Egy bölcs öreg majom
Egy bölcs öreg majom

Egy király tartott egy majomcsapatot a fiai szórakoztatására. A majmokat mindennap nagyon szépen, pazar finomságokkal etették. A majmok vezére jártas volt az olyan tudós személyiségek szent írásaiban, mint Sukrácsárya, Brihaszpati és Csánakya, s a többi majomnak tanította ezeket az írásokat.

Volt a király palotájában egy csapat birka is és a kis hercegek szórakozásképpen rajtuk lovagoltak. Az egyik birka előszeretettel evett meg bármit a palota konyhájából. A konyhában a szakácsoknak elég gyakran meg kellett verniük a birkát, hogy megakadályozzák a bajkeverésben.

A majmok vezére úgy gondolta az, hogy a szakácsok és a birka időnként így viselkednek egymással, végül valami nagy szerencsétlenséget hozhat a majmok számára.

„A birka végtelenül falánk, másrészről a szakácsok nagyon értenek ahhoz, hogy a birkát bármivel elverjék, ami a kezük ügyébe akad. Abban az esetben, ha a szakácsok bármikor egy tűzből kivett égő fadarabbal kezdik el ütni a birkát, akkor a birka gyapjas teste biztos, hogy égni kezd. Amikor egy ilyen égő birka elkezd őrjöngve futkosni és véletlenül bemegy a közeli lóistállóba, akkor odabent a széna meggyullad és az egész istálló a lovakkal együtt pillanatok alatt hatalmas lángokban fog állni. Egy hajdani szakavatott személy, Szalihótra, aki jártas az állatok gondozásában azt a receptet írja elő, hogy a lovak húsán esett égési sérüléseket a majmoktól vett állatbőrrel lehet meggyógyítani. Következésképpen, a király le fogja öletni a majmokat.”

Ettől tartva a bölcs, öreg majomvezér az összes majmot bizalmasan összehívta és azt mondta nekik: „Egy ilyen helyen, ahol a birkák és a szakácsok állandó összetűzésben állnak egymással ránk, majmokra a biztos pusztulás vár.  Tehát, keressünk menedéket valahol az erdőben, mielőtt mindnyájunkat tömegesen elpusztítanak!” Ám a pökhendi fiatal majmok semmilyen tiszteletet nem tanúsítottak a bölcs, öreg majom tanácsa iránt. Egyszerűen csak kigúnyolták az idős majmot azt mondván: „Előrehaladott korod miatt bizonyára valamiféle illúzió hatása alatt állsz, és ezért úgy beszélsz, mint egy bolond. Nem akarjuk itt hagyni ezt a helyet cserébe az erdei életért, hogy csupán rossz ízű gyümölcsökön éljünk. Itt bennünket maguk a hercegek etetnek mindenféle nektári eledellel.”

Amikor hallotta a felfuvalkodott majmok efféle válaszát, az öreg majom könnyes szemekkel ezt mondta nekik: „Ó, ti ostobák! Ti nem tudjátok, mi az eredménye az ilyen élvezetnek! Hát nem tudjátok, hogy ez végül mindnyájatokat el fog pusztítani? Akkor hát, hadd menjek el egyedül az erdőbe – nem akarom a halálotokat látni!” Miután így szólt, a majmok vezére elindult az erdőbe maga mögött hagyva az összes többi majmot.

Ezt követően az a falánk birka egy napon bement a konyhába. A szakács egy égő fadarabbal vágott rá az állatra. A birka azon nyomban fájdalmasan felsírt és egyenesen berohant a közeli lóistállóba. A birka egész teste égett, és amint elkezdett kétségbeesetten hemperegni az istállóban tartott szénakazalban, az egész pavilon kigyulladt és sok ló halálra égett a tűzben, míg a többi ámokfutást rendezett nagy megdöbbenést keltve mindenütt.

A király azonnal odarendelte az állatorvosát, hogy lássa el a lovakat. Az állatorvos idézte a Szalihótra által előírt gyógymódot, mégpedig, hogy a lovak által elszenvedett égési sérülések gyors gyógyításához nélkülözhetetlen a majomfaggyú. Így hát a király megparancsolta, hogy a lovak megmentése érdekében azonnal meg kell kezdeni a gyógykezelést, következésképpen azt is utasításba adta, hogy a zsírjuk miatt öljék le a majmokat. A majmok vezetőjéhez eljutott a hír és nagyon lesújtotta.

MAGYARÁZAT

Ennek a tanmesének Sríla Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Thákura előadásában az a tanulsága, hogy bárki, aki hűségesen követi hiteles lelki tanítómestere utasításait és szilárdan lefoglalja magát a Legfelsőbb Úrnak végzett odaadó szolgálatban, biztosan eléri a végső jólétet.

Azokra, akik úgy elmélkednek, hogy „talán az idősödő tanácsadó (a lelki tanítómester) illúzióban van, s lehet, hogy nem tud többet, mint egy hétköznapi ember” és ezért rossz társakat követnek, biztosan mindenben szerencsétlen vég vár.

Leave a Comment