09.17. Péntek

  1. Óra

Olvasd el, majd válaszolj a kérdésekre!

1.     védikus alkotmányos monarchia jelentése

alkotmány– azon törvények összessége, melyek Istentől származnak és amelyek szigorú betartásával irányítja a király az államot

monarchia– királyság, az állam élén a király (egy ksatriya) áll

Az alkotmányos monarchia alapja a varnásrama társadalom, amely 4 társadalmi (bráhmana, ksatriya, vaisya és sudra) és négy lelki (bramacsári, grihasta, vánaprasta, sannyási) rendet különböztet meg a rájuk jellemző munka és kötőerő alapján.

Nem a születés határozza meg az egyén társadalmi helyzetét.

A ksatriyák kötelessége a megfelelő társadalmi irányítás, a védelem és a büntetés.

A ksatriyák tanácsadói a bráhmanák, és a kötelességük gazdag adományokkal ellátni őket.

Az ideális uralkodó jellemzői:

–       a király társadalomban betöltött helyzeténél fogva kapja felhatalmazását Istentől

–       legfőbb célja visszavezetni a birodalom népét Istenhez

–       kötelessége: gondoskodni alattvalói jólétéről, áldozatok bemutatása, adományozás, jámborok védelme és bűnösök büntetése

–       nemcsak az emberek, hanem a birodalmában az összes élőlény védelmezője

–       feljebbvalói a lelki tanítómester, a bráhmanák és a vaisnavák

–       lelki képességekkel rendelkezik, szigorúan követi és betartja a vallásos elveket

–       csak akkor szedhet adót, ha képes védelmet nyújtani

–       adószedésének célja: áldozatok és ínségban ellátás

–       kapcsolata az állampolgárokkal: kölcsönös tisztelet, bizalom, közvetlenség

–       megfelelő utódról gondoskodik, és a trón átadása után lemondásokat gyakorol az önmegvalósítás érdekében

–       az uralkodásra jelölt személy képzési területei: harcászat, műveltség, odaadó szolgálat

Védikus királyság

1.     Mi a király legfőbb célja? 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2.     Sorold fel a legfontosabb kötelességeit! 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.     Kiket kell megvédelmeznie?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

4.     Kik a feljebbvalói? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

5.     Mit kell tennie ötven éves kora után?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

6.     Hogyan viselkedett a Föld Prithu Maharáddzsal? Mit tett, miket mondott? Mi a véleményed róla?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.     Hogyan tették termékennyé a Treta yugában a földet? Hogyan teszik most?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.     Mit tett Indra a történetben? Miért volt nagyon veszélyes a tette a jövőre nézve?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.     Miért jár nagyon rosszul az az uralkodó, aki engedi, hogy alattvalói bűnös tetteket hajtsanak végre? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Óra:

SRS: Varnásrama kódex megismerése, tartalomjegyzék átnézése, beleolvasás

Hasonló bejegyzések