A Srímad-Bhagavatam 140 története
A Srímad-Bhagavatam 140 története

A Mit olvasson a gyerek című bejegyzésünkben utaltunk arra, hogy a Srímad-Bhágavatam ösi szentírásának történetei kifejezetten alkalmasak arra, hogy a gyermekeink lelki fejlődését és mellette olvasási készségét is segítsék. Bhuridzsana prabhu korábban összeállított egy listát, amiben 100 történet szerepel. Ezt kibővítettük még 40-nel, s most közreadjuk a teljes anyagot, amivel szeretnénk segíteni a szülőket a gyermekeik lelki nevelésében, oktatásában.

A történetek után zárójelben található, hogy az adott ének mely fejezete(i) és verse(i) említik azt.

  • Első ének

1. Nárada Muni élete (5. fej.23-31 vers, 6.fej 5-38. vers)

2. Dróna fiának bűnhődése (7. fej. 13-58. vers)

3. Az Úr Krisna eltávozásának hatásai (14. fej. 1-44. vers, 15. fej. )

4. Paríksit királyt megátkozza egy bráhmana fiú (18. fej. 25-41. vers, 19. fej. 1-12. vers)

  • Harmadik ének

5. Az Úr Varáha megjelenése (13. fej. 15-33. vers)

6. A Kumárák látogatása Vaikunthára (15. fej. 12-45. vers)

7. Dzsaya és Vidzsaya leesése (16. fej. 26-37. vers)

8. Hiranyáksa démon születése (17. fej. 1-31. vers)

9. Az Úr Varáha és Hiranyáksa démon küzdelme (18. fej. 1-28- vers)

10. Hiranyáksa démon elpusztítása (19. fej. 1-31. fej.)

11. Az anyagi élet eredményei (30. fej. 1-34. vers)

12. A magzati élet leírása (31. fej. 1-42. vers)

  • Negyedik ének

13. Daksa megátkozza az Úr Sivát (2. fej. 1-35. vers)

14. Az Úr Siva és Szati beszélgetése (3. fej. 1-25. vers)

15. Szati elhagyja a testét (4. fej. 1-34. vers)

16. Daksa halála (5. fej. 1-26. vers)

17. Brahmá megbékíti az Úr Sivát (6. fej. 1-53. vers)

18. Daksa áldozata (7. fej. 1-61 vers)

19. A kis Dhruva Mahárádzsa elhagyja otthonát, és az erdőbe vonul (8. fej. 6-62. vers)

20. Dhruva Mahárádzsa megpillantja az Úr Visnut (8. fej. 63-82. vers, 9. fej. 1-6. vers)

21. Dhruva Mahárádzsa hazatér (9. fej. 18-67. vers)

22. Dhruva Mahárádzsa harca a yaksákkal (10. fej. 1-30. vers)

23. Szváyambhuva Manu tanácsai Dhruva Mahárádzsának (11. fejezet 1-35.)

24. Dhruva Mahárádzsa visszatér Istenhez (12. fej. 16-52. vers)

25. Véna király története (13. fej. 24-49., 14. fej. 1-34. vers)

26. Prithu Mahárádzsa születése (14. fej. 35-46. vers., 15. fej. 1-26. vers)

27. Prithu Mahárádzsa visszatér Istenhez (23. fej. 1-39. vers)

  • Ötödik ének

28. Bharata Mahárádzsa tettei (7. fej. 1-14)

29. Bharata Mahárádzsa elvonul az erdőbe (8. fej. 1-31. vers)

30. Dzsada Bharata története (9. fej. 1-20. vers)

31. Dzsada Bharata találkozik Rahúgana királlyal (10. fej. 1-16. vers, 12. fej. 1-16. vers)

32. A pokolbolygók (26. fej. 1-39. vers)

  • Hatodik ének)

