»
S
I
D
E
B
A
R
«
Tanulságos történetek – 19. Egy fondorlat miatt “Bhagaván” kísértetté válik
2014 10 31 by premamoya
Bhagaván kísértetté válik

Bhagaván kísértetté válik

Egyik városban élt egy Bhagaván nevű tanult ember, aki tudományos műveltsége által nagyon jó barátságba került az ország királyával.

Emiatt a király miniszterei nagyon irigyek lettek rá, és összeesküvést szőttek, hogy a panditát (tanult bölcset) eltávolítsák az országból. A miniszterek azt mondták a kapuőröknek: „A király megparancsolta, hogy a pandita nem léphet be többé a királyi palotába.” Az őr végrehajtotta az utasítást, ahogy azt meghagyták neki. A király azonban nagyon aggódott, hogy nem látta a panditát. Amikor minisztereit a pandita hollétéről kérdezte azok azt mondták neki: „Bhagaván kilehelte a lelkét.” A miniszterek összeesküvésének megfelelően az udvari orvos is azt jelentette, hogy Bhagaván meghalt. A királyt nagyon lesújtották a pandita haláláról szóló hírek.

Néhány nap múlva a király egy kis sétára indult a palotájából és Bhagaván pandita ki akarta használni az alkalmat, hogy találkozzon vele. Természetesen a miniszterek és a segítők mind körülvették a királyt, és nagyon ügyesen olyan szoros emberi barikádot alkottak, hogy Bhagaván pandita egyszerűen képtelen volt áthatolni rajtuk és találkozni a királlyal. Elkeseredettségében a pandita felmászott egy fára és kiabálni kezdett a királynak: „Ó, király! Itt vagyok, a te Bhagaván panditád!” Amint a király rápillantott, a segédek és a miniszterek kórusban mind azt kiabálták: „Ó, király! Bhagaván pandita most a halála után szellem lett és nézd, most annak a fának a tetejéről szólít téged! Gyorsan menjünk innen!” Tekintettel arra, hogy oly sok ember mondta ugyanazt és jóváhagyta, hogy az igaz, a király figyelmen kívül hagyta Bhagaván pandita hívását és egy másik irányba távozott, miközben a pandita így siránkozott: „Ó, milyen hatalmas ezeknek az embereknek az ármánykodása! Fondorlatuk következtében még Bhagaván panditából is kísértet lett.”

MAGYARÁZAT

Az ateista közvélemény ármánykodása eredményeképp most pontosan ez a helyzet az anyagi világban, különösen a vallás és a lelki életmód területén. Most az úgynevezett közvélemény démonikus módon megakadályozza, hogy a szent életű emberek bármilyen odaadó témát hallgassanak. A hétköznapi közönség többségének határozottan az a véleménye, hogy az odaadó gyakorlat csupán éppen olyan, mint más anyagi vagy tudományos gyakorlatok. Azt hangoztatják, hogy a felszabadulásnak annyiféle módja van, ahány filozófia létezik. Képtelenek megérteni, hogy az odaadó szolgálat az élet végső filozófiája.


Hozzászólások

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa