MÁRCIUS 23. 2.o. Lány Magyar

Kedves Szülők! Haribol!

Ezúttal szeretném megkönnyíteni az otthoni készülést magyarból, így összeszedtem egy kis segítséget hozzá nektek, szülőknek. Leírom  milyen könyveket használunk, a tananyagban hol járunk, mivel foglalkoztunk eddig, illetve hogyan tovább. Egy kis mankó, ötletek, emlékeztetők.


Nyelvtan:  kellékek: egy tankönyv és egy munkafüzet

Témák, amiket tanítani fogtok otthon:

1. Szótő és a hozzá kapcsolódó toldalékok:
A szótő az, amely a szó jelentésének magvát hordozza. Ez lehet egyalakú (asztal, asztalok, asztalos) vagy többalakú is (bokor, bokros) Többalakút ne adjatok nekik, csak ahol egyértelműen el lehet dönteni meddig tart a szótő, mikortól a toldalék.
A  toldalékok önmagukban nem, csak egy főszóelemmel(szótővel) együtt használhatók. Például: könyv – könyvet – könyvnek.

Ennek a fejezetnek a végén járunk. Ezen fejezet anyagát gyakoroltatni kell, mert én is hiányoztam és a gyerekek is, de az órák le lettek adva helyettesítő kollégák által, vagy általam. Azt viszont láttam, hogy több gyerek, aki beteg volt, nem pótolta még be a lemaradást. Papírforma szerint a fejezet végéig, a mf 57.oldaláig ki kell, hogy legyen mostanra kitöltve munkafüzet.


2.Kiejtéstől eltérő szavak helyesírása:
A szavak leírásában sokat segít, ha megkeresitek a szótőt!


3.Mondatfajták:
A mondatok a beszélő szándékát, mondanivalóját és érzelmeit fejezik ki. Szám szerint ötféle mondatot ismerünk.
Ezek a következők: kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó és óhajtó mondat.

Felkiáltó mondat:
A felkiáltó mondatok a beszélő érzelmeit fejezik ki, mint például a meglepettséget, az örömöt és a fájdalmat is. Ezzel a mondatfajtával tudjuk tehát kifejezni azt, hogy valaminek nagyon örülünk, vagy  nagyon szomorúak vagyunk. A felkiáltó mondat végére felkiáltójelet teszünk.

Óhajtó mondat:
Az óhajtó mondattal fejezzük ki a vágyakozásunkat, az óhajainkat. Ezzel tudjuk elmondani, hogy mennyire szeretnénk valamit. Az óhajtó mondatok végére felkiáltójelet  teszünk.
A többi mondatfajta egyértelmű.

Szóval a nyelvtanból ilyen nagyon egyszerű a  téma, vagy legalábbis érthető.Témák amit vettünk, de gyakorolni fogunk:

1.Magán és mássalhangzók megkülönböztetése

2.Betűrend:
A szavakat sorba rendezzük az ábécé segítségével. Ezt betűrendnek nevezzük. Ha a szavak azonos betűvel vagy betűkkel kezdődnek, a sorrendet az első nem azonos betű ábécébeli helye határozza meg.

3.ly/j
Ehhez akár tölhettek le applikációkat, játékot tetszés szerint. Én tavaly töltöttem le Kumárinak a telefonomra és idén egyszer megmutattam az osztálynak, kipróbálták, és mindenkinek tetszett. Offline is működnek, ingyenesek, érdemes keresgélni.

4.Szavak végén a magánhangzók időtartama:
-A szavak végén legtöbbször rövid a z i ( pl: kocsi, kifli, kicsi, néni,kifli, Peti) . Kivétel: sí, rí, gyí
-A szavak végén az -ó, -ő hosszú, ( pl.: olló, erdő, eső,felhő, hó,dió, cipő, kendő). kivétel a no és a nono.
-A szavak végén az -ú, -ű általában hosszú ( pl.: varjú, odú, vályú, hegedű, fésű). A kivételek közé tartozik: alku, apu, anyu, áru, bábu, daru, falu, hamu, kapu, gyalu, lapu, Icu, Pityu,Samu, saru, satu, zsalu, menü, eskü (stb).

5. A szótagolás szabályai:
. Minden szó annyi szótagra bontható, ahány magánhangzó van benne. Az egytagú szavakat nem lehet elválasztani. Egytagú szavak: nap, jég, gally,   Kéttagú szavak: al-ma, csil-lag, fe-nyő , ping – vin, a-u-tó
A két- és többtagú szavakat lehet elválasztani. Elválasztáskor a magánhangzók közötti mássalhangzók közül csak egy kerülhet az új szótag elejére. A tankönyvben bővebben megtalálható, de ez az elv.