33. Adzsámila története (1. fej. 19-68. vers)

34. A visnudúták (lelki világ küldöttei) megmentik Adzsámilát (2. fej. 1-49. vers)

35. Indra megsérti lelki tanítómesterét, Brihaszpatit (7. fej. 1-40. vers)

36. Visvarúpa Indrának adja a Náráyana-pajzsot (8. fej. 1-42. vers)

37. Vritrászura démon megjelenése (9. fej. 1-55.)

38. Harc a félistenek és Vritrászura között (10. fej. 1-33. vers)

39. Vritrászura transzcendentális tulajdonságai (11. fej. 1-21. vers)

40. Vritrászura dicsőséges halála (12. fej. 1-35. vers)

41. Indrát bűnös visszahatás sújtja (13. fej. 1-23. vers)

42. Csitrakétu király bánata (14. fej. 1-61. vers, 15. fej. 1-5. vers)

43. Nárada és Angirá, a két szent Csitrakétu királyt tanítja (15. fej. 9-24. vers, 16. fej. 1-34. vers)

44. Párvati anya megátkozza Csitrakétut (17. fej. 1-41. vers)

45. Diti megfogadja, hogy megöli Indra királyt (18. fej. 19-78. vers)

  • Hetedik ének

46. Hiranyakasipu, a démonok fejedelme (2. fej. 1-61. fej.)

47. Hiranyakasipu halhatatlanná akar válni (3. fej. 1-38. vers)

48. Hiranyakasipu rettegésben tartja az univerzumot (4. fej. 1-46. vers)

49. Prahláda Mahárádzsa, Hiranyakasipu szent fia (5. fej. 1-57. vers)

50. Mit tanult Prahláda az anyaméhben? (7. fej. 1-55. vers)

51. Az Úr Nriszimhadéva elpusztítja a démonok fejedelmét (8. fej. 1-39. vers)

52. Az Úr Siva lerombolja a démonok városát, Tripurát (10. fej. 51-69. vers)

  • Nyolcadik ének

53. Gadzsendra elefántot veszély fenyegeti (2. fej. 1-33. vers)

54. Gadzsendra visszatér a lelki világba (3. fej. 1-33. vers)

55. A félistenek és a démonok fegyverszünetet kötnek. (5. fej. 10-26. vers, 6. fej. 1-39 vers)

56. Az Úr Siva megmenti az univerzumot (7. fej. 1-46. vers)

57. A tejóceán kiköpülése (8. fej. 1-46. vers)

58. Az Úr alászáll, mint Móhiní-múrti (9. fej. 1-27. vers)

59. Harc a félistenek és a démonok között (10. fej. 1-57. vers)

60. Indra király elpusztítja a démonokat (11. fej. 1-48. vers)

61. Bali Mahárádzsa meghódítja a mennyei bolygókat (15. fej. 1-36. vers)

62. A Payo-vrata imádat folyamata (16. fej. 1-28., 57-62. vers)

63. A Legfelsőbb Úr beleegyezik, hogy Aditi fia legyen (17. fej. 1-23. vers)

64. Az Úr Vámanadéva, a törpe-inkarnáció (18. fej. 1-32. vers)

65. Az Úr Vámanadéva adományt kér Bali Mahárádzsától (19. fej. 1-34. vers)

66. Az Úr Vámanadéva elveszi Bali Mahárádzsától az univerzumot (20. fej. 1-34. vers, 21. fej. 1-34. vers, 22. fej. 1-36. vers)

67. Matszya, az Úr hal-inkarnációja (24. fej. 1-46. vers)

  • Kilencedik ének

68. Szudyumna király nővé változik (1. fej. 1-42. vers)

69. Prisadhra története (2. fej. 1-14. vers)

70. Szukanyá és Csyavana Muni házassága, Nábhága története (3. fej. 1-36., 4. fej. 1-12. vers)

71. Durvászá Muni megsérti Ambarísa Mahárádzsát (4. fej. 13-71. vers)

72. Durvászá Muni megmenekül (5. fej. 1-28 vers)

73. Ambarísa Mahárádzsa leszármozattai (6. fej. 1-55. vers)

74. Mándhátá király leszármazottai (7. fej. 1-26. vers)

75. Szagara fiai találkoznak az Úr Kapilával (8. fej. 1-30. vers)

76. A Gangesz folyó alászállása (9. fej. 1-15. vers)

77. Szaudásza és Khatvánga Mahárádzsa története (9. fej. 18-45. vers)

78. Az Úr Rámacsandra kedvtelései (10. fej. 1-55. vers)

79. Az Úr Rámacsandra, a világ uralkodója (11. fej. 1-36. vers)

80. Nimi Mahárádzsa története (13. fej. 1-13. vers)

81.Budha története (14. fej. 1-14. vers)

