A kovács és a fazekas
A kovács és a fazekas

Bilaszpura falujában élt egy Vámacsaran nevű kovács. Egyszer elment meglátogatni a barátját, aki történetesen fazekas volt Haripura falujában.

Annak reményében, hogy kivívja barátja elismerését Vámacsaran felajánlotta, hogy segít a munkájában. A fazekas nagyon finoman használta a kalapácsát, hogy néhány korsónak és edénynek formát adjon, míg Vámacsaran utánozva őt olyan erőteljesen kezdte kalapálni a többi korsót és fazekat, hogy mindet ripityára zúzta.

MAGYARÁZAT

Az a mód, ahogy egy kovács kalapálja a vasat, hogy különböző formákat adjon neki nem jó egy fazekasnak, hogy az agyagot formázza. Mindkettejük módszere és technikája teljesen különböző. Egy materialista munkát végző személyben általában olyan felfogás alakul ki, hogy a bhakta (hívő) által az Úr elégedettsége érdekében felajánlott odaadó szolgálat látszólag és külsődlegesen hasonlít az érzékkielégítő anyagi tettekhez, és mint ilyen, ezek mind ugyanabba a kategóriába tartoznak.

Valójában igazi különbség van ennek a kétfajta tevékenységnek a folyamata és a módja között. Az úgynevezett elfogulatlan anyagi tettek semmilyen belső értéket nem hordoznak, hacsak nem segítik elő az Úr elégedettsége érdekében végzett odaadó szolgálatot. Az öt elem imperszonalista imádója az odaadó meghódolás hiányában csupán többet fog ártani, mint használni bármilyen tiszta bhaktánál, aki őszintén gyakorolja annak kifinomult folyamatát, hogy miként kell elégedetté tenni a Legfelsőbb Urat.

Leave a Comment