Nyelvtan (2 óra)

Folytatjuk a kiejtés szerinti írásmód gyakorlását a Hej, írás, helyesírásban.

Srimad Bhágavatam

A 10. fejezetből válasszatok egy magyarázatot és próbáljatok belőle vázlatot készíteni úgy, hogy minden lényeges pont benne legyen.

Majd oldjátok meg a tesztet, ami külön dokumentumként csatolva van.

Világi irodalom

Toldi 3. énekének elolvasása és a hozzá kapcsolódó feladatok megoldása tankönyvben és munkafüzetben.

Related posts