Mahábhárata

A legutóbb beragasztott szöveget olvassátok el újra, majd készítsétek el a szokásos feladatokat.

Nyelvtan (2 óra)

Igekötőkkel kapcsolatos feladatokat készítsétek el a munkafüzetben.

Srimad Bhágavatam

249. oldalon található duty feladat és a 250. oldalon található forest fire feladat.

Related posts