Hölgyeim, üdvözöllek Benneteket!

Az e heti feladat a szokásos lenne: haladunk tovább a munkafüzettel.

5.6. osztályos lányok:

Bhagavad Gita 4. fejezet 34-42. vers (munkafüzet 17. oldal)

7. osztály Nisa:

Bhagavad Gita 15. fejezet 1-5. vers (munkafüzet 9. oldal)

8. osztály Anna Véda

A tanítások nektárja 4. vers 

Kérdések:

Tanítások Nektárja 4. vers

1.     Mi a bhakták közötti szeretet 6 jele?

…………………………………………..

…………………………………………..

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

2.     Mindennapi életedből írj példát ezekre!

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

3.     Mit jelent a dadáti elv?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

A „dadáti elvvel” kapcsolatban, kinek a példáját említi Sríla Prabhupáda?Írd le a példát!

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………A Maha Mantra hallása csak az embereket tisztítja meg?

…………………………………………………………………………………………………Milyen példát mutatott be ezzel kapcsolatban az Úr Caitanya Maháprabhu?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

7. osztály

dolgozat: 14. fejezet

esszéírás követelményei:

Minta esszé

Fejtsd ki, hogy miért az anyábhilásita kezdetű vers példázza az Odaadás nektárjának témáját!

1. Érvelésünket idézettel támasztjuk alá. ( Ha erre van lehetőség.)

anyábhilásita súnyam    jnána- karmády-anávrtam

ánukulyena krsnánusilanam   bhaktir uttamá

Amikor az első osztályú odaadó szolgálat kifejlődik, a bhaktának mentesnek kell lennie minden anyagi vágytól, a monisztikus filozófia segítségével szerzett tudástól és a gyümölcsöző cselekedetektől. A bhaktának folyamatosan és kedvezően kell szolgálnia Krisnát, ahogyan Krisna akarja.

2. Megfogalmazzuk az esszé alapkérdését.

Hogyan foglalja  össze a vers az Odaadás nektárjának témáját?

3. Megfogalmazzuk az esszé célját, amit bizonyítani akarunk.

A vers megállapításai az Odaadás nektárjának következtetésével esnek egybe.

4. Kijelöljük a végkövetkeztetéshez vezető lépéseket.

1. Az  Odaadás nektárjának célja, hogy bemutassa a mindenkiben szunnyadó ösztönös szeretet csak Krisnára irányítva elégülhet ki maradéktalanul. Ennak formája az odaadó szolgálat.

2. Az Odaadás nektárjának szerkezete az odaadó szolgálat, illetve a Krisnához fűződő szerető kapcsolatok bemutatása szerint tagolódik.

5. Megírjuk az esszét.

            Az idézett vers az első osztályú odaadó szolgálat kifejlődésének  szükséges  előfeltételeit foglalja össze. Az Odaadás nektárja szintén azt mutatja be , hogyan érhetjük el az odaadó szolgálat ezen szintjét.

            Az Odaadás nektárjának célja az, hogy bemutassa a minden élőlényben szunnyadó ösztönös szeretet felélesztésének és megőrzésének módját. Az élet alapvető elve, hogy valamennyiünkben jelen van a szeretet ösztöne, melyet anyagi ragaszkodások (család, nemzet, saját magunk) helyett Istenre kell irányítanunk. Krisna szeretetével mindenkit boldoggá tehetünk, mivel Ő mindennek a forrása.

            Az odaadó szolgálat (bhakti) első osztályú műveléséhez vezető folyamat során a bhaktának az anyagi vágyakról le kell mondania és meg kell értenie, hogy a bhakti mentes mind a gyümölcsöző cselekedetektől (karma) mind az elmélkedés folyamataitól (jnána). E folyamatot lépésről lépésre bemutatja az Odaadás nektárja, melynek következtetése – a vershez hasonlóan – az, hogy az odaadó szolgálat abszolút, így független mind a karma mind a jnána folyamatától.

            A mű végkövetkeztetése szerint az odaadó szolgálat legmagasabb szintjén a bhakta, „folyamatosan és kedvezően szolgálja Krisnát”. (157 szó)

6. Az esszé megfogalmazása után nézzük meg, hogy

– megfeleltünk-e a kérdésre;

– sikerült-e betartanunk a vázlat pontjait, azaz következetes-e az érvelésünk;

– betartottuk-e a terjedelmi elvárásokat (120-180 szó).

8. osztály

anítások nektárja 4. vers

Minta esszé

Fejtsd ki, hogy miért az anyábhilásita kezdetű vers példázza az Odaadás nektárjának témáját!

1. Érvelésünket idézettel támasztjuk alá. ( Ha erre van lehetőség.)

anyábhilásita súnyam    jnána- karmády-anávrtam

ánukulyena krsnánusilanam   bhaktir uttamá

Amikor az első osztályú odaadó szolgálat kifejlődik, a bhaktának mentesnek kell lennie minden anyagi vágytól, a monisztikus filozófia segítségével szerzett tudástól és a gyümölcsöző cselekedetektől. A bhaktának folyamatosan és kedvezően kell szolgálnia Krisnát, ahogyan Krisna akarja.

2. Megfogalmazzuk az esszé alapkérdését.

Hogyan foglalja  össze a vers az Odaadás nektárjának témáját?

3. Megfogalmazzuk az esszé célját, amit bizonyítani akarunk.

A vers megállapításai az Odaadás nektárjának következtetésével esnek egybe.

4. Kijelöljük a végkövetkeztetéshez vezető lépéseket.

1. Az  Odaadás nektárjának célja, hogy bemutassa a mindenkiben szunnyadó ösztönös szeretet csak Krisnára irányítva elégülhet ki maradéktalanul. Ennak formája az odaadó szolgálat.

2. Az Odaadás nektárjának szerkezete az odaadó szolgálat, illetve a Krisnához fűződő szerető kapcsolatok bemutatása szerint tagolódik.

5. Megírjuk az esszét.

            Az idézett vers az első osztályú odaadó szolgálat kifejlődésének  szükséges  előfeltételeit foglalja össze. Az Odaadás nektárja szintén azt mutatja be , hogyan érhetjük el az odaadó szolgálat ezen szintjét.

            Az Odaadás nektárjának célja az, hogy bemutassa a minden élőlényben szunnyadó ösztönös szeretet felélesztésének és megőrzésének módját. Az élet alapvető elve, hogy valamennyiünkben jelen van a szeretet ösztöne, melyet anyagi ragaszkodások (család, nemzet, saját magunk) helyett Istenre kell irányítanunk. Krisna szeretetével mindenkit boldoggá tehetünk, mivel Ő mindennek a forrása.

            Az odaadó szolgálat (bhakti) első osztályú műveléséhez vezető folyamat során a bhaktának az anyagi vágyakról le kell mondania és meg kell értenie, hogy a bhakti mentes mind a gyümölcsöző cselekedetektől (karma) mind az elmélkedés folyamataitól (jnána). E folyamatot lépésről lépésre bemutatja az Odaadás nektárja, melynek következtetése – a vershez hasonlóan – az, hogy az odaadó szolgálat abszolút, így független mind a karma mind a jnána folyamatától.

            A mű végkövetkeztetése szerint az odaadó szolgálat legmagasabb szintjén a bhakta, „folyamatosan és kedvezően szolgálja Krisnát”. (157 szó)

6. Az esszé megfogalmazása után nézzük meg, hogy

– megfeleltünk-e a kérdésre;

– sikerült-e betartanunk a vázlat pontjait, azaz következetes-e az érvelésünk;

– betartottuk-e a terjedelmi elvárásokat (120-180 szó).

Hasonló bejegyzések