Május 11. hétfő

1.óra Nyelvtan


Nyelvtan tk. Tk. 94.old szabály,

95.old/3.a,b, 4.a  

 mf. 76.old/2., 74.old. /3.a

Tollbamondás: Tk. 115.old 8.szöveg

Játék:

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=150&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=osszes-temakor

Gyakorlás:
Egy hónap maradt hátra a tanévből. El lehet kezdeni ismételni nyelvtanból.
Ne feledd!
Szavak végén a magánhangzók időtartama:
-A szavak végén legtöbbször rövid a z i ( pl: kocsi, kifli, kicsi, néni,kifli, Peti) . Kivétel: sí, rí, gyí
-A szavak végén az -ó, -ő hosszú, ( pl.: olló, erdő, eső,felhő, hó,dió, cipő, kendő). kivétel a no és a nono.
-A szavak végén az -ú, -ű általában hosszú ( pl.: varjú, odú, vályú, hegedű, fésű). A kivételek közé tartozik: alku, apu, anyu, áru, bábu, daru, falu, hamu, kapu, gyalu, lapu, Icu, Pityu,Samu, saru, satu, zsalu, menü, eskü (stb).

2.óra OlvasásTk. 98.old., mf 51.old.

Május 13.szerda

1.óra Nyelvtan


Nyelvtan tk. 96.old/2a és a szabály , 97.old/3.,4.
Mf. 78.old/1.b,79.old/4.Másik képről is írhatsz mondatokat.

Gyakorlás:

Ne feledd!

Betűrend:
A szavakat sorba rendezzük az ábécé segítségével. Ezt betűrendnek nevezzük. Ha a szavak azonos betűvel vagy betűkkel kezdődnek, a sorrendet az első nem azonos betű ábécébeli helye határozza meg. 

Kérlek ismételd át az ABC – t! Következő konzultáción, (máj.18.),jegyért fel lehet mondani! 

Játék:

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=80&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=osszes-temakor

2.óra Írás

Mf. 46.old
A tollbamondáshoz a mf. 63.oldalán van ajánlás.


Related posts