Világi irodalom

A Toldi 3. énekéhez kapcsolódó feladatokat oldjátok meg a munkafüzetben.

Nyelvtan (2 óra)

5. osztályos munkafüzet: 69.o./ 16,17, 1, 70.o./ 2,4 71.o./ 5, 6, 72.o./ 8

Hej, írás, helyesírás: 28.o./28, 29.o./33a, 34a, 30.o./ 36a, 37, 38

31.o / 39a, 32.o./ 45, 48,  33.o./ 49a, 50a,  34.o./ 52a, 35.o./ 54, 55, 36.o /58, 59

Srimad Bhágavatam

Aruddha mataji könyv 248.o  Beszélgetés az ott található témákról.

250.o. Forest fire feladat

Related posts