MÁJUS 11.  8:00-10:00-ig

-dj, -gyj-vel írt szavak

A táblázatodban a 3-4 sor foglalkozik ezzel. Nézd át d és gy-re végződő szavakat hogyan ejtjük, ha -j-vel kezdődő toldalék járul hozzájuk. Olvasd el helyesen a példákat. Ha megnézed ezeknek a szavak kiejtésében a ggy hangot ejtjük  a dj vagy a gyj helyett. 

Ahhoz hogy ezeket a szavakat helyesen írd le mindig keresd a szótőt, mert az lesz az alapja annak, hogy hogyan írod le!

Ezután TK: 80 o. 1,a: olvassátok fel hangosan a helyes kiejtéssel

  • 2, a: olvasd fel helyes kiejtéssel a szavakat
  • 3 kérlek készítsd el
  • TK:81.o.    4 a,b
  • 5 a 
  • MF: 64.o. 2 a
  • 3 a 
  • 4 a szorgalmi

Délután:  A nyelvtan tankönyv 116.oldalán lévő 19-es számú szöveget olvassa fel a gyermek ,  és utána vegyétek fel kérlek, majd  küld el nekem hangfájlba.

Ezután nézzék meg , hogy a mondat végén milyen írásjelet használt a tollbamondás író. Ha jól néztétek, akkor pontot és felkiáltó jelet találtatok.

                           .          !

Olvassátok el a 14 o. a MONDAT-ról majd a MONDATFAJTÁK-ról, és a MONDATVÉGI ÍRÁSJELEK-ről  és a KIJELENTŐ-ről szóló leírást. 13.o. a FELSZÓLÍTÓ mondat-ról szóló leírást.

Személyes konzultáción átbeszéljük.

MÁJUS 13.  8:00-10:00-ig

-tj-vel, -tyj-vel írt szavak

Nyelvtan TK 83.o. 1 a b c

Nyelvtan Mf: 66.o. 2 a, d,   3 a,  4 a, 5 a, 

Délután:  A nyelvtan tankönyv 116.oldalán lévő 19-es számú szöveget olvassa fel a szülő, mint tollbamondást  a gyermeknek.

Related posts