5.osztály:

B.g. 2-54-72.vers elolvasása és a munkafüzet feladatainak megoldása.
(Továbbra is áll, ha valaki visszamenőleg kitölti a hiányzó fejezetek feladatait, akkor fejezetenként 1 pontot (5 pont ér egy 5-öst), ha az összes meg nem oldott fejezet feladatait, akkor 5-ös érdemjegyet adok érte).

Következő órán (11.29.) összefoglalunk, utána (12.06.) megírjuk a témazáró dolgozatot a 2.fejezetből.

6-7.osztály:

A héten összefoglalunk, következő alkalommal megírjuk a témazáró dolgozatot a 9-10.fejezetből.
Összefoglalás:

 1. Fejezetek fontosabb versei:

9.2. rāja vidyā
9.14. satataṁ kirtayanto māṁ
9.22. ananyāś cintayanto māṁ
9.26. patraṁ puspaṁ phalaṁ toyaṁ
9.27. yat karoṣi yad aśnāsi

Cātur ślokī
10.8. ahaṁ sarvasya prabhavo
10.9. mac cittā mad gata prāṇā
10.10. teṣāṁ satata-yuktānāṁ
10.11. teṣām evānukampārtham

2. A fejezetek tartalma (Bg. szerint):

9. fejezet: A legbizalmasabb tudás

Az Úr Kr̥ṣṇa a Legfelsőbb Isten, az imádat legfelsőbb középpontja. A lélek a transzcendentális odaadó szolgálaton (a bhaktin) keresztül örök kapcsolatban áll Vele. Tiszta odaadását felébresztve visszatérhet Hozzá a lelki világba.

10. fejezet: Az Abszolút fensége

Az anyagi és a lelki világban minden csodálatos megnyilvánulás, erő, szépség, nagyság, és fenség csupán Kr̥ṣṇa isteni energiáinak és fenségének a töredéke. Mint minden ok legfelsőbb oka, minden létező fenntartója és lényege. K¥¢£a minden teremtett lény számára a legfelsőbb imádandó személy.

 • A versek összefoglalt tartalma:

9. fejezet: A legbizalmasabb tudás

1-10. vers        Kr̥ṣṇa kapcsolata az anyagi világgal

 • Kr̥ṣṇa átadja a legbizalmasabb tudást Arjunának, mert ő sosem irigy Rá.
 • Ez a tudás, a bölcsesség királya: rāja vidyā
  • legnagyobb titok az összes titok közül: rāja guhyam
  • ez a legtisztább tudás: pavitram idam uttamam
  • közvetlen tapasztalatot (pratyaksa) nyújt az önvalóról
  • ez a vallás tökéletessége:
   • örökkévaló: su-sukham kartum
   • örömmel végezhető: avyayam
 • akiknek nincs hitük az odaadó szolgálatban, azok visszatérnek az anyagi világbeli születés-halál körforgásába
 • minden lény Őbenne nyugszik
 • a teremtés és megsemmisülés az Ő akaratából történek
 • Kr̥ṣṇa kívül áll az anyagi tetteken, nem kötik Őt le
 • az anyagi természet egyike Kr̥ṣṇa megnyilvánulásainak, mindig megteremtődik és megsemmisül (mayādhyaksena prakrtih…)

11-25. vers       Kr̥ṣṇa az imádat legfelsõbb tárgya

 • az ostobák kigúnyolják, nem ismerik fel transzcendentális helyzetét (avajānanti mām mudhā…)
  • démonikusok, ateisták: gyümölcsöző tettekhez, tudáshoz, felszabaduláshoz vonzódnak
 • mahātmāk: a nagy lelkek.

Jellemzőik:
nincsenek illúzióban
isteni természet védelme alatt állnak
elmerülnek Kr̥ṣṇa odaadó szolgálatában
minden eredetének és kimeríthetetlennek ismerik Krisnát
állandóan Kr̥ṣṇa dicsőségét zengik (satatam kírtayanto mām…)
nagy elszántsággal igyekeznek (yatantas ca drdha vratāh)
leborulva Kr̥ṣṇa előtt odaadóan imádják (namasyantas ca mām bhaktyā nitya yukta upāsate)