82. Urvasí elbűvöli Purúravá királyt (14. fej. 15-47. vers)

83. Parasuráma, az Úr harcos inkarnációja (15. fej. 1-41- vers)

84. Az Úr Parasuráma kiirtja a leesett uralkodókat (16. fej. 1-27. vers)

85. Yayáti király visszanyeri a fiatalságát (18. fej. 1-51. vers)

86. Yayáti király eléri  a felszabadulást (19. fej. 1-29. vers)

87. Rantidéva Mahárádzsa története (21. fej. 1-18. vers)

  • Tizedik ének

88. Az Úr Krisna megjelenése (1. fej. 1-69. vers)

89. Az Úr Krisna megjelenésének előzményei (2. fej. 1-42. vers)

90. Az Úr Krisna születése (3. fej. 1-13. vers, 32-53. vers)

91. Kamsza király rémtettei (4. fej. 1-46. vers)

92. Nanda Mahárádzsa és Vaszudéva találkozása (5. fej. 1-32. vers)

93. Pútaná démon megölése (6. fej. 1-44. vers)

94. Trinávarta démon elpusztítása (7. fej. 1-37. vers)

95. Krisna megmutatja anyjának az univerzális formát (8. 1-52)

96. Yasódá anya megkötözi Krisnát (9. fej. 1-23. vers)

97. A yamala-ardzsuna fák felszabadítása (10. fej. 1-43. vers)

98. Krisna gyermekkori kedvtelései (11. fej. 1-59. vers)

99. Aghászúra démon elpusztítása (12. fej. 1-44. )

100. Brahmá elrabolja a tehénpásztorfiúkat és a borjakat (13. 1-63. vers)

Sríla Prabhupáda a Bhágavatam tizedik éneke 13-dik fejezeténél hagyta félbe eltávozásakor e mű történeteinek és Bhaktivédanta-magyarázatainak diktálását. Mivel nem volt biztos abban, hogy be tudja fejezni e monumentális feladatot, ezért missziójának elején már átadta számunkra a tizedik ének teljes feldolgozását a Krisna-könyv formájában. Így a fenti lista jócskán bővíthető az alábbi történetekkel:

101. Dhenukászúra elpusztítása (14. fej.)

102. Káliya legyőzése (16. fej.)

103. Krisna eloltja az erdőtüzet (17. fej.)

104. Pralambhászúra démon elpusztítása (18. fej.)

105. Az erdőtűz elnyelése (19. fej.)

106. Krisna ellopja a hajadon gópík ruháit (22. fej.)

107. Krisna felszabadítja az áldozatot bemutató bráhmanák feleségeit (23. fej.)

108. A Govardhana-hegy imádata (24. fej.)

109. Pusztító eső Vrindávanában (25. fej.)

110. Krisna kiszabadítja Nanda Mahárádzsát Varuna fogságából. (28. fej.)

111. A rásza-tánc (29-33. fej.)

112. Sankhacsúda démon megölése (34. fej.)

113. Kési démon és Vyómászura legyőzése (37. fej.)

114. Krisna megérkezik Mathurába (41. fej.)

115. Krisna eltöri az íjat az áldozati arénában (42. fej.)

116. Krisna legyőzi Kuvalayápídát (43. fej.)

117. Krisna megöli Kamszát (44. fej.)

118. Krisna visszahozza tanítójának fiát (45. fej.)

119. Az álnok Dhritarástra (49. fej.)

120.Krisna felépíti Dvárakát (50. fej.)

121. Mucsukanda felszabadítása (51. fej.)

122. Krisna, mint Ranacsóra (52. fej.)

123. Krisna elrabolja Rukminít (53-54.. fej.)

124. Pradyumna tettei (55. fej.)

125. A szyamantaka ékszer története (56-57. fej)

126. Krisna öt királynője (58. fej.)

127. Bhaumászura felszabadítása (59. fej.)

128. Úsá és Aniruddha találkozása (62. fej.)

129. Az Úr Krisna harca Bánászurával (63. fej.)

130. Nriga király története (64. fej.)

130. Krisna felszabadítja Paundrakát és Kásí királyát (66 . fej.)

130. Dvividha gorilla felszabadítása (67. fej.)

131. Számba házassága (68. fej.)

132. Dzsarászandha felszabadítása (72. fej.)

133. Sisupála felszabadítása (74. fej.)

134. Harc Sálva és a Yadu-dinasztia között (76-77. fej.)

135. Dantavakra és Rómaharsana elpusztítása (78. fej.)

136. Az Úr Krisna és Szudámá bráhmana találkozása (80-81. fej)

137. Az Úr Krisna visszahozza Dévakí hat halott fiát (85. fej.)

138. Szubhadrá elrablása (86. fej.)

139. Az Úr Siva megmentése (88. fej.)

140. Krisna mindent felülmúló hatalma (89. fej.)

Related posts