Szentírás alapú oktatás
Szentírás alapú oktatás

A szentírás alapú oktatás következő része arról a kérdéskörről szól, hogy mit olvasson a gyermek?

Részlet Aruddha dd. könyvéből:

  • Általános iskolás korú, valamint idősebb gyermekeknek való könyvek

Bhakta-szülőkként megfelelő olvasnivalókat kell adnunk a gyerekeknek, hogy fejlesszük a Krisna-tudatukat. Szerencsére ma már sok tanulságos és bhaktikus gyermekkönyvet írtak az ISKCON-bhakták, s így a gyermekek rengeteg kiadvány közül válogathatnak. Ezek a könyvek azzal a céllal íródtak, hogy fokozzák az olvasó odaadó hangulatát és emlékeztessék arra, hogy Krisna az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Sríla Prabhupáda könyveihez hasonlóan, ezek a könyvek is szeretetet és együttérzést ébresztenek az olvasók szívében és ellenállnak a többségi társadalom materialista gondolkodásmódjának.

Noha nem minden abhakta-könyv tartalmaz rossz olvasnivalót és néha szükséges tanítanunk ilyen könyvekből, meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, hogy a kora gyermekkorban elkerüljük ezeket. A gyerekek fogékonyak a környezetük hatásaira és ha bhakta-könyvekből tanítjuk őket, azzal megvédjük őket az anyagi világ káros befolyásától. A gyerekek olvashatnak és olvasni fognak más könyveket is, amikor idősebbek lesznek és felsőoktatásban vesznek részt, de addigra már nagyon szilárd bhaktává válnak és meg tudják különböztetni a jót a rossztól.

Az abhakta-könyvek megerősítik azt az elképzelést, hogy mi ez a test vagyunk és a test kielégítése az élet fő célja. A tudományos könyvek általában olyan ateista nézeteket terjesztenek, hogy az élet vegyületekből származik és, hogy nincs különbség a test és a lélek között.

 

  • Általános iskolás korú gyermekeknek való könyvek

A krishna.com, krishnaculture.com és a blservices.com (valamint az oktatas.krisnavolgy.hu/tag/kiadvanyaink) weboldalakon gyermekkönyvek nagy választékát találhatjuk. Az otthontanítással megspóroljuk az iskolába járás költségeit és ezt a pénzt bhakta könyvekre költhetjük.

A legtöbb mai gyermekkönyv a Srimad-Bhágavatam, a Krisna-könyv és a Caitanya-caritamrta feldolgozása gyermekek számára. Urmilá deví dásí oktatási doktorátusából és három évtizednyi tanítási tapasztalatából merítve írt egy Krisna-tudatos olvasókönyvet kisgyerekeknek, amiből a gyerekek megtanulhatnak angolul olvasni, érteni és beszélni a hagyományos kultúra, értékek és környezettudatos élet elsajátítása mellett. A teljes sorozat három részből áll (kezdő, középhaladó és haladó). Mindegyik részhez tartozik egy beszélő/felvevő toll amivel a gyerekek megérinthetik a könyv oldalait és huszonöt nyelv egyikén meghallgathatják a történetet. Ez a program módszeresen és így könnyen tanít meg olvasni és a gyerekek kiváló szövegértési és gondolkodási készségeket is elsajátíthatnak. A könyvekhez olyan világos és részletes útmutató tartozik, hogy még egy tapasztalatlan tanár is kiváló eredményeket érhet el.

Urmilá célja az, hogy egy teljes tananyagot állítson össze 2-18 éves életkorig minden tantárgyból kiváló tartalommal és úgy, hogy Krisna legyen a tananyag középpontja, célja és menete.

 

  • Idősebb gyermekeknek való könyvek

A gyermekeim idejében nem volt annyi Krisna-tudatos mesekönyv mint most, úgyhogy a Krisna-könyvet olvastam nekik és leegyszerűsítve elmeséltem a kedvteléseket. A harminckötetes Bhágavatam sorozatban nézegettük a képeket, mert ebben több kép van, mint a tizennyolc kötetes sorozatban, és a képek alapján elmeséltem a történeteket. Megdöbbentő volt, hogy a gyerekek nem fáradtak bele abba, hogy a képeket nézegetik miközben ugyanazokat a történeteket hallgatják meg újra és újra.

Később, amikor kicsit nagyobbak lettek, a Srimad-Bhágavatamot és a Bhagavad-gitát olvasták. Ez volt a két fő olvasmányuk, amit sannyásík és más bhakták könyveivel egészítettünk ki.

Olvastuk Satyarája dása (Steven Rosen) könyveit, például a Vrindavanai hat Gosvámí-t, a Sri Panca Tattva: Isten öt aspektusá-t, és a Narasimha Avatara: A félig ember félig oroszlán inkarnáció-t. Satsvarúpa dása Gosvámí könyveit is olvastuk: Nimái és az egér, Krisna-tudatos kézikönyv, Sríla Prabhupáda-lílámrita és Védikus irodalom szöveggyűjtemény: A hagyomány magáért beszél. Mahanidhi Svámí könyvei közül a Samádhik, A Hare Krisna éneklésének művészete és a Prabhupáda a Rádhá Dámodara templomban. Tamála Krisna Gosvámí könyvei közül elolvastuk a Jagannatha-priya nátakam-ot és A szolga szolgáját. Manapság sannyásík és más bhakták rengeteg könyvet adtak ki – például Indradyumna Svámí, Rádhánátha Svámi és Sacínandana Svámí. Hayagríva dása két könyvét (A Hare Krisna robbanás: a Krisna-tudat születése Amerikában (1966-1969), és Vrindávanai napok: Emlékek egy indiai szent városból) különös élvezettel olvastuk.

(A fordítás Jáhnava-priya deví dásí érdeme)

A Mit olvasson a gyerek? témában javasoljuk ezeket a korábbi cikkeket:

Mit olvasson a gyerek?

A Srímad-Bhágavatam 140 története

A Caitanya-caritāmṛta történetei

Related posts