Nyelvtan

A régebben írt névszókról szóló dolgozat átbeszélése. Suvrata megkapja a feladatlapot és a 24. oldaltól a 31. oldalig kell átnézni. Amiket elrontott helyesírási hibákat, azokat gyakorolja a szokott módon, illetve nézze át a hozzá kapcsolódó szabályokat. A szófajokat is nézze át.

Világi irodalom

Petőfi Sándor életének átismétlése a tankönyv alapján. Majd olvassátok el a XIX. század költői című verset és az utána található magyarázó részt. Majd az alábbi feladatokat készítsétek el: Tk. 65. oldal kék feladatok/ 1,2,3, munkafüzet: 41.o./ 1, 2, 4ab

Srimad Bhágavatam

Az 1.ének 10. fejezetének rövid összefoglalóját olvassátok el, húzzátok alá benne a lényeget, majd készítsetek róla rajzot.

Related posts