TK 118-121. oldal Feladat a 121. oldalon a kérdések megválaszolása.

A szabad szemmel látható, mérhető anyagmennyiség igen sok atomból, molekulából vagy ionból épül fel. A sok részecskéből álló anyagokat anyagi halmazoknak nevezzük.

Az anyagi halmazok tulajdonságait a halmazalkotók szerkezete és a köztük kialakuló kölcsönhatások erőssége határozza meg. A halmazok állapotát külső körülmények: a hőmérséklet, a nyomás és a térfogat is befolyásolják. Ezeket a tényezőket állapothatározóknak  nevezzük. Az anyagok az állapothatározóktól függően gáz-, folyadék és szilárd halmazállapotúak lehetnek. Ismert még a plazmaállapot is.

A plazma nagymértékben ionizált gáz, amely elektronokat, pozitív ionokat és semleges részecskéket (atomokat, molekulákat) tartalmaz. Fizikai sajátosságai lényegesen eltérnek a gázokétól, ezért a negyedik halmazállapotnak tekinthető. Több millió o C fölött a plazma csupán atommagokból és szabad elektronokból áll. Becslések szerint a világegyetem 99%-a plazmaállapotban van.

A vizsgált anyag halmazállapotát adott hőmérsékletre és nyomásra kell vonatkoztatni. Nemzetközi megállapodás szerint a vonatkoztatási alap a standardállapot (sztenderdállapot): 25 C hőmérséklet és 0,1 MPa nyomás.

Related posts