 • jnānik: tudás művelésével hajtanak végre áldozatokat
  • a Legfelsőbb Urat az egyetlenként: saját magát Istennel egyenlőnek gondolja
  • sokban jelenlévőként: saját elképzelése szerint kitalált formát imád
  • kozmikus formaként imádják Krisnát (visva-rupa)
 • Kr̥ṣṇa elkezdi sorolni, hogy kicsoda Ő:
  • szertartás, áldozat, felajánlás, gyógyfű, vaj, tűz
  • univerzum atyja anyja, fenntartó, ősatya
  • a tudás tárgya, ami megtisztít, az om szótag,r̥g, Sāma, Yajur Veda
  • cél, ellátó, Úr, tanú, hajlék, menedék, legkedvesebb barát
  • teremtés, megsemmisülés, mindenek alapja, nyugvóhely, örök mag
  • Ő adja a hőt, az eső küldője vagy visszatartója, halhatatlanság és a halál megszemélyesítője
  • lélek és anyag benne van
 • a jivák helyzete:
  • mennyei bolygókra vágyók:
   • Védákat tanulmányozzák
   • soma italt fogyasztják közvetve imádják Krisnát
   • a bűnös visszahatásoktól megtisztulva mennyei bolygókon születnek majd meg, isteni élvezetekben lesz részük
   • amikor jámbor tetteik jutalma elfogy, vissza kell térniük a halandók bolygóira
   • ismétlődő születés és halál vár rájuk
 • Bhakták: akik kizárólagos odaadással mindig Krisnát imádják (ananyās cintayanto mām), transzcendentális formáján meditálva, azoknak Kr̥ṣṇa elhozza, amire szükségük van és megőrzi amijük van (yoga ksemam vahāmy aham)
 • más istenek hívei is Krisnát imádják, de helytelen módon, Kr̥ṣṇa minden áldozat egyetlen élvezője, Ura
 • Kik hova kerülnek haláluk után: a félisteneket imádók: félistenek közé születnekősatyákat imádók: ősatyákhoz születnekszellem-kísértet imádók: közéjük születnekakik Krisnát imádják: Vele fognak élni

26-34. vers       Kr̥ṣṇa közvetlen imádatának dicsõsége

 • ha valaki szeretettel és odaadással ajánl (bhaktya prayacchati) Krisnának levelet (patram), virágot (puspam), gyümölcsöt (phalam) vagy egy kevés vizet (toyam), Ő azt elfogadja (asnāmi)
 • fel kell ajánlani mindent, amit
  • cselekszünk,
  • eszünk,
  • felajánlunk
  • elajándékozunk
  • minden lemondással együtt
 • ha így cselekszünk, megszabadulunk a tettek eredményeihez való ragaszkodástól, ez felszabadulást eredményez, mellyel el lehet érni Krisnát
 • Kr̥ṣṇa mindenkivel egyenlően bánik, nem irigy és nem elfogult senkivel sem. De aki bhaktája, arra barátként tekint
 • ha valaki a legnagyobb bűnt is követi el, szentnek kell tekinteni, ha az odaadó szolgálatot végzi, mert ez a fajta eltökéltsége jó irányba fogja őt terelni, hamarosan tisztességes lesz és békés
 • Kr̥ṣṇa híve nem vész el soha: na me bhaktah pranasyati
 • aki Krisnánál vesz menedéket, az, bármily alacsony sorba születik, elérheti Őt
 • pláne, ha jámbor brāhmana vagy szent király, vagy bhakta az illető
 • Ezért legfontosabb: Krisnát szolgálni szeretettel
  • Gondolj mindig Krisnára
  • légy a bhaktája
  • ajánld hódolatodat neki
  • imádd Őt
  • ha teljesen elmerülsz Benne, el fogsz Hozzá jutni

10. fejezet: Az Abszolút fensége

1-11. vers         Kr̥ṣṇa mindennek az eredete (catur-sloka)

 • Kr̥ṣṇa tovább tanítja Arjunát a fenségeiről
 • nincs illúzióban az, aki tudja, hogy Kr̥ṣṇa megszületetlen (ajam) és kezdet nélküli (anādim) és az sszes világ legfelsőbb ura (mahesvaram). ő minden bűntől megszabadul
 • Krisnától származó tulajdonságok:
  • értelem, tudás, mentesség a kétségektől és tévhittől, megbocsátás, igazmondás, elme és az érzékek szabályozása, boldogság – szenvedés, születés-halál, félelem-félelemnélküliség, erőszakmentesség, kiegyensúlyozottság, elégedettség, lemondás, adományozás, hírnév-szégyen
 • Krisnától származó személyek: az Ő elméjéből születtek
 • 7 nagy bölcs (sapta rsik): ebben a korban: Kasyapa, Atri, Vasistha, Visvāmitra, Gautama, Jamadagni, Bharadvāja
 • 4 Kumára: Sanaka, Sananda, Sanātana, Sanat-kumāra
 • 14 Manuk: ebben az univerzumban: Svāyambhuva Manu, Svārociṣa Manu, Uttama Manu, Tāmasa Manu, Raivata Manu, Cākṣuṣa Manu, Vaivasvata Manu (jelenleg ebben a korban élünk, )Sāvarṇi Manu, Dakṣa sāvarṇi Manu, Brahma sāvarṇi Manu, Dharma sāvarṇi Manu, Rudra sāvarṇi Manu, Deva sāvarṇi Manu, Indra sāvarṇi Manu
 • e 25 bölcs az univerzum élőlényeinek ősatyái
  • minden más élőlény ezektől a személyektől származik
 • Kr̥ṣṇa az eredete a lelki és anyagi világnak, minden Belőle árad (aham sarvasya prabhavo…)
 • tiszta hívei gondolatai mindig Kr̥ṣṇa körül forognak, nagy elégedettséget (tusyanti) és örömöt (ramanti) éreznek, amikor Róla beszélgetnek
 • akik szüntelen odaadással és szeretettel szolgálját Őt, azoknak megadja azt az értemet (dadāmi buddhi yogam tam), mellyel eljuthatnak Hozzá
 • a tudás fénylő lámpásával (jnāna dipena bhāsvatā) Kr̥ṣṇa szétoszlatja a tudatlanság sötétségét a szívükben

