket.

Fiatal korunkra és nyelvtudásunk hiányára tekintettel fokozatosan tanította a nyelvtant, úgyhogy sohasem éreztük magunkat egyszerre leterhelve sok száz nyelvtani esettel. De végül mégis megtanultunk sok száz különböző ragozott formát. Számunkra az volt különösen lelkesítő és izgalmas, hogy bhaktaként Gary össze tudta kapcsolni amit tanultunk, a számunkra gyakorlatban is fontos dolgokkal. Amikor új ige vagy főnév ragozását tanította, mindjárt meg is mutatta azt a Bhagavad-gítában. Megtanította például, hogy a tárgyeset (dvitíya) végződése -am, mint phalam. Aztán mindjárt meg is mutatta: ,,Nézzétek, a Bhagavad-gítá versében patram puspam phalam toyam mind a négy szó tárgyesetben  van, mint a yo me bhaktya prayacchati közvetlen tárgyai.” Így mutatta meg az újonnan tanult eseteket olyan már ismert helyeken – a reggeli program énekeiben és a sokak által memorizált Gítá és Bhágavatam versekben. Minden lényegesnek tűnt és hirtelen megláttunk olyan dolgokat a mindennapi pújában, amiket korábban nem is vettünk észre. Most pedig értelmet nyertek ezek a dolgok. Ezért, ha a szülők keresnek egy bhakta tanárt, aki Krisnával kapcsolatban tanítja a szanszkritot, az a legjobb. Nagyon, nagyon jó és lelkesítő élmény lehet a gyerekeknek.

Gary az étteremben tanított bennünket. A tanóra hivatalosan körülbelül másfél órás volt, de annyira élveztük, hogy néha három-négy órán keresztül nem is hagytuk abba. Ő csak tanított tovább, mi pedig csak tanultunk tovább. Akkor értettem meg, hogy ezt akarom csinálni az életben: annyira megszerettem a szanszkrit nyelvet, hogy olyan területen akartam dolgozni, aminek része a szanszkrit.

A gyerekek különbözőek és vannak, akik jobban szeretnek nyelvet tanulni mint mások. Ez természetes. Nem mindenki szereti a nyelveket. De, ahogy Gary is mondta: “évezredekkel ezelőtt még a kisbabák is megtanultak szanszkritul. Ma is bármelyik gyerek megtanulhatja és érdekesnek találhatja, ha megfelelően tanítják.”

 

  • Szanszkrit-tanulás tanár nélkül

Indiában nem túlságosan nehéz jó szanszkrit tanárt találni, és még a nyugati világban is egyre több tanár van. Ha valami oknál fogva mégis nehezen találnánk tanárt, akkor is megtanulhatunk valamennyire szanszkritul Prabhupáda könyveiből. Prabhupáda maga is sok helyen említi, hogy ha valaki gondosan tanulmányozza a könyveit, akkor megtanul szanszkritul. Ezért adta meg a szavankénti fordítást minden könyvében – azt akarta, hogy a tanítványai ne csak a dehino ‘smin yatha dehe fordítását tanulják meg, hanem azt is, hogy minden egyes szó mit jelent a versben. Ha az ember ismeri a szanszkrit szavakat, amiken a vers fordítása nyugszik, az nagyon hatékony a prédikálásban. Amikor Prabhupáda leckéit hallgatjuk, észrevehetjük, hogy nagyon ritkán idéz egy egész verset. Általában egy szót vagy egy sort idéz – például kaumaram yauvanam jará, mert pontosan tudja, hogy melyik szó mit jelent. Csak azt a sort idézi, ami fontos azzal kapcsolatban, amit mond. Nem úgy kell bemagolnunk dolgokat mint egy papagáj, aki nem érti mit mond. Prabhupáda ismer minden szót és tudja, hogy az hogyan vonatkozik arra, amiről beszél.

Prabhupáda egy helyütt kijelenti, hogy a sástrában minden szó a jelentések kincsestára – minden szó. Néha Prabhupáda úgy tart leckét egy Bhágavatam-versből, hogy kiválaszt egy szót és az egész lecke arról az egy szóról szól. A szót elmagyarázza egyféle szempontból, aztán egy másik szempontból, aztán egy harmadik szempontból, stb.

Prabhupáda ezért akarta, hogy a gyerekek megtanuljanak szanszkritul. Ha valaki ismeri a nyelvet akkor rengeteg lehetősége nyílik, hogy prédikáljon és megízlelje a sástrák jelentését és Prabhupáda magyarázatait. Ha nincs is szanszkrit tanárunk, akkor is megtanulhatunk verseket, megtanulhatjuk a szavankénti fordítást, és ez nem is olyan nehéz. Észre fogjuk venni, hogyan működik a sandhi: isa + upanisad = isopanisad, Ezek olyan alapvető dolgok, amiket minden bhakta megérthet és ismerek olyan nyugati bhaktákat, akik nagy eltökéltséggel és figyelemmel tanulmányozták Prabhupáda könyveit és ebből sokat tanultak szanszkritul.

 

  • A szanszkrit-tanulás gyakorlati haszna

A szanszkrit-tanulás egyik hasznos velejárója, hogy az ember könnyebben tanulja az anyanyelvét, és ez nem csak az észak-indiai nyelvekre érvényes, hanem a világ összes nyelvére. Én például sokkal jobban megértettem az angol nyelvtant miután megtanultam szanszkritul, mert a szanszkrit nyelvtannál nincs pontosabb és részletesebb nyelvtan. A szanszkritban az igeidők, a főnévragozás és a nyelv felépítése mind olyan pontos, hogy ha az ember megtanulja a különböző eseteket és vibhaktikat, stb, akkor ezt a tudását bármelyik nyelv esetében használhatja. Az otthontanulás során tanultunk egy kis angol nyelvtant, de főleg a szanszkrit alapján értettem meg az angol nyelvtant. Észrevettem, hogy miként a szanszkrit működik, úgy működik az angol is. Szóval az ember az anyanyelvét is könnyebben megtanulja. Ha pedig valakinek egy szanszkrit eredetű nyelv az anyanyelve, akkor hatalmas előnyre tesz szert és rendkívül fejlett szókinccsel beszélhet majd az anyanyelvén. Egy kis szanszkrit-tanulásnak is rengeteg haszna van.

(A fordítás Jáhnava-priya dd érdeme)

 

 

Leave a Comment