avagy egy virtuális körbevezetés a gurukulában

A kezdetekről…

A Srí Prahláda Általános Iskola (gurukula) épülete 2000-2002 között a völgy egyik dombján épült.
A boltívekkel, kupolákkal díszített, 100m2 alapterületű, kétszintes, 4 tantermes (+tornaszoba) épületben 2002. szeptember óta tanítunk gyerekeket, 2009. szeptembertől már akkreditált intézményként működünk. 2016-ban adták át az új épületszárnyat a régi mögött.

A jelenünk:

  Az iskolában pillanatnyilag 33 nappali tagozatos tanuló végzi tanulmányait, összevont évfolyamokból álló tanulócsoportban.

2014 szeptembere óta akkreditált óvoda is működik a völgyben – a lakóházak közötti épületben -, ahova 14 kisgyermek jár.

Az oktatásunkról:

Intézményünkben a nevelés-oktatás három nagy egységre oszlik:

1. NAT által előírt követelmények (közismereti tárgyak)

2. Vallásos nevelés:

A gyerekek rendszeresen tanulmányozzák a védikus Szentírásokat. Slóka óra keretében memorizálják a kijelölt szanszkrit slókákat (verseket), az angol mellett második idegennyelvként a szanszkritot is tanulják.
Felső tagozatban már a védikus filozófiát is tanulják, nyolcadik osztály végén egy nemzetközi vizsgát tesznek belőle.
Megismerkednek az indiai hangszerekkel, megtanulnak zenélni, énekelni, a lányok tradicionális indai táncot táncolni.

3. Önfenntartásra való nevelés:

Iskolánk 2011 óta részt vesz az Ökoiskola programban.

Közösségünk tagjai minden szinten (család, iskola, a közösség egyéb tagjai) ugyanolyan lelki alapokon nyugvó értékrendet közvetítenek a gyermekek felé, nem dohányoznak, nem fogyasztanak alkoholt, vagy más kábító-és mámorítószert sem. A település minden lakosa vegetáriánus. Mindezeknek figyelemreméltó szerepe van a gyerekek harmonikus, kiegyensúlyozott személyiséggé alakulásában.

Tanulóink életük minden szintjén az önfenntartás és az önellátás szellemiségével, mindennapos gyakorlatával találkoznak:

 • rendszeresen részt vesznek a közösség mezőgazdasági munkálataiban
 • tavasztól őszig hetente kétszer együtt tevékenykednek a felnőttekkel a biokertészetben, s részt vesznek az ültetéstől a betakarításon át egészen az eltevésig minden folyamatban
 • rendszeresen látogatják a tehenészetet, és a korosztályuknak megfelelő szinten, segítenek a tehenek gondozásában
 • részt vesznek az ökrös gépekkel való aratási munkálatokban, megtanulják, hogyan lesz a búzából kenyér
 • rendszeres terepgyakorlatokon megismerik a völgy 11 hektáros botanikus kertjének növényeit (850 fás szárú faj, ebből 170 örökzöld), és állatvilágát
 • megismerik a környezet megóvása, és a környezeti fenntarthatóság érdekében létrejött projektjeinkkel (pl. a 7000 m2-es nádgyökér-zónás szennyvíztisztító rendszer, ökrök munkájának felhasználása a gépi erő kiváltására stb.).
 • természetesen nőnek bele a szelektív hulladék gyűjtés és újrahasznosítás folyamatába, (papírhulladék egy részének felhasználása a fával való fűtés során, a komposztálható szerves hulladékok gyűjtése a komposzt-tárolókban).
 • az iskolában is és otthon is tanítjuk őket a többször felhasználható, környezetbarát anyagok használatára, valamint a környezetben lebomló háztartási szerek (mosószóda, hamulúg) használatára.
 • évente legalább négy alkalommal szervezünk a környezeti neveléshez kapcsolódó projektet, témanapot.
 • kézműves órákon megismerkednek különféle technikákkal (nemezelés, fafaragás, kosárfonás, hímzés-varrás stb.)
 • a helyben megtermelt alapanyagokból megtanulnak ízletes ételt készíteni
 • gyógynövények gyűjtésével, felhasználásával a természetes gyógykezelést is megismertetjük velük.
 • rendszeresen részt vesznek zöld háztartási praktikákat bemutató foglalkozásainkon

