Kedves Lányok!

Kérlek, folytassátok a munkafüzetet.

5.6. osztály: 22. oldal (Bhagavad Gita 6. fejezet 1-9. vers)

Ezek a kérdések, akinek nincs munkafüzete:

6. fejezet: Dhyána-yoga

6.1-9. vers           Fejlõdés a yogában

1. Olvasd el a verseket!

2. Mit jelent a fejezet címe? (6.1 magy.)

………………………………………………………………………………………………………

3. Ki az igazi misztikus? (6.1 +magy.)

…………………………………………………………………………………………………………

4. Írd be a hiányzó kifejezéseket! Mivel indokolja ezt a vers? (6.2)

lemondás = …………..………… = ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5. Írd be a yoga-létra egyes részeinek nevét a megfelelõ helyekre (6.3 magy.)

                                                           teteje:  …………………………

                                                               3.fok:…………………………

                                                               2. fok:.………………………

    1. fok:……………………….

alja:     …………………………

6. Ki számít fejlett yoginak? (6.4)

………………………………………………………………………………………………………

7. Mi(k) a yoga-rendszer célja(i)? (6.5 magy.)

…………………………………………………………………………………………………………

8. Kinek az utasításait hajtjuk végre, ha az elménk a barátunk, vagy az ellenségünk? (6.6 +magy.)

ellenségünk:……………………………………….  barátunk:…………………………………

9. Mondd el, hogy mik egy szilárd és egy fejlett yogi  jellemzõi? (6.8-9)

Jegyezd meg!   6.1-9.               Fejlõdés a yogában

·       A yoga megköveteli az érzékkielégítésrõl (vágy és tett) való lemondást. (1-4.)

·       Az elme mint barát, és ellenség. A szilárd és fejlett yog¦ jellemzõi. (5-9.)

 7. osztály (Nisa): folytasd a munkafüzetet, ahol abbahagytad

8. osztály (Ancsi): 7. vers következik, itt találod a kérdéseket:

Tanítások nektárja

7. vers.

1.    Krisna mely tulajdonságait hasonlítja a szerző a kandiscukor édességéhez? Sorold fel!

…………………………………         ………………………………..

………………………………..          …………………………………

 2.Milyen betegséget említ a vers, és az milyen kötőerő alá tartozik?

    ………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………

3.Írd le hogyan lehet meggyógyulni az előző kérdésben említett betegségből?/vers és magyarázat alapján/.

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

4.Sríla Prabhupáda hogyan nevezi az ember „normális” állapotát a vers magyarázatában? Írd le magyarul és szanszkritul is!

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….

5.Miért terjesztik a bhakták a Krisna-tudatot a világban? Milyennek írja le Sríla Prabhupáda az anyagi világ vezetőit?

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

6. Az emberi társadalom mely 4 csoportja nem hódol meg soha Krisna előtt?

…………………………………………       …………………………………………………………

…………………………………………       …………………………………………………………

7.Mit jelent a szó „bhajana-kriya”?Vagyis mi történik ezen a szinten a bhaktával?

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Related posts