1.osztály

2.14

matras sparsas tu kaunteya

sitosna sukha dukha dah

agamapayino nityas

tams titiksasva bharata

Oh Kunti fia! A boldogság és a boldogtalanság ideiglenes megjelenése és eltűnése olyan mint a tél és a nyár kezdete és elmúlása. Oh Bharata sarja! Ezek csak érzékfelfogásból erednek és az embernek meg kell tanulnia eltűrni őket anélkül hogy zavarnák őt.

 2-4.osztály

9.26 

 patram puspam phalam toyam

yo me bhaktya prayacchati 

Hasonló bejegyzések