Gyakorlati tanácsok:
Mindig ellenőrizzék a gyerekek a kész munkát!
Mondatírás előtt számolják meg hány szóból áll a mondat és számmal írják a sor elejére!
Ha kérdeznek, a magánhangzók időtartamáról mondassátok ki velük a szót, ők döntsenek, vagy mondassátok el a szabályokat!
Szöveg írásakor fel kell hívni a figyelmet, hogy helyesen szótagoljon, ha elfogyott a sor, akkor figyelnek rá, egyébként sajnos nem!
Minden óra végén tollbamondás a tanultakból.

A tankönyvvel kezdjétek az órákat, melyben minden leckéhez tartozik egy nyelvtani szabály. Minden fejezet végén találtok egy nagyon szemléletes összefoglalót, melyet a gyerekekkel tanulmányozhattok akár minden nyelvtan óra elején. Utána a munkafüzet következik.
A tankönyv végében találtok szöveget, szójegyzéket tollbamondáshoz, gyakorlásához.
Írás: kellék: 1 munkafüzet

Másoljanak hibátlanul, gyorsan szépen!
Fogják a  kihegyezett ceruzát helyesen!
Ne emeljék fel a ceruzát szavak írása közben, az ékezetet a szó leírása után tegyék ki!
Ahol fel kell emelni a ceruzát szó írása közben s, x, nagybetűk kapcsolása, ott viszont emeljék fel a ceruzát!
Ellenőrizzék a munkát!
A hibásan írt szavakat, melyeket nem találtak meg maguktól, írják le  mégegyszer helyesen a segítségetekkel!
Általában írott betűvel írunk! Keresztrejtvényt viszont nagy nyomtatottal töltünk ki. Nyomtatott kisbetűket egyáltalán nem használunk íráshoz.Olvasás: kellékek: tankönyv és munkafüzet, szövegértést fejlesztő munkafüzet

Szövegértés és olvasás óra között az a különbség, hogy olvasás órán nem adunk ismeretlen szöveget. Először mi felolvassuk, utána következik a gyerek. Utána munkafüzet feladatai.
Az ismert szöveg többszöri olvasása fejleszti az olvasási készséget.
Ha újrakezdik a mondat, mondatrész vagy szavak olvasását az nem jó. Ha gyakori, akkor egy papírcsíkkal takarjátok le amit már elolvasott, hogy folyamatos legyen az olvasás.


Átlagosan 3 nyelvtan, 2 írás és 3 olvasás óra lenne az ideális  hetente.

2 nyelvtannal, 1 írással 1 olvasással készülök. Ez  kevesebb időkeret, mint ami eddig volt. Fogok ajánlást tenni délutáni gyakorlásra hétfő és szerda délutánra. Kérlek gyakoroljatok, ha időtök engedi ezeken a napokon, de akár a többi napon is, amire a lányoknak szüksége van, érezni fogjátok.
A sulinet oldalon találtok osztályokra, tantárgyakra, fejezetekre bontva tartalmi összefoglalókat, feladatokat, melyeket megoldhattok automatikusan kijavítva láthatjátok az eredményt.

A nyelvtani témák közül a sok visszatér későbbi évfolyamban.

Számonkérés:
Ebben a hónapban nem lesz, a későbbiekben amit a testület kidolgoz. A nyelvtan felmérők a fejezetek végéhez vannak. A és B verziója közül elküldöm nektek az egyiket, hogy lássatok ilyet. Ezeket a feladatokat meg is lehet oldani külön füzetben, vagy kinyomtatni.

Amit minimum tudni, teljesíteni kell, hogy a következő évfolyamba léphessen:
-Az általam kiadott összes feladat elvégzése.
-Mondat szavakból áll, nagybetűvel kezdjük, írásjel a végén.
-ABC
-Eldönteni melyik betű magánhangzó, mássalhangzó. (A magánhangzókat betűrendben szoktuk felsorolni aá  eé ií oó…)
-Önállóan olvassa és értelmezi a feladatok utasításait.
-Szótagolás írásban is.
-Betűk pontos ismerete.
-Hibátlan(vagy nagyon kevés hibával) másolás.


Jó felkészülést kívánok!
Szolgátok Dinatarini dd

Related posts