12-18. vers       Arjuna elfogadása és kérése

 • Arjuna a 4 legfontosabb vers után (catur sloke) teljes igazságként fogad el mindent, ami Kr̥ṣṇa mond neki, melyet Kr̥ṣṇa mondott el magáról és a nagy szentek is megerősítik
 • Arjuna kéri Krisnát, hogy részletesen meséljen neki fenségeiről

19-42. vers       Kr̥ṣṇa fenségei

 • Kr̥ṣṇa elkezd mesélni a legfontosabb fenségeiről:
Ő a Felsőlélek
minden lény kezdete, közepe és vége
ádityák közül: Visnu
fények közül: a Nap
Mārutok közül: Mārici
csillagok közül: Hold
Védák közül: Sāma-veda
félistenek közül: Indra
érzékek közül: elme
minden élőlényben a tudat (életerő)
rudrák közül: Úr Śīva
yaksák, ráksasák: Kuvera
vasuk közül: tűz (Agni)
hegyek közül: Meru
papok közül: Brihaspati
hadvezérek közül Kārttikeya
vízgyűjtők közül: óceán
nagy bölcsek közül: Bhrgu
hangvibrációk: transzcendentális om hangáldozatok közül: szent név éneklése (japa)
mozdíthatatlan dolgok közül: Himalāya
fák közül: banjan
félistenek bölcsei közül: Nārada
gandharvák közül: Citraratha
tökéletes lények közül: Kapila
lovak közül: Ucchaisravā
királyi elefántok közül: Airāvata
emberek közül: király
fegyverek közül: villám
tehenek közül: surabhi
nemzést okozók közül: Kandarpa, a szerelem istene
kígyók közül: Vāsuki
nágák közül: Ananta
vízi lények közül: Varuna
eltávozott ősök közül: Aryama
törvényvégrehajtók közül: Yama, a halál ura
daitya démonok közül: Prahlāda  
hódítók közül: idő
vadállatok közül: oroszlán
madarak közül: Garuda
tisztító dolgok közül: szél
fegyverforgatók közül: Rāma
halak közül: a cápa
folyóvizek közül: Gangesz
tudományok közül: önvalóról szóló lelki tudás
logika művelői közül: a végső igazság
betűk közül: „a”
összetett szavakban: mellérendelő szóösszetétel
kimeríthetetlen teremtők közül: Brahmā
mindent elpusztító halál
jövőbeni megnyilvánulások teremtő elv
nők közül: hírnév, szerencse, finom beszéd, memória, értelem, álhatatosság, türelem
Sāma veda himnuszai közül: Brihad sāma
versformák közül: Gāyatrí
hónapok közül: mārgasirsa (nov-dec)
évszakok közül: tavasz
csalások közül: szerencsejáték
ragyogók közül: legragyogóbb
győzelem, kaland, erősek ereje
a Vrsnik közül: Vāsudeva
a Pándavák közül: Arjuna
bölcsek közül: Vyāsa
gondolkodók közül: Usanā
törvénytelenséget visszaszorítók: büntetés
győzelemre vágyók közül: erkölcs
titkok közül: csend
bölcsek közötti: bölcsesség
minden lény teremtő magja
nincsen olyan mozgó vagy mozdulatlan lény, ami létezhetne nélküle
minden létező teremtmény pompája szikrájából születik
 • Kr̥ṣṇa parányi töredéke áthatja és fenntartja az univerzumot

8.osztály:

Srí Ísopanisad: 6-8.mantra és a hozzá tartozó munkafüzeti feladatok.

Hasonló bejegyzések