A reformáció feladatlap kitöltése a feladat, melyben már benne található a reformáció elterjedése Magyarországon témája is. Ez a téma a tankönyvben az alábbi oldalakon található: 84-87.o.

Reformáció

A reformáció egy jó példa arra, amikor az egyházon belül nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene és arra nem a legmegfelelőbb módon reagálunk. A katolikus egyház elvilágiasodott, így a papok és az egyház már nem azt a segítő szerepet töltötte be az emberek életében, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy lelkileg fejlődjenek.

Írj néhány példát arra, hogy melyek lehetnek az elvilágiasodás ( a Krisna-tudat elveinek nem megfelelő követése) jelei az MKTHK-ban!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ezek a helyzetek hozhatnak pozitív változásokat is, mint például azt, hogy elkezdték a Bibliát különféle nyelvekre lefordítani. De mint tudjuk, Luther Márton több addigi elvtől jelentősen eltért, aminek pedig nem kellett volna megtörténnie. Vizsgáljuk meg Luther Mártont. Ő vissza akarta hozni a megfelelő elveket, viszont újakat is hozzátett. Szedjük össze, hogy mik lehettek az ő motivációi, amiből kiderül, hogy nem egy tiszta személy, így nem teljesen alkalmas a szerepére.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ha az egyházon belül elferdülések történnek, milyennek kell lennie annak a személynek, aki képes újra a tiszta út felé irányítani az egyházat?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Magyarországon is megjelentek már olyan személyek, akik hindu vaisnaváknak hívják magukat, vannak avató guruik, Balástyán beavattak egy murtit, de nem úgy követik Prabhupádot, ahogy kellene.

Reformáció elterjedése Magyarországon a török hódoltság idején

okok:

  • a mohácsi vészben a katolikus főpapok többsége elesett
  • az emberek kiábrándultak voltak a sok háború miatt és valami új dolgot kerestek, amibe kapaszkodni lehet
  • sokak szerint a katolikusok bűnei miatt támadta meg a török az országot
  • sokszor a papok és a földesurak döntötték el, hogy milyen vallást kövessenek az emberek, tehát sokan nem hitbéli meggyőződésből tették
  • mivel a Habsburgok katolikusok voltak
  • , ezért a magyar nemesek csak azért is protestánsok lettek

Hogyan érdemes hívővé válni? Milyen motivációkkal?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Erdély meghaladta korát, mert Európában először a XVI. században vallásszabadságot hirdettek. Miért fontos a vallásszabadság?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nagy változást okozott, hogy Károli Gáspár, református lelkész vezetésével lefordították az egész Bibliát magyarra. A protestánsok sok iskolát nyitottak az országban, hogy minél többen olvashassák a Bibliát. 

Magyarországi ellenreformáció

Az 1600-as évek elejére a katolikus egyház újra erősödni kezdett az országban. Okok:

  • A Habsburgok erőszakkal léptek fel a protestánsokkal szemben
  • Pázmány Péter esztergomi érsek jelentős személye. Ő elvetette az erőszakot és hitvitákban, érvekkel próbálta meggyőzni az embereket.  A királyt is arra intette, hogy ne adóztassa túl a népét, tegye őket elégedetté, és akkor a katolikus vallás is hitelesebbé válik számukra, hiszen az uralkodó annak egyik legfőbb képviselője. Nagyon fontosnak tartotta az oktatást, hiszen az oktatáson keresztül lehet a jövő nemzedékét megfelelő irányba terelni. Mivel tisztában volt azzal, hogy sok pap is tudatlan, ezért egyetemet és nyomdát alapított a számukra.

Írj véleményt Pázmány Péterről!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Related posts