Mahábhárata

21 tulajdonságról szóló rövid szövegek átolvasása, abból 5-6 feladatos feladatlap készítése a másiknak.

Nyelvtan (2 óra)

Igemódok gyakorlása.

Srimad Bhágavatam

258-260.o.

Related posts