Kedves Fiúk!

Kedves Fiúk! A május 11-15-tartó hét feladatából mindenki annyit gyakoroljon, amennyi ismerős neki az előző héten megbeszéltek alapján. A konzultációs időpontokban pedig tovább haladunk a soron következő lépésre.

Az előző héten majnem mindenkivel vettük a Nṛsiṁha Caturdaśī ünnepséggel kapcsolatban a  Nṛsiṁha Pranām mantrát.

Ennek az alaphangja is a lá szolmizációs hang. 

Ennek a hangsora a Hajnal dallamhoz hasonlóan lá-sor. A prahládás Bhajan füzetben a Hajnal dallamnál ez a D hangon van:

Ugyanígy van a Nṛsiṁha Pranām mantránál is.

Ezt most itt olvashatjátok:

lá tí dó ré mí fá szó lá’

És visszafele:

lá’ szó fá mí ré dó tí lá

A D-lá sor levezetése.

A harmónium billentyűk fölött találjátok meg a F-dó sorhoz tartozó szolmizációs hangokat.

Itt az F hangtól jobbra, azaz a magasabb fekvésű hangok felé, zenei kifejezéssel élve az F hangtól fölfele, az F-et is beleszámolva a hatodik hang a D hang. Ez a fölső D’.

Az F-től balra, azaz az F-től lefele az F-et is beleszámolva a harmadik hang szintén D.

Tehát ez a D hang lesz az alaphang a D-lá sorban.

A kettő közötti maradék hat hang a D-lá sor többi hangja.

Tehát a D-lá sor ABC-s hangjai:

  1. D E F G A B(A♯) C D’
  2. Visszafele:

D’ C B A G F E D

A B hang a Harmónium billentyűzeten az egyszerűség kedvéért a vele azonos helyen, az ugyanazon a fekete billentyűn levő Aisz, azaz A♯ hanggal van jelölve, de a hangsorunkban már van egy A hang, amit nem lehet módosítani a következő skála hangra. Tehát az A hangot követő H hangot kell módosítanunk – leszállítanunk B hangra.

Kérlek, ezt tanuljátok meg! Ha valami kérdés adódik bármivel kapcsolatban, megbeszéljük a konzultációs időpontban.

Related posts