Összességében az iskola célja, hogy a környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló ökologikus magatartás – egyéni és közösségi szinten egyaránt – legyen a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv. Ezt segítik az ősi szentírásainkban található időtlen bölcsességek is (pl. a Föld és a tehén anyaként való tisztelete).

Megújuló energiák technikai tanösvény

Intézményünk energiafelhasználása Magyarországon egyedülálló módon kizárólag megújuló energiaforrásokból valósul meg.

Iskolánk technikai tanösvénye a megújuló energiákat (nap, szél, tűzifa) hivatott bemutatni. A technikai tanösvényünk az alábbi területeket foglalja magában:

Fűtés: Fatüzelésű kazán, bojler

A fűtésünk alapanyaga a helyi erdőinkből származó tűzifa (akác, cser, stb.), ami megújuló energiaforrásnak számít, mivel néhány évtized alatt újratermelődik. A fát egy hagyományos lemezkazánban használjuk fel, ami a pincében található.

A tantermekben található radiátorokhoz (a régi épületben) a meleg víz elektromos szivattyú nélkül jut el úgy nevezett gravitációs keringés révén. Ennek lényege, hogy a kazánban felmelegedő víz térfogata megnövekszik, a sűrűsége lecsökken, s emiatt a meleg víz felemelkedik, s hideg víz áramlik a helyébe.

Ez a körforgás automatikusan elindul a befűtéskor, és megáll, amikor a tűz kialszik a kazánban. Nagy előnye, hogy emiatt nincsen szükség elektromos szivattyúra, és nem áll fenn a szivattyú vagy az áramellátás meghibásodása miatti kazánrobbanás esélye sem.

Szintén tűzifával állítjuk elő a meleg vizet egy fatüzelésű vízmelegítő segítségével, ami a kazán mellett található.

Elektromos rendszer: napelemek alkalmazása

Az épület villanyvilágításához és az egyéb elektromos berendezések (pl. az új épületben a fűtés) használatához szükséges elektromos energiát napelemek segítségével állítjuk elő.

Napelem előnye: Nem tartalmaz mechanikus alkatrészeket, nincs kopás. Csendben működik.

Napelem hátránya: Csak nappal tud elektromos energiát termelni. Csúcstechnológiát igényel

Kapcsolatok:

Az iskola igyekszik jó kapcsolatot kialakítani más intézményekkel. Ennek érdekében évente több alkalommal is szervezünk vagy bekapcsolódunk olyan programokba, melyet a környékbeli intézményekkel együttműködve szervezünk:

 • az évente megrendezett Édességfesztiválunkra 150-200 óvodás- és általános iskoláskorú gyermeket hívunk meg
 • osztályoknak szervezünk bemutató órákat
 • „Kalandnap –projekt” megszervezésével egy jó pedagógiai gyakorlatot alkalmazunk illetve mutatunk be
 • pedagógus karoknak tartunk szakmai rendezvényeket
 • együttműködünk a Kaposvári Egyetemmel: jó tapasztalatok bemutatása, cseréje, oktatás, szakmai konferenciákon való részvétel, tehetségfejlesztés
 • meghívásra megyünk előadásokat tartani, tanulóink zenés táncos előadásokat, színdarabokat mutatnak be
 • terveink között szerepel a következő években az Erasmus+ pályázat keretén belül a külföldi intézményekkel való kapcsolatfelvétel

Köszönjük, hogy meglátogatott bennünket! További kellemes időtöltést kívánunk:

az iskola nevelői és diákjai

Related posts