Olvasónapló

Mindenki olvassa a szokásos szöveget, csak most ne abból írjon olvasónaplót, hanem a S.Bh.1.11. fejezetének tartalmát írja le röviden minimum egy oldalban. (Bharat begépeli?)

Világi irodalom

Folytatjuk  a Szent Péter esernyője című mű szereplőinek elemzését.

Írj az alábbi főbb szereplőkről legalább 3 tulajdonságot! Az összegyűjtött tulajdonság közül egyet kiválasztani és megindokolni.  Majd legfőbb tettei és annak értékelése.  (Gregorics Pál, Wibra György, Bélyi János, Bélyi Veronka)

Nyelvtan (Önállóan, Suvrata már megcsinálta)

26.o./ 7a, 27.o./ 10, 1abc

Srimad Bhágavatam

Átbeszéljük a történetet. Kérdésekre válasz.

  1. Mit szólaltatott meg Krisna, amikor belépett Dvárakába?
  2. Emlékszel az emberek hogyan díszítették fel a várost? Sorolj fel néhány jellemzőt!
  3. Mihez hasonlította ezt a jelenetet a Bhágavatam, amikor Krisna belefújt a kagylókürtbe?
  4. Hova ment először Krisna, amikor megérkezett Dvárakába?
  5. Hány anyával találkozott Krisna apja palotájában?
  6. Mit tett, amikor meglátta az anyjait?
  7. Amikor Krisna bement a palotáiba, kik ölelték meg fizikailag Őt?
  8. Mit csináltak a királynői miután meglátták Őt?

Zászlókészítés. Találj ki és készíts el néhány zászlót, amivel lehetne dekorálni Dváraká városát. A S.Bh. 1.11.13. vers magyarázatában írja Prabhupád, hogy ezeken a zászlókon rajta volt Hanumán vagy akár Garuda. Előtte segítségképpen azt is megnézheted, hogy hogyan néznek ki a különböző országok zászlai.

Hasonló bejegyzések