Április 6. Hétfő

1.óra Nyelvtan

Gyakorlás
1.Írd le szótagolva a szavakat!

jászol, hajó, bojtár, sajt, jellem, jegy, június, lejtő, szálljanak, tej


2. Másold le a Srímad Bhágavatam 9.ének, 10.fejezet 41.versét!


3.Sorold fel a magánhangzókat a megszokott sorrendben!
AÁ, EÉ, IÍ,….


4.Kire gondoltam a Rámájana főszereplői közül?
.a.u.á.
.á.a
.á.a.a

5.Mit mondhattam madárnyelven? Gyűjts szavakat! (A szavak magánhangzóit ejtjük.) PL. :
i a: Krisna, ima, hinta, Indra

a u:
e é:

6. A lemásolt Srímad Bhágavatam verssel dolgozz!

Keretezz be két darab hosszú magánhangzót!
Húzz alá két darab egyjegyű mássalhangzót!
Karikázz be két darab egyjegyű hosszú mássalhangzót!
Tegyél pöttyöt egy darab kétjegyű hosszú mássalhangzó alá!

7.Énekeld el az ABC-t!

2.óra: Szövegértés

Szövegértés: Mf. 42.old


Szorgalmi:
Hétszínvirág Olvasókönyv 87.old

Április 8. Szerda:

1.óra  Nyelvtan


Tk.84.old/4.a,b szabály lap alján
Mf. 66-67.old

2.óra Írás:


Mf. 43.old/3. , 44.old/2.,3.,4
Tollbamondás:
látjuk, kertje partja, barátja, gyógyítja

Szorgalmi:
Nyelvtan Tk. 84./5.

Related posts