Nyelvtan

Folytatjuk a szófajok ismétlését a 7. osztályos tankönyv elején található ismétlő feladatokkal.

Világi irodalom

Petőfi Sándor: Nemzeti dal című versének elolvasása és a hozzá kapcsolódó feladatok megoldása a tankönyvben.

Srimad Bhágavatam

Related posts