Olvasás: tk.: 93.o., mf.: 48.o.

Írás: 35.o.

Nyelvtan: dolgozat hétfőn a toldalékos szavakból, tk.: 74-75.o., mf.:58-59.o.

Szövegértés: 33.o.

Hasonló bejegyzések