»
S
I
D
E
B
A
R
«
Tanulságos történetek – 3. A méz és az ostoba dongó
2012 10 20 by premamoya
A méz és az ostoba dongó

A méz és az ostoba dongó

Egyszer egy poszméh meglátott egy mézzel teli átlátszó üveget, és meg akarta kóstolni annak tartalmát.

Nem értette, hogy a mézet befedi az üveg, az ostoba dongó újra meg újra megpróbálta megízlelni azt.

Az üvegre rátelepedve végül a dongó levonta a következtetést, hogy megízlelte a mézet. Valójában még csak meg sem tudta érinteni a mézet, arról nem is beszélve, hogy megízlelje az édességét. A dongó egyszerűen csak becsapta önmagát.

MAGYARÁZAT

A materialista személyek, és a közönséges, csupán ösztöneiket követő úgynevezett „vaisnavák” azt hiszik, hogy megízlelték az odaadás nektárját. Valójában még csak fel sem tudják kutatni az odaadás transzcendentális ízeinek forrását, az Úr Krisnát.

Manapság vannak olyan emberek, akik miközben hallgatják, éneklik és zenei kísérettel előadják az olyan oszlopos személyeknek, mint Csandí dászának, Vidjápatinak és más hasonlóknak az Úr Srí Krisna kedvteléseiről szóló szerzeményeit, azt gondolják, hogy megízlelték az Úr Srí Krisna szeretetének transzcendentális ízeit. Igazából soha nem érik el az Úr Srí Krisna kedvteléseinek szintjét, vagy az Ő transzcendentális ízeit.

Néhány szörnyű vallási renegát és vad eretnek, mint például Kálápáhádh, a hírhedt képromboló jól lehet azt gondolja, hogy lerombolhatja és elpusztíthatja a Legfelsőbb Istenség múrtijait és templomait, vagy néhány önös érdektől vezérelt úgynevezett prédikátor kérkedhet azzal, hogy elég sok hibát és ellentmondást fedezett fel az olyan szentírásokban, mint a Srímad-Bhágavatam és a Srímad Bhagavad-gítá. Még Rávana, a démonok nagy királya is el akarta rabolni Szítá Dévít azzal a szándékkal, hogy élvezze őt. Valójában még csak meg sem tudta pillantani kéje és vágya tárgyát, arról nem is beszélve, hogy megérintse őt. Rávana egyszerűen becsapta magát azzal, hogy Szítá Dévínek csupán az árnyék-formáját rabolta el, és kudarcot vallott az a próbálkozása, hogy élvezze őt.

Ha dühből és irigységből valaki széttépi India térképét, és azt gondolja, hogy elpusztította az egész indiai államot, akkor ez csupán az illetõ ostobasága. Hasonlóképpen, azok az emberek, akik az illuzórikus materialista tudás hatására arra hajlanak, hogy Srí Hari és a lelki tanítómesterek ellen menjenek, beleértve minden más vaisnavát, csak azt érik el, hogy a föld legostobább lényeiként mutatkoznak be.

Srí  Csaitanyadéva azt mondta:

„A lelki szubsztancia sohasem lehet az anyagi felfogás határain belül. A Védák és a puránák mindig fenntartják ezt a véleményt.”[1]


[1] Csaitanya-csaritámrita, Madhya-lílá 9.195


Hozzászólások

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa