Hare Krisna kedves Málini és Kamala!

Remélhetőleg ezt már csak Málini olvassa és mi pedig élőben vagyunk.:)

Az olvasónaplót újra várom Kamalától.

Mahābhārata

A következő szöveget olvassátok el figyelmesen, válaszoljatok a 3 kérdésre, készítsetek rajzot és ragasszátok be a tulajdonságokat. 

Gonosz erők kerekednek felül

Amikor Draupadi megtudta, hogy mi történt, őt pedig hívatják, nem akart hinni a fülének. Többször is visszaküldte a szolgát, aki jött érte, hogy kérdezze meg az egybegyűlteket helyes-e őt hívatni. Mindenki szemlesütve ült és nem szólt semmit. Bhisma arcán mély fájdalom látszódott és lassan ingatta a fejét. Végül Yudhisthira újra üzente Draupadinak, hogy most már Duryodhana parancsol nekik, és ha ő ezt akarja, akkor jönnie kell. Mivel a szolga félt behívni Draupadit, végül Duhsászana ment be hozzá, aki a hajánál fogva húzta be a hercegnőt, aki hiába kiabált, nem hatotta meg a férfit. Kivonszolta a gyülekezet elé, és Duryodhana lábaihoz dobta. Draupadi nem tehetett mást, csak magában imádkozott Krisnához. Majd mindenkihez szólt, és elmondta, hogy nem érti, miért engedik a jelenlevő magas rangú személyek, hogy mindez megtörténjen. Nem a férjeit hibáztatja, hanem azokat, akik engedték, hogy ez az egész bűnös kockajáték megvalósuljon. A Bharat nemzetség nagysága ezzel odaveszett. Draupadi tétlenségében zokogott, majd Bhima szólalt fel, aki már nem bírta elviselni felesége szenvedését. Bhima saját testvérét, Yudhisthirát kezdte el szidni, amit Ardzsuna egy pillanatig sem hagyott annyiban. Bhima meg is bánta kirohanását. Majd Duryodhana testvére, Vikarna szólalt fel, akit szintén mélységesen felháborított ez a helyzet. Ő elmondta, hogy a szentírások szerint, ha valaki a szerencsejáték mámorában cselekszik, tettét nem kell komolyan venni, tehát Yudhisthira Draupadit nem veszítette el. Erre Karna nagyon mérges lett, és elítélte Vikarna szavait, és felhívta a figyelmet arra, hogy a tanult bölcsek mind hallgatnak, így helyes, ami történt. Draupadit prostituáltnak nevezte és követelte, hogy vetkőztessék le. ( Azóta sem tudta elfelejteni azt a megaláztatást, amit Draupadi svayamvaráján átélt.) Erre Duhsászana elkezdte levetkőztetni. Draupadi látta, hogy férjei sem mozdulnak, így nincs már más menedék számára, csak Krisna. Felemelte két kezét és mélyen imádkozott Krisnához. Krisna meghallotta segélykiáltását és azonnal segítségére sietett. Végtelen hosszúra változtatta Draupadi száriját, így a gonosz Duhsászana képtelen volt levetkőztetni. Bhima ekkor tette azt a fogadalmát, hogy ő fogja megölni a csatamezőn Duhsászanát. Bhisma sem tudott mást mondani csak azt, hogy a Kuruknak hamarosan vége lesz, hiszen súlyos bűnt követtek el. Bhima pedig újabb fogadalmat tett, miszerint Duryodhanát is le fogja győzni a csatatéren. Közben kedvezőtlen előjelek is megnyilvánultak: sakál üvöltés, szamárordítás, madarak vad süvítése hallatszott. Végül Dhritarástra rájött, hogy szörnyű dolgok történtek, és még szörnyűbbek fognak, ha nem állítja le ezt az egészet. Ezért Draupadihoz fordult, hogy kiengesztelje és kérjen tőle bármit. Draupadi azt kérte, hogy az öt Pándava legyen szabad. Megadott neki mindent, és valahol nagyon bánta, hogy nem lépett közbe már előbb. Ő is úgy érezte, hogy nem szabadott volna megtörténnie az aznapi szörnyűségeknek, és csak reménykedhetett abban, hogy a Pándavák szemet hunynak a történtek ….

Világi irodalom

Most elkezdünk ismerkedni a szóképekkel. Ehhez az alábbi oldalakat kellene átnézni az irodalom tankönyvben: 115-117.o.

Ehhez pár gyakorlat: Írjatok 5 hasonlatot egy SBh. vagy egy Mahábhárata szereplőről. Próbálj kitalálni egy metaforát is. Az alábbi tárgyakról pedig írj megszemélyesítést: fuvola, virágfüzér, kurta, tilak, egyet pedig találj ki te.

Nyelvtan

Most jön a kiejtés szerinti írásmód. Tk.52-55.oldal. Figyelmesen olvasd el. A szöveg közben is vannak feladatok, melyek közül az alábbiakat csináljátok meg: Tk.52 o./4,5. 53.o./6

Śrīmad Bhāgavatam

Először is olvass át mindent, amit a 9. fejezettel kapcsolatban csináltunk, illetve a 9. fejezet rövidített változatát és a kulcsüzeneteket. Utána pedig írj egy fogalmazást az alábbi szempontok szerint: Bevezetés: Bhismadeva bemutatása: kik a szülei, hol élt, guruja, legfontosabb fogadalma

Tárgyalás: Bhismadeva személyének fontossága számunkra (milyen szeretetteljes kapcsolata volt Krisnával, legfőbb szerepei élete során, legfőbb tulajdonságai hogyan nyilvánultak meg, mint tanácsadó hogy jelent meg, melyek a tanácsai, mire tanított a halállal kapcsolatban)

Befejezés: Egy bhakta életében milyen szerepe van Bhismadevának? Miért fontos Őt ismernünk? Mik azok, amiket legfőképpen tanultunk Tőle, vagy tanított nekünk a példáján keresztül?

